Categories
Uncategorized

Заврши проектот “LET IT BE 2 – SHARED WISDOM”

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација од Кратово учествуваше на проектот “Let it be 2 – shared wisdom” и на обуката која што се оддржа од 3 до 13 септември 2018 година во Ромхани, близу Будимпешта (Унгарија). На обуката учествуваа 23 учесници од 10 европски земји (Македонија, Унгарија, Бугарија, Чешка, Романија, Полска, Германија, Грција, Холандија и Италија).

Целта на проектот беше да го зголеми квалитетот на младинската работа преку развој на капацитетите на активните обучувачи, фасилитатори, ментори активни во полето на работа со млади.

Исто така, проектот се фокусираше на воведувањето и обезбедување на практиката на методот: супервизија на врснички групи.

Хоризонталната цел на проектот беше да се подигне свеста на професионалците активни во полето на неформалното образование за вклучување на активности за само-рефлексија и самоспознавање постојано (или барем одвреме-навреме) со цел пристапување до своите собрани искуства како младински работници.

Обуката беше поддржана од Еразмус плус програмата на Европската комисија.

Резултатите и краениот продукт се достапни на следниот линк:

Let it be 2 – shared wisdom: Peer supervision cases