Categories
Uncategorized Конкурси Новости

Заврши младинската размена „My Next Job“

Волонтери од Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација беа дел од младинската размена „My Next Job“ која се одржа од 19.06.2024 до 29.06.2024 во Бребу, Романија.

Овој проект беше насочен кон млади луѓе од 8 различни земји, кои требаше да откријат и да искусат специфични аспекти на кариерно насочување и советување со цел да ги идентификуваат образовните и професионалните патеки што треба да ги следат. Оваа активност вклучуваше млади луѓе на кои им беше потребна помош за пристап до онлајн информации специфични за апликациите за работа со цел да присуствуваат на интервју за работа и да изготват документација за вработување.

Целта на овој проект беше да се обезбеди можност за младите луѓе од обесправени средини да стекнат информации и да искусат нови вештини специфични за кариерно насочување и советување, како и пристап до информации на интернет за да се подготват за интервјуа за работа и документација за апликации за работа.

Еден од учесниците на проектот, изрази свое сведоштво за искуството:

✏️🌍 Проект на Еразмус+ ,,My Next Job” – животно искуствo🌍✏️ Во периодот од 19-29 јуни 2024 година, имавме можност да учествуваме на проект на Еразмус+ кој се одржа во Бребу, Романија. Проектот беше насловен „My Next Job“ и сите учесници и организатори стекнаа обемно знаење и искуство. Преку обуките и работилниците ги проширивме нашите хоризонти, научивме нови практики и стекнавме искуства кои ќе ни бидат значајни во процесот на избор на нашата следна работа, како и во процесот на вработување. Го разбиравме значењето на зборот ‘СОН’ и како секоја наизглед невозможна работа може да биде возможна. За време на овие десет дена, се запознавме со луѓе од цела Европа, стекнавме пријатели, работевме и живеевме заедно. Доживеавме настани кои ќе ги паметиме засекогаш! Благодарни сме за можноста да бидеме тука и да ја претставуваме нашата земја. Им благодариме на локалната агенција – невладина РРОМА, Националните агенции на Еразмус+ и на фасилитаторите на овој проект што веруваа во нас. И ги охрабруваме сите млади луѓе кои сакаат да аплицираат за вакви проекти. Направете го тоа! Еразмус+ е за оние кои сакаат да научат, да ги прошират своите хоризонти и да стекнат животно искуство. Тоа е една од најдобрите работи кои можете да ги направите за себе!“ – ти благодариме !

Овој проект е поддржан од Еразмус+

Categories
Uncategorized Конкурси Новости

Повик за учесници на семинарот „What I am Made of – A Color in Your Heart”

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација објавува повик за учесници на семинар, „What I am Made of – A Color in Your Heart” која што ќе се одржи од 12.07.2024 јули до 17.07.2024 јули ( 12ти јули и 17ти јули се денови за патување) во БРЕБУ, Романија.

Со овој проект, имаме за цел да ги обучиме младите работници да се издржуваат подобро (да создадат долгорочна промена во однесувањето на позитивен начин).

Цели на проектот:

1-Да се зголеми знаењето и разбирањето на младите за регулирање на нервниот систем и менталното здравје преку различни практични активности

2. Да се поттикнат младите да стекнат нови вештини и компетенции преку опремување со различни, лесни за примена практики, вежби

3- Да се подобри употребата на различни алатки за промоција на целокупната благосостојба преку работа со млади луѓе

4. Да се споделат искуства и добри практики за учење преку поддршка од врсници.

На повикот може да се пријават:

 • Млади Роми и не-Роми над 18 години.
 • средношколци, младински работници, волонтери
 • Mотивирани да се вклучат во преобликувањето на стратегијата за младинско ангажирање на нивните организации
 • Работен јазик е англискиот јазик, но со можност за меѓусебна поддршка од страна на останатите учесници.

Трошоци поврзани со младинската размена и предвидените активности се покриени од страна на организаторите:

 • Патни трошоци од закажаното место на поаѓање до местото на пристигнување и од местото на пристигнување до местото на поаѓање
 • Сместување
 • Храна
 • Предвидени активности за време на младинската размена
 • Изберените учесници НЕ плаќаат партиципација за учество на проектот.

