Categories
Конкурси Новости

Повик за волонтери/ки за проектот “Solidarity volunteers for the city”

РРОМА бара нови волонтери/ки за проектот “Solidarity volunteers for the city” за краткорочна волонтерска активност што трае 45 дена!!!

 

За што е проектот?

Ова е краткорочна волонтерска активност што трае 45 дена. Целите на проектот се: да се промовира волонтирање како метод за развој на толеранција и разбирање помеѓу ромската и не-ромската заедница од Решица во Романија; како и да се реновираат детски градинки и игралишта во градот. Ќе има 3 групи на волонтери кои ќе спроведат активности во истиот период за:

А1 – промоција;
А2 – уметност;
А3 – едукативни активности.

Кој е периодот?

01 август – 15 септември 2020 година.

Во моментов сме позитивни во врска со иднината, бидејќи ограничувања се тргат и се враќа стариот начин на функционирање. Сепак, ние сме свесни за опасноста и ќе направиме понатамошни промени веднаш, доколку ситуацијата го наметне истото.

Колку волонтери ќе бидат вклучени?

Во целина проектот има за цел да вклучи 40 волонтери: 27 меѓународни и 13 локални млади. Така што, оптимално би испратиле 3 волонтери/ки од кај нас 🙂

Трошоци?

Сите трошоци поврзани со вашиот ангажман како волонтери/ки во рамките на проектот се покриени од страна на организаторите.

Како да се пријавите?

Доколку, сте заинтересирани за ново искуство од 45 дена, пишете ни на info@rromassn.org ставајќи “Solidarity 2020” како предмет на вашиот емаил и образложувајќи ја вашата мотивација за учество, најдоцна до 10ти јуни 2020 година.

Ве очекуваме!

Ви благодариме за покажаниот интерес!