Categories
Uncategorized Новости

ЗАВРШИ ТРЕНИНГ КУРСОТ ,,LET’S BE DIGITAL A2” ВО РОМАНИЈА

Во периодот од 29 септември до 05 октомври 2022 година во Бребу, Романија се одржа тренинг курсот “Let`s Be Digital”.

Преку низа активности и работилници младинските работници научија како да се приспособат на користењето на новите алатки за онлајн комуникација без да престават негативен наратив кој што често претставува ризик за обесхрабрување на младите, како и да ги прилагодат социјалните онлајн алатките кон нивното однесување и да ги користистат едукативно а не само како извор на комуникација.

30 млади учесници од Сееверна Македонија, Бугарија, Германија, Грција, Унгарија, Италија, Литванија, Шпанија, Романија и Турција ја имаа можноста да научат како да планираат, да ги користат онлајн алатките за да да учат и за нивниот иден развој, да добијат и дадат поддршка и да разменат искуства и добри практики во областа на волонтерскиот ангажман преку користење онлајн алатки како и да се здобијат со техники за комуникација.

Младинската размена е поддржана од Еразмус+ програмата.