Обврска на учесниците:

 • Валиден пасош (Северна Македонија)
 • Патничко осигурување
 • Патните трошоци од местото на живеење до местото на поаѓање.

Заинтересираните учесници можат да се пријават потполнувајќи ја апликациониот формулар најдоцна до 1ви јули 2024 година!

НАПОМЕНА: Учесниците треба да имаат валиден пасош со новиот назив Северна Македонија и да бидат 18 или повеќе години! ! !

Categories
Uncategorized Конкурси Новости

Повик за младинска размена „MY VOICE IS IMPORTANT!”

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација објавува повик за младинската размена, „MY VOICE IS IMPORTANT!“ која што ќе се одржи  од 12.08.2024 август до 20.08.2024 август ( 12ти и 20ти август се денови за патување) во Бребу, Романија.

Се прашувате зошто е важно да гласате? Или зошто е клучно да бидете активен граѓанин? Љубопитни сте како гласа Европската унија или кои се одговорностите на претседател или градоначалник? Придружете се на нашата Еразмус младинска размена, каде што ќе ги истражуваме овие прашања и многу повеќе!

За време на оваа предвидена размена, ќе го истражуваме значењето на гласањето и активното граѓанство, ќе го разјасниме процесот на гласање во ЕУ и ќе обезбедиме подлабоко разбирање за улогите и одговорностите на клучните политички фигури. Дојдете да учите, да се вклучите и да се оспособите да бидете поинформиран и активен учесник во демократијата!

На повикот може да се пријават:

 • Млади Роми и не-Роми од 18 до 25 години (можни се исклучоци)
 • средношколци, младински работници, волонтери
 • Mотивирани да се вклучат во преобликувањето на стратегијата за младинско ангажирање на нивните
 • организации
 • Работен јазик е англискиот јазик, но со можност за меѓусебна поддршка од страна на останатите учесници.

Трошоци поврзани со младинската размена и предвидените активности се покриени од страна на организаторите:

 • Патни трошоци од закажаното место на поаѓање до местото на пристигнување и од местото на пристигнување до местото на поаѓање
 • Сместување
 • Храна
 • Предвидени активности за време на младинската размена
 • Изберените учесници НЕ плаќаат партиципација за учество на проектот.

Обврска на учесниците:

 • Валиден пасош
 • Патничко осигурување
 • Патните трошоци од местото на живеење до местото на поаѓање.

Заинтересираните учесници можат да се пријават потполнувајќи ја апликацијата најдоцна до 7ми август 2024 година, најдоцна до 18:00 часот!

*ЗАДОЛЖИТЕЛНО пријавените учесници да имаат соодветни, нови (важечки) патни исправи (Пасош со новиот назив – Северна Македонија)

Categories
Uncategorized Конкурси Новости

Повик за волонтери за проектот „Digital Green Youth“

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација објавува повик за волонтери од проектот „Digital Green Youth“ во времетраење од 01.07.2024 јули до 01.07.2025 јули ( една година) во Темишвар (Timișoara), Романија.

Цели на проектот:

Цел бр. 1 се фокусира на зајакнување на младите преку зајакнување на нивната еколошка свест и обезбедување практична обука за зелени вештини како што се управување со отпад и обновлива енергија. Преку работилници и кампањи, тие ќе ги развијат знаењата и вештините потребни за да придонесат во напорите за заштита на животната средина.

Цел бр. 2 има за цел да ја промовира социјалната вклученост и човековите права кај младите во неповолна положба преку работилници и кампањи за подигање на свеста. Со учење за принципите на социјалната правда и развивање на вештини за застапување и решавање конфликти, тие ќе бидат овластени да се залагаат за маргинализираните групи и да поттикнуваат поинклузивни заедници.

Цел бр. 3 има за цел да ги опреми младите луѓе со дигитална писменост и вештини за безбедност на интернет преку работилници и семинари. Со промовирање на еднаков пристап до дигиталната технологија и обезбедување на обука за дигитален маркетинг и веб дизајн, тие ќе бидат подобро подготвени да се движат низ дигиталниот свет и да се заштитат на интернет.

