ПОВИК ЗА МЛАДИНСКА РАЗМЕНА ,,KICKIN’ IT OUT” ВО РОМАНИЈА

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација објавува повик за младинската размена ,,Kickin’ it out” која што ќе се одржи  од 8 до 15 октомври 2022 година (7ми и 16ти октомври се денови за патување) во Бребу, Романија.

Младинската размена има за цел да развие толеранција и да ја оспори дискриминацијата во локалните заедници каде што живеат Ромите, користејќи го спортот како алатка.
Целите на проектот се:

 •  Да се ​​промовира иновативен пристап во однос на инклузијата и толеранцијата преку спортот меѓу 40-те учесници, за време на размената
 • Да се ​​подигне свеста за исклучување и нетолеранција, меѓу 40-те учесници, за време на размената
 • Да се ​​зголеми знаењето за спортот како начин на изразување и инклузија на 40-те млади Роми и не-Роми учесници во размената.

Главните методи кои ќе се користат ќе се засноваат на активности за неформално образование како што се: лов на богатство, презентации (усни, power point), студиски посети, светско кафе, форум театар, жива библиотека, раскажување приказни, игра на улоги, дискусии, јавен настан, сите овие методи имаат за цел да ги исполнат предложените цели.

Преку овој проект сакаме да ги покриеме следните потреби на младите:
– да се најде начин за промовирање на толеранцијата меѓу младите Роми и не-Роми
– да се зголеми нивото на доверба на младите во сопствените сили
– Намалување на предрасудите на младите и вреднување на различностите, талентот и знаењето
– подобрување на спортските вештини кај младите од обесправените средини.

На повикот може да се пријават:

 • Млади Роми и не-Роми од 16 до 26 години (можни се исклучоци)
 • средношколци, младински работници, волонтери
 • Mотивирани да се вклучат во преобликувањето на стратегијата за младинско ангажирање на нивните
  организации
 • Работен јазик е англискиот јазик, но со можност за меѓусебна поддршка од страна на останатите учесници.

Трошоци поврзани со семинарот и предвидените активности се покриени од страна на организаторите:

 • Патни трошоци од закажаното место на поаѓање до местото на пристигнување и од местото на пристигнување до местото на поаѓање
 • Сместување
 • Храна
 • Предвидени активности за време на младинската размена

Изберените учесници НЕ плаќаат партиципација за учество на проектот.

Обврска на учесниците:

 • Валиден пасош
 • Сертификат за Ковид 19 Вакцинација
 • Патничко осигурување
 • Патните трошоци од местото на живеење до местото на поаѓање.

Заинтересираните учесници можат да се пријават потполнувајќи ја апликацијата најдоцна до 17 септември  2022 година, најдоцна до 18:00 часот!

Пакет со информации.

Одржана обука во рамки на проектот ,,The Other School of Politics”

На 3 и 4 септември 2022 во Скопје се одржа обуката во рамки на проектот ,,The Other School of Politics”. Селектираните учесници добија обука од страна на експертот Срџан Амет на теми како што се: политика, јавна политика, политички идеологии, застапување, владеење на правото, социјални права, општествена еднаквост, социјални проблеми, активно граѓанство и како можат да креираат јавна акција на локално ниво. По обуката, учесниците ја имаат улогата на ментори на веќе одберени фокус групи, на кои што ќе ги пренесат знаењата стекнати од обуката.
   
Проектот ,,The Other School of Politics” е наменет за млади Роми и не-Роми, финасиран од Исланд, Лихтенштајн и Норвешка преку ЕЕА и Норвешкиот Фонд за Грантови за Регионална соработка ЕЕА and Norway Grant. Проектот ќе се реализира до Декември 2022 година.
 

Целта на проектот е да се обезбеди активно учество на младите кои не можат да пристапат до своите основни права, а понатака не можат активно да учествуваат во процесите од јавен интерес за нив, но и во политиките што ги спречува да ја зајакнат нивната социјална интеграција. Преку овој проект сакаме првенствено да ги зајакнеме младите Роми, овозможувајќи им пристап и активно учество во преку учење на политичките и општествените механизми за нивна подобра инклузија и пристап до своите права како граѓани.

 

ПОВИК ЗА МЛАДИНСКИ РАБОТНИЦИ НА ТРЕНИНГ КУРСОТ ,,LET IT BE ”

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација објавува повик за тренинг курс “Let It Be” кој што ќе се оддржи  од 12 до 22 сепмтеври (вкупно 11 дена – 10 ноќевања, вклучени денови на патување) 2022 година во Гант, Унгарија.

Кратко резиме на проектот:

Првиот пат проектот „Let It Be“ беше имплементиран од Co-efficient Association во 2017 година. Тогаш бевме презадоволни од позитивните повратни информации и од учесниците и од партнерските организации. Врз основа на тие и нашето сопствено искуство, може да се каже дека темата на проектот е единствена и на барање.

Зад нашата одлука да го спроведеме проектот по четврти пат стојат повеќе причини:

– Многу професионалци и организации изразија интерес за учество во овој проект

– Повратните информации и оценките за двете имплементации беа исклучително добри и нагласија колку корисен и влијателен беше овој курс за обука

– Сè уште веруваме дека има потреба од натамошно ширење на методот на супервизија на врсничка група.

Главната цел на проектот е да се зголеми квалитетот на младинската работа со помош на следниве алатки:

– предавање на алатката за надзор на врсничка група на младинските работници кои го посетуваат курсот за обука, кои потоа ќе го вратат методот во нивната организација и ќе го покажат со цел редовно да го применуваат,

– со веб-страницата ќе  создадеме за да ја прошириме можната употреба на врснички надзор нашироко меѓу професионалците, подигајќи ја свеста за професионалното самосвест.

Третата имплементација на проектот е преземање понатамошни чекори за подигнување на свеста за важноста на самоспознанието и размислувањето и им овозможува на понатамошните учесници да ги интегрираат во нивниот професионален живот. Би сакале да го разбудиме интересот за професионален развој поддржан со надзор преку нови организации вклучени во партнерството. Надвор од партнерството планираме да користиме нова алатка за дисеминација: веб-страница која ги вклучува сите информации, материјали и резултати (видеа, прирачници, сведоштва) поврзани со проектот Let it be. Ова може да послужи како ресурс и алатка за допирање на пошироката публика надвор од партнерството или дури и организациите кои работат со проектите Еразмус+. И темата на проектот и можностите за учење и развој дадени од Еразмус+ можат ефикасно да се шират на овој начин. За нашите учесници и професионалци до кои дојде дисеминацијата, воведувањето и примената на методот на врснички надзор може да обезбеди можност да отворат нови патишта во нивното професионално патување и развој.

Во текот на 10-дневната обука учесниците учествуваат и спроведуваат структурирани работилници и преку нив ги развиваат своите меѓучовечки и социјални компетенции. Тие ги споделуваат своите применети методи и врз основа на повратните информации и анализите на групата ги подобруваат. Дадовме простор  за размислување, каде што ги обработуваме фазите на учење и ги споделуваме нашите искуства едни со други фокусирани на менталните и физичките состојби за да го подобриме самоспознавањето и емпатијата. Со врснички надзор тие добиваат нова алатка која им овозможува да го искористат искуството и поддршката од своите колеги на структуриран начин и да ги користат за да ги решат проблематичните ситуации во нивната пракса.

Очекуваме да ги развиеме следните вештини и ставови:

 • решителност,
 • лидерски вештини,
 • организациски вештини,
 • проактивност,
 • комуникациски вештини,
 • вештини за создавање контакти,
 • вештини за тимска работа,
 • размислување,
 • отвореност,
 • решавање проблеми,
 • аналитичко размислување,
 • критичко размислување,
 • емпатија,
 • интеркултурна комуникација