Categories
Uncategorized Новости

ОДРЖАН ЧЕТВРТИОТ ТРАНСНАЦИОНАЛЕН СОСТАНОК ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ,,LOOSE ENDS” – МАПИРАЊЕ НА КОРЕНИТЕ НА МАРГИНАЛИЗАЦИЈА КАЈ МЛАДИТЕ

На 16.08.2022 се одржа четвртиот односно последниот транснационален состанок во рамки на проектот ,,Loose Ends – Мапирање на корените на маргинализација кај младите”. Проектот „Loose Ends“ е меѓународна соработка на три граѓански организации (Együttható Egyesület, Nevo Parudimos и РРОМА)  кои што се активни во полето на образование, социјална работа и/или застапување на младите. Стратешкото партнерство е финансирано од програмата Еразмус+ на Европската унија.

На состанокот за менаџментот се разговараше за извештаите , прирачникот за обезбедување квалитет  и статусот на дисеминација. Тема на дискусија исто така беше и следење на напредокот на интелектуалниот производ, евалуација на процесот на интервјуа, известување за делумни резултати.