Активности на проектот

 • Обезбедување дневни неформални образовни активности прилагодени на деца и млади поединци од блиските училишта и градинки лоцирани во обесправени области во Темишвар и неговите околни пери-урбани региони. (Моснита Нуа)
 • Организирање културни и волонтерски иницијативи насочени кон поттикнување на толеранција, инклузија, доброволно ангажирање и солидарност.
 • Организирање еколошки кампањи;
 • Опремување на младите со потребните вештини и знаења за да придонесат во напорите за заштита на животната средина и да се справат со предизвиците што ги носат климатските промени.
 • Ангажирање во волонтерска работа на локални музички фестивали.
 • Во текот на летната сезона, волонтерите ќе ги надгледуваат и координираат различните тематски летни кампови за деца, како и активностите на локалната заедница.

Активностите се направени со цел да се зголемат вештините на децата, да се поттикнат нивните компетенции и креативност, а истовремено да се поттикне зголемен ангажман, учество, како и да се промовира еколошкиот начин на живот, толеранцијата и прифаќањето.

На повикот може да се пријават:

 • Млади Роми и не-Роми од 18 до 30 години
 • средношколци, младински работници, волонтери
 • Mотивирани да се вклучат во преобликувањето на стратегијата за младинско ангажирање на нивните
 • организации
 • Работен јазик е англискиот јазик, но со можност за меѓусебна поддршка од страна на останатите учесници.

Трошоци поврзани со младинската размена и предвидените активности се покриени од страна на организаторите:

 • Патни трошоци од закажаното место на поаѓање до местото на пристигнување и од местото на пристигнување до местото на поаѓање
 • Сместување
 • Храна
 • Предвидени активности за време на младинската размена
 • Изберените учесници НЕ плаќаат партиципација за учество на проектот.

Обврска на учесниците:

 • Валиден пасош
 • Патничко осигурување
 • Патните трошоци од местото на живеење до местото на поаѓање.

Заинтересираните учесници можат да се пријават потполнувајќи ја апликацијата најдоцна до 22ри мај 2024 година, најдоцна до 18:00 часот!

Линк до Инфо пакетот (пакет со дополнителни информации): https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:eu:b02e3033-87a2-43d3-a940-40cb60ffad05

*ЗАДОЛЖИТЕЛНО пријавените учесници да имаат соодветни, нови (важечки) патни исправи (Пасош со новиот назив – Северна Македонија)

Categories
Uncategorized Конкурси Новости

Заврши младинската размена “Empowering Futures: Skills for Youth in Transition”

Волонтери од Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација беа дел од младинската размена „Empowering Futures: Skills for Youth in Transition“ која се одржа од 26.05.2024 до 03.06.2024 во Зарагоза, Шпанија.

Проектот имаше за цел сеопфатна поддршка на младите луѓе во транзиција, обезбедувајќи им меки вештини, зајакнувајќи ги за иден успех и промовирање културна чувствителност и инклузија. Тој исто така се фокусираше на надминување на системските бариери за обезбедување еднаков пристап до образовните и професионални можности.

Цели на проектот беа:

Проектот имаше за цел да ги запознае учесниците, да обезбеди програмски насоки и да понуди разбирање за ЕУ, програмата Еразмус+ и Youthpass сертификатот. Разви ефективни вештини за тимска работа, меѓусебна поддршка, делегирање задачи и колективни достигнувања. Разви наметливи комуникациски техники за самоуверено и почитувано изразување. Го подобри емоционалната интелигенција, помагајќи им на учесниците да ги препознаат и управуваат емоциите во лични и професионални услови.

Овој проект е поддржан од Еразмус+ програмата.

Categories
Uncategorized Конкурси Новости

Заврши младинската размена „Vote for you!“

Волонтери од Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација учествуваа на размената „Vote for you!“ која што се одржа од 22.05.2024 мај до 31.05.2024 мај во Бребу, Романија.

Проектот се спроведи во рамките на 10-дневна младинска размена од 22 до 31 мај 2024 година во Романија, со активно учество на 48 млади луѓе од 7 земји (Германија, Португалија, Шведска, Шпанија, Грција, Романија и Северна Македонија).

Целта на овој проект беше да ги мотивира младите да учествуваат во гласањето, изразувајќи ја својата желба да изберат и да бидат избрани како европски граѓани, активно вклучени и одговорни во животот на нивната заедница.

