Categories
Uncategorized Новости

Реализирни завршни настани во рамки на проектите ,,Digitalize – tools for adult Roma to use Internet and promote education” и ,,Loose ends – mapping the roots of youth marginalization”

На 25.02.2023 во просториите на Млади Хаб, Скопје, беа реализирани завршните настани во рамки на проектите ,,Digitalize – tools for adult Roma to use Internet and promote education” и ,,Loose ends – mapping the roots of youth marginalization” од страна на РРОМА.

Настаните беа реализирани во форма на панел дискусии, на кои што панелистите од првиот панел: Г-дин Мухамед Ајваз, г-дин Ерол Адемов и г-дин Ален Умер го започнаа панелот со преставување на истражувањето направено во рамки на проектот, односно анализата на животите на младите Роми и обесправените млади кои посетувале специјални училишта поради нивниот различен развој, под влијание на лошите услови за живеење. Потоа во прилог тие ги истакнаа препораките и потенцијалните решенија за овој проблем.

Во втората панел дискусија панелистите односно ментори -дин Дениз Османи, г-дин Ерол Адемов и г-дин Ален Умер, во проектот Дигитализирај се – алатки за возрасни Роми за да користат интернет и промовираат образование, го споделија своето искуство, предизвиците со кои се имаат соочено и за методите кои ги имаат користено како и работата со нивните фокус групи.

Со проектот ,,Digitalize’‘ имаме за цел да го зголемиме пристапот на возрасните Роми до јавните онлајн услуги преку развивање алатка која ќе им овозможи полесно да научат како да користат интернет. Тие исто така го испрезентираа и интелектуалниот аутпут во форма на прирачник, кој има за цел да им го олесни користењето на Интернетот но и да ги заштити од потенцијалните опасности кои ги носи.