Categories
Новости

Одржана информативна донаторска средба во рамките на проектот „New solutions to old problems”

РРОМА, денес (20,09,2023 год.) заедно со коалициските организации КХЕТАНЕ, во рамките на проектот „Нови решенија за старите проблеми – размена на нов вид пристапи во областа на интеграцијата на Ромите“ финансиран од Исланд, Лихтенштајн и Норвешка преку ЕЕА и Норвешкиот фонд за грантови за регионална соработка, одржа информативна донаторска средба, на која се разговараше за придобивките и предизвиците на заедницата, ромските организации и донаторите.

На информативната средба приутни беа донаторите: г-а Марта Фидалго Гарсија при Генералниот директорат за соседство и преговори за проширување за Западен Балкан во Европската комисија, г-дин Нафи Сарачини од Делегацијата на ЕУ во Северна Македонија, г-дин Елвис Мемети, советник за инклузија на Ромите при Кабинетот на премиерот, г-а Зерина Рамиќевиќ од УНДП, г-а Сузана Камчевска од Министерство за транспорт и врски.

Како еден од главните заклучоци од дискусијата беше дека е потребно да се продолжи со координиран и синхронизиран пристап на сите засегнати страни во спроведување на проекти и активностите за ромска инклузија.

The project “New solutions to old problems – exchange of new type of approaches in the field of Roma integration” is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation