Categories
Новости

ПРОМОЦИЈА НА МЕТОДОЛОГИИТЕ И СТУДИИТЕ НА СЛУЧАЈ ВО РАМКИ НА ”ROMA YOUTH BRING CHANGE”

Во рамки на проектот Roma Youth Bring Change во партнерство со Autonómia Alapítvány и ERGO Network ви ги претставуваме методологиите и студиите на случај креирани во времетраење на проектните активности.

Овој проект имаше за цел преку соединување на две креативни алатки, гејмификација односно детективски игри и граѓанска кампања да адресира и поттикне општествена промена.

Овој месец во Брисел се одржа завршниот настан во рамки на овој проект на кој беа презентирани финалните производи на кои работеа партнер организациите РРОМА и Autonomia.

На следниот линк имате можност подетално да ги разгледате нашите методологии и студии кои се достапни на македонски и англиски јазик:

Македонски јазик:

Водич посветен на кампањи за застапување – РРОМА – MK

Методологија за планирање детективски игри во заедницата – Autonomia – MK

Анализа на врсничка едукација за антициганизам – РРОМА – МК

Англиски јазик:

Young people against bullying through games and campaigns – Autonomia – EN

Community detectivity planning methodology – Autonomia – EN

Analysis of peer education on antigypsyism – RROMA – EN

The ultimate guide to Advocacy Campaigns – RROMA – EN

Овој проект е поддржан од Еразмус+ програмата на Европската Унија.