Повик за EVS волонтери во Солун, Грција

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација објавува повик за 2 волонтери за проектот “ROMA BOTS” 2018-1-EL02-KA125-00410, односно за европски волонтерски сервис во Солун, Грција.

Волонтерите ќе започнат со нивниот сервис од октомври 2018 година. Проектот има 2 акции и секоја од нив трае 10 месеци.

Трошоците поврзани со реализацијата на проектот се покриени од страна на организаторите и Еразмус плус програмата.

Акција 1

Акција 1 има врска со образовната роботика како иновативна и алтернативна алатка за едукација на млади луѓе. Преку оваа акција сакаме да ги запознаеме младите луѓе со образовната роботика и нејзината употреба. Оваа акција е за 3 волонтери од Романија, Унгарија и Македонија. Организација-домаќин на оваа акција е  “eduACT” од Солун. Повеќе информации можете да најдете во инфо-пакетот тука.

Акција 2

Акција 2 има врска со поддршката на младите Роми преку креативни активности како музика, спорт, часови по јазици, работилници и други. Оваа акција е за 3 волонтери од Романија, Унгарија и Македонија. За оваа акција, организација-домаќин е “Lighthouse of the World” од Солун. Повеќе информации можете да најдете во инфо-пакетот тука.

Бараме волонтери/ки …

  • од 18 до 30 години
  • Роми и не-Роми
  • да имаат валиден пасош со најмалку 12 месеци на важност по завршувањето на нивниот сервис
  • да имаат искуство во една од горенаведените акции
  • да зборуваат англиски јазик

Можете да се пријавите на повикот, потполнувајќи ја првичната апликација на линкот до 27 август, најдоцна до 18:00 часот! Учесниците кои што ќе влезат во потесниот избор за волонтер ќе бидат поканети на интервју од страна на РРОМА.

Ве очекуваме!

Ви благодариме за покажаниот интерес!

One thought on “Повик за EVS волонтери во Солун, Грција

Comments are closed.