Categories
Новости

Заврши втората мобилност во рамките на проектот „Good practices of Roma Youth Empowerment for Active Citizenship“

Од 12 до 18 јуни 2017 година во Берлин, се оддржа втората мобилност во рамките на проектот„Good practices of Roma Youth Empowerment for Active Citizenship“ кој што е поддржан од програмата Еразмус плус на Европската комисија (2016-2-DE04-KA205-014322). Проектот е дел од билатералното стратегиско партнерство помеѓу Амаро Форо од Берлин и РРОМА од Кратово.

Стратегиско партнерство во рамките на Еразмус плус програмата
Младите учесници втората средба ја започнаа со временска линија и дадоа осврт на тоа што се случуваше од март до јуни во нивните животи. А, низ практичните работилници се потсетија на концептите за идентитет и граѓанство, дискриминација, антициганизам и споделуваа свои искуства и мислење.
Временска линија за споделување
Потсетување за Антициганизам
Исто така, учесниците имаа можност да слушнат за застапување, демократија, младинското учество, младинска работа и интеркултурниот дијалог. Последниот ден беа посетени од страна на националната агенција и дознаа повеќе за алатката Youthpass и развивањето на своите компетенции како дел од процесот на учење во рамките на Еразмус плус програмата.
Учесници креираа свои супер-херои кои што добиваа секојдневно нови моќи!
Учесниците беа креативни во своите презентации
Ова билатерално партнерство со Амаро Форо од Берлин има за цел да го зголеми учеството на младите Роми во европските образовни програми и мобилности, како и во неформалното образование. Проектот ќе им овозможи на учесниците да научат, споделат и разменат искуства од областа на неформалното образование, но и да зајакнат како активни граѓани во борбата против расизмот, ксенофобијата и антициганизмот во модерните општества.

Фотографии од втората мобилност: