Categories
Uncategorized Новости

Се одржа пролетното Генерално собрание на Националниот младински совет на Македонија

На ден 27 и 28 мај во Крушево се одржа пролетното Генерално собрание на НМСМ.
На ова собрание се водеа конструктивни и плодни дискусии и здружено се носеа одлуки во насока на подобрување на животот на младите во општеството, градење на капацитетите на организациите членки како и улогата на НМСМ како најголемо претставничко тело на младите.
Дополнително, се усвои ревидираниот Стратешки план на НМСМ (2022-2026), а се изгласаа и 4 застапувачко-нормативни документи на следните теми:
Младински активизам и волонтирање (Младите Можат – Youth Can)
Ментално здравје (НМСМ и Младите можат)
Младинска Вработливост (НМСМ и Младите Можат)
Неформално образование (Сојуз на извидници на Македонија – Scout Association of Macedonia).
Исто така на собранието се избра нов петчлен Надзорен одбор, а членството се прошири за 4 нови организации членки.