Categories
Uncategorized Новости

ОДРЖАНА СРЕДБА СО КОАЛИЦИЈАТА KHETANE ВО СКОПЈЕ

На 25 и 26 фебруари 2023 во Скопје се одржа средба во рамки на коалицијата Khetane во рамки на проекто „Romani Women POWER OF CHANGE in the Western Balkans and Turkey“ (IPA/2019/162472-1/3) поддржан од ЕУ. На средбата присуствуваа претставници од вклучените организации кои се дел од коалицијата на ромски граѓански организации.

На средбата се дискутираше и се планираа идните активности на коалицијата, планирање на настани, проекти итн.