Цели на проектот беа:

 1. Збогатување на знаењето на учесниците за избирачите и за улогата на институциите/телата кои произлегуваат од гласањето;
 2. Олеснување на дијалогот меѓу учесниците за избори, учество во процесот и нивно вклучување како активни европски граѓани;
 3. Да го развие капацитетот на учесниците да организираат конкретни локални информативни кампањи за да ги мотивираат младите активно да се вклучат во нивните локални заедници.

Овој проект е поддржан од Еразмус+ програмата.

Categories
Uncategorized Конкурси Новости

Заврши тренинг курсот ”I Have A Dream – Empowering Change Cross Borders Through HRE”

Волонтери од Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација беа дел од тренинг курсот “I Have A Dream – Empowering Change Cross Borders Through HRE” кој што се одржи  од 21.05.2024 мај до 28.05.2024 мај во Берлин, Германија.

Поради недостаток на свест и активен ангажман на младите лидери, особено меѓу маргинализираните групи како што се младите Роми, во промовирањето на демократските вредности и човековите права, беше реализиран овој тренинг курс. Проектот имаше за цел да ги искористи методите на неформално образование за да ги поттикне присутните учесници да ги едуцираат своите врсници за клучни теми како што се демократијата, човековите права, пристапот до информации од јавен карактер, гласачките права, слободата на избор и важноста на граѓанското учество. Проектот се фокусираше на поттикнување креативно и политичко вклучување кај младите, со цел да се негува чувство на сопственост и одговорност за демократските процеси.

Цели на проектот беа:

 1. Зголемување на знаењето на младите луѓе во областа на човековите права и образованието за човекови права, вклучувајќи практично знаење за активности и методи кои промовираат вклучување и учество на младите со помалку можности
 2. Олеснување на размената на информации за конкретни ситуации со човековите права во осум европски земји, поттикнувајќи подлабоко разбирање меѓу учесниците и промовирајќи заеднички напори за решавање на овие прашања
 3. Да се зајакне соработката и да се зајакнат односите меѓу 32 млади Роми и нероми, како и осум младински и про-младински организации, за промовирање на меѓукултурниот дијалог, човековите права, зајакнувањето на младите, демократијата и активното граѓанство.

Овој проект е поддржан од Еразмус+ програмата.

Categories
Конкурси

Јавен повик за Експерт за изработка на Мониторинг извештај на граѓанското општество

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација – РРОМА Кратово, во рамките на проектот на Европската унија „Жените Ромки – моќ на промените во Западен Балкан и Турција“ референца за договор за грант 2019/413-758, финансиран од Европската комисија, DG NEAR во рамките на ИПА Програма, објавува повик за ЕКСПЕРТ за ИЗРАБОТКА НА МОНИТОРИНГ ИЗВЕШТАЈ НА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО

Собирањето податоци за извештајот од мониторингот започнува со истражување за достапните информации и актуелните податоци, создавајќи преглед на ситуацијата. 

Опис на работен ангажман:

 • Подготовка на извештајот за мониторинг на граѓанското општество кој ќе го оцени дизајнот и имплементацијата на политиките релевантни за вклучувањето на Ромите во Западен Балкан и Турција,
 • Експертот треба да ја оцени секоја политичка област:
 • Дали НАП/Стратегијата правилно ги идентификува предизвиците и обезбедува доволно разбирање за нив?
 • Дали НАП/стратегијата содржи релевантни мерки за справување со овие предизвици?
 • да ги идентификува недостатоците и
 • да препорача подобрувања
 • Експертот треба да биде во редовна координација со проектниот тим при спроведувањето на работните задачи.

 Потребни квалификации:

 • Запознаеност со Ромската проблематика
 • Високо развиени аналитички вештини;
 • Способност за сумирање и претставување на комплексни истражувачки наоди во лесно разбирливи текстови и пораки;
 • Одлично познавање на македонски и англиски јазик;
 • Одлични меѓучовечки и комуникациски вештини;
 • Проактивност и висока исполнителност со минимален надзор;
 • Докажани способности за планирање и организација, и имплементација на активности од зачеток до финално известување;

Должина на извештајот:

Извештаите треба да вклучуваат факти и податоци – колку што е можно повеќе и во форма на графикони, табели, мапи итн. – и треба да избегнуваат долги описи.

