Categories
Новости

Повик за семинарот “Ambassadors Plus” – Леон, Шпанија

РРОМА објавува повик за семинарот “Ambassadors Plus” која што се оддржува во Леон, Шпанија од 6 до 12 ноември 2016 година.

Проектот има за цел да ја промовира европската мобилност на локално ниво. Како крајна цел, учесниците ќе креираат обука во рамките на Е+ програмата која што ќе ги вклучи сите 9 партнер-организации од Шпанија, Македонија, Романија, Франција, Италија, Грција, Арменија, Полска и Бугарија.