Categories
Uncategorized Новости

Одржана онлајн средба во рамките на проектот EUROPEAN YOUTH COMMUNITY RADIO

На 10.06.2022 на ЗООМ платформата се одржа онлајн состанок во рамките на проектот European Youth Community Radio.

 

Проектот ќе вклучува 8 организации од 6 различни држави: Франција, Италија, Македонија, Германија, Португалија, Шпанија.

На средбата се дискутираше за имплементацијата и развојот на проектот на локално ниво како и за активностите во Леон вклучувајќи ја програмата, потребите на партнер организациите и нивните очекувања.

Целите на проектот се:

  • Да се создаде европска мрежа на младински организации со цел да се олесни лансирање на радио на младинска заедница како едукативна алатка која поттикнува активно учество и им дава глас на младите, особено младите со помалку можности.
  • Да генерира дебата и размислување за да се анализира состојбата на локалната и Европската заедница околу целите на европската младина и околу „Без говор на омраза“ и да размислуваат за иднината и за влијанието на здравствената криза со Ковид19, обидувајќи се да создадеме  поинклузивен, кохезивен и одржлив модел на живот во европското општество.