Categories
Новости

Генерално собрание на РРОМА 2016

На 28-ми март 2016 година во просториите на РЦОР-Кратово се оддржа генерално собрание на РРОМА. На овој состанок се разгледуваа годишните извештаи за работа од 2015-та, како и новата програма за работа во 2016-та година.
Присутни беа членови на РРОМА, Јасмина Давитковска од РЦОР-Кратово, Сунчица Тодосовска-сметководителка на РРОМА, Ервин Асановски, оправдано отсутни беа Димитриј Мијаловски од Токсик Комикс, Борјанчо Мицевски-РЦОР.
Бидејќи мандатите на претходното раководство и структури беа истечени, се гласаше за ново раководство. Се избираше нов претседател, нов одбор и претседател на одборот. Првиот мандат на стариот претседател Мустафа Јакупов истече кон почетокот на 2016-та година, како и на членовите на претходниот одбор.
Присутните членови на генералното собрание на РРОМА предложија реизбор на стариот претседател за уште еден мандат. Вториот мандат, а воедно и последен на претседателот Мустафа Јакупов ќе трае до 2020 година.
За членови на одборот на РРОМА беа предложени и изгласани:
1. Сунаи Сабриоски-РРОМА
2. Урмета Арифовска-РРОМА
3. Димитриј Мијаловски-Токсик Комикс
4. Ервин Асановски-надворешен член
5. Јасмина Давитковска-РЦОР

За претседател на одборот, и заменик-претседател на организацијата беше изгласан Ервин Асановски.

Исто така, како нови членови на собрание беа изгласани:

1. Макфира Демировска
2. Асан Мустафов

На состанокот беа усвоени наративниот извештај за 2015-та, завршната сметка за 2015-та и годишната програма за 2016-та.