Categories
Uncategorized Конкурси Новости

Повик за младинска размена “I WANT TO BREAK INTOLERANCE “

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација објавува повик за младинската размена, “I WANT TO BREAK INTOLERANCE ” која што ќе се одржи  од 12.05.2024 мај до 18.05.2024 мај ( 12ти и 18ти мај се денови за патување) во Сторо, Италија.

Целта на овој е да се стави крај на повредата на основните права што им се јавуваат на членовите на недоволно застапени групи, млади луѓе кои не имаат многу можности, како и младите кои живеат на маргините на општеството. Во светло на неодамнешните промени во население, економски катастрофи и зголемување во злосторствата од омраза, од суштинско значење е да се подигне нивото на свесноста кај младите за ова прашање и да ги вклучи во процесот на воспоставување општество кое ќе ги почитува луѓето права и добредојде на сите поединци.

Цели на проектот:

Да се подигне знаењето за основните права и демократски вредности: Преку театар и неформалното образование, младите ќе дознаат повеќе за човековите права како основите на мирниот соживот и благосостојбата на сите граѓани на ЕУ.

Научете како дискриминација и нетолеранција кон малцинствата работа: Работилници, истражување активности, и дигитални вештини ќе им помогне на учесниците да добијат подлабоко разбирање на социјалното, политички и историски проблеми поврзани со дискриминација и нетолеранција.

Учесниците во рамките на Европската унија ќе биде прашана да се развие и имплементира конкретни проекти во нивните домашните заедници кои поддршка на човековите права и социјална инклузија.

На повикот може да се пријават:

 • Млади Роми и не-Роми од 16 до 24 години (можни се исклучоци)
 • средношколци, младински работници, волонтери
 • Mотивирани да се вклучат во преобликувањето на стратегијата за младинско ангажирање на нивните
 • организации
 • Работен јазик е англискиот јазик, но со можност за меѓусебна поддршка од страна на останатите учесници.

Трошоци поврзани со младинската размена и предвидените активности се покриени од страна на организаторите:

 • Патни трошоци од закажаното место на поаѓање до местото на пристигнување и од местото на пристигнување до местото на поаѓање
 • Сместување
 • Храна
 • Предвидени активности за време на младинската размена
 • Изберените учесници НЕ плаќаат партиципација за учество на проектот.

Обврска на учесниците:

 • Валиден пасош
 • Патничко осигурување
 • Патните трошоци од местото на живеење до местото на поаѓање.

Заинтересираните учесници можат да се пријават потполнувајќи ја апликацијата најдоцна до 20ти април 2024 година, најдоцна до 18:00 часот!