Categories
Конкурси Новости

Повик за учество на семинарот за застапување за млади Роми во Брисел 2019

РРОМА заедно со своите партнери бара учесници од Македонија за семинарот за застапување, кој што се оддржува од 16 до 22 март 2019 година во Брисел.

Учесниците ќе имаат можност да бидат дел од активностите на Ромската недела во Брисел, која што се оддржува од 18 до 21 март 2019 година во Европскиот парламент.

Семинарот им овозможува на младите учесници да развијат разбирање за функционирањето на различните структури и работни механизми во рамките на ЕУ институциите, да добијат информации за ЕУ политиките кои што ги таргетираат Ромите и да креираат свои стратегии за застапнување и кампањи за подигање на свеста за Антициганизмот на европско ниво.

Профил на учесници:

  • млади Роми и не-Роми, младински лидери, активисти, волонтери
  • на возраст од 18 до 30 години
  • да го користат англискиот како работен јазик

Повеќе информации за профилот на учесници и повикот има на линкот.

Датуми на активноста:

  • Пристигнување: 16 март 2019
  • Активности: 17-21 март 2019
  • Заминување: 22 март 2019

Локација:

  • Семинарот се организира во Брисел. Детални информации ќе следат по селекцијата на учесници.

Патување и трошоци:

  • Учесниците ќе треба да си го организираат патувањето до Брисел по добивањето на потврдата за учество. Организаторите ќе рефундираат патни трошоци во износ до 200 евра. Повеќе информации поврзани со патните трошоци има на линкот даден погоре.

Аплицирање:

  • Учесниците аплицираат со потполнување на апликацијата: https://goo.gl/NK7n8G
  • Краен рок за аплицирање е 20 февруари 2019, до крајот на денот!

Семинарот е поддржан од Еразмус плус програмата.