Идеалната должина на сеопфатен мониторинг извештај  може да се движи од минимум 15 страници и максимум околу 35 страници

Начин на аплицирање:

Сите заинтересирани кандидати треба да ги достават следните документи:

 • Кратка биографија на експертот/ката
 • Кратка предлог методологија за работа во 1 страна
 • Прилог со референци од претходно искуство
 • Финансиска понуда
 • преку електронска пошта, на info@rromassn.org со назнака: Понуда за изработка на мониторинг извештај на граѓанското општество.

Рок на аплицирање: 31.05.2024 година до 16.00 часот. Најповолната понуда ќе биде избрана од страна на РРОМА.

Сопственост: Продуктите кои ќе произлезат од ангажманот ќе останат во сопственост на РРОМА. Добавувачот се согласува да не ги користи продуктите надвор од овој ангажман без претходна писмена согласност од РРОМА.

Временска рамка:

Подготовка на нацрт – верзија на документот – најдоцна до 15.06.2024г.

Усогласување на нацрт-верзијата со коментарите од проектниот тим – најдоцна до 20.06.2024г.

Финализација на документот– најдоцна до 25.06.2024г.

Categories
Uncategorized Конкурси Новости

Заврши младинската размена “I WANT TO BREAK INTOLERANCE ”

Волонтер на Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација учествуваа во младинската размена “I WANT TO BREAK INTOLERANCE ” која што се одржа  од 12.05.2024 мај до 18.05.2024 мај во Сторо, Италија.

Целта на овој беше да се стави крај на повредата на основните права што им се јавуваат на членовите на недоволно застапени групи, млади луѓе кои не имаат многу можности, како и младите кои живеат на маргините на општеството. Во светло на неодамнешните промени во население, економски катастрофи и зголемување во злосторствата од омраза, од суштинско значење е да се подигне нивото на свесноста кај младите за ова прашање и ги вклучи во процесот на воспоставување општество кое ќе ги почитува правата.

Цели на проектот беа:

 1. Да се подигне знаењето за основните права и демократски вредности: Преку театар и неформалното образование, младите дознаа повеќе за човековите права како основите на мирниот соживот и благосостојбата на сите граѓани на ЕУ.
 2. Научија како дискриминација и нетолеранција кон малцинствата работи: Работилници, истражување активности, и дигитални вештини им помогнаа на учесниците да добијат подлабоко разбирање на социјалното, политички и историски проблеми поврзани со дискриминација и нетолеранција.
 3. Развивање на конткретни проекти за поддршка на човековите права и социјална инклузија, од страна на учесниците во рамките на Европската унија

Овој проект е поддржан од Еразмус+ програмата.

Categories
Uncategorized Конкурси Новости

Заврши младинската размена „Leaving home ain`t easy“

Волонтери на Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација зедоа учество во младинската размена „Leaving home ain`t easy“ која што ќе се одржа од 08.04.2024 април до 18.04.2024 април во Бребу, Романија.

Овој настан обедини 48 учесници и се осврна на актуелни и критички важни теми: партиципативна демократија, миграциската криза и стереотипите кои често се поврзуваат со неа. Во свет каде прашањата за миграцијата постојано растат, и каде мигрантите, бегалците и барателите на азил се соочуваат со дискриминација и говор на омраза, проектот имаше за цел да ги расветли и да се бори против овие прашања. Учесниците го истражуваа и дискутираа негативното влијание на стереотипите и улогата на медиумите во овековечувањето на стравот и ксенофобијата.

Целите на проектот беа јасни и амбициозни:
– Едукација и свест: Зајакнување на знаењето на 42 млади луѓе за миграциската криза во Европа и принципите на човековите права.
– Справување со говорот на омраза: Овластување на младите да се борат со говорот на омраза, промовирање на човековите права и инклузија.
– Уметничко изразување и зголемување на самодовербата: Користење на уметностите, како што се театарот и креативната драма, за изразување на дијалог и зголемување на учесниците; самопочит.

Со комбинирање на уметноста со образованието за човекови права, проектот имаше за цел не само да ги подобри аргументите против негативните стереотипи, туку и да го промовира социјалното вклучување на обесправените групи. Овие активности го стимулираа критичкото размислување и им обезбедија на младите потребни алатки за разбирање и решавање на сложените прашања на миграцијата.

Овој проект е поддржан од Еразмус+ програмата.