Categories
Новости

РРОМА има 10 години!

Пред 10 години … Започнавме регионално. Образувавме млади. Се препознававме по акција. Не гледавме од страна. Учествувавме!
Денес…
Напредувавме. Се развивавме. Го кршиме циклусот на вообичаеното. Се пробиваме. Стануваме своја сила! 
На 15 декември 2017 година, Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација од Кратово го прослави 10 роденден.

На настанот беа презентирани достигнувањата на РРОМА во изминативе години, меѓу кои позначајни се добивањето на Staying Alive Award во 2010, како и ЕУ наградата за Ромска интеграција на млади во 2017. Исто така беше претставено новото лого на РРОМА и новиот слоган. На соработниците и поддржувачите на работата на организацијата им беа доделувани благодарници. Партнерите на РРОМА изработија видео со честитки за организацијата и постигнатите резултати.

Транзиција од старо во ново лого

Тимот на РРОМА со дел од младите волонтери и членови