Categories
Uncategorized Новости

Се одржа онлајн состанок во рамките на проектот ,,Loose Ends”

РРОМА  заедно со партнер организациите EgyüttHató Egyesület / Co-Efficiency Association – Унгарија и Asociatia Nevo Parudimos – Романија на 2 јуни 2022 год. одржа онлајн состанок на нашиот проект за стратешко партнерство KA2  Loose Ends. Состанок се одржа на зоом платформата.На овој состанок се разговараше за идните активности и средби кои треба да се реализираат во рамките на проектот како и за планот за десиминација и методите што ќе се користат.