Categories
Новости

Заврши проектот “Be professional in audio-visual”

Организацијата PRO ROMA беше домаќин на проектот “Be professional in the audiovisual field” (2017-3-RO01-KA105-047070) кој што се реализираше од 01.02.2018 – 31.07.2018, заедно со 5 други интернационални партнери: Juvenil Intercambia Association (Шпанија), Associazione Social Promotion Futuro Digitale (Италија), Citizens of the World (Турција), Bulgarian Active Society (Бугарија), Regionalna Romska Obrazovna Mladinska Asocijacija (Македонија).

Главната цел на проектот беше да ги зајакне капацитетите на 60 млади луѓе во областа на медиумите.

Целната група беа млади со помалку можности, млади Роми од рурални средини, маргинализирани соседства, кои што заедно работеа на креирање на филм и вести кои што имаа за цел да го адресираат проблемот на дискриминација и промовираат добри практики во адресирање на проблемот.

Обуката се оддржа од 02.06 до 09.06.2018, каде што организацијата-домаќин заедно со 5-те партнер организации работеа со 60 млади од 6 европски држави. Место на оддржување беше младинскиот камп Марабу во Милковени, а присутни беа млади помеѓу 18 и 25 години, придружувани од лидери.

Целите на обуката беа: 

 • да се развијат и подобрат аудио-визуелните вештини на 60 млади луѓе од 6 европски земји;
 • да поттикнат 60 млади луѓе да научат како да креираат ТВ, радио и кратки ТВ-емисии;
 • да промовира толеранција, разбирање и прифаќање;
 • подигнување на нивото на знаење на младите за реалноста со која се соочуваат Ромите;
 • да се подигне самодовербата на 60 млади луѓе;
 • развивање на креативноста кај 60 млади луѓе за креирање кратки филмови.

Постигнати цели:

 • развој на креативност;
 • подобрена комуникација;
 • подобрено интеркултурно разбирање;
 • подигната самодоверба;
 • идеи за понатамошна соработка во наредни проекти.

Проектот беше поддржан од Еразмус плус програмата, Акција КА1.

Оригиналната  вест можете да ја прочитате на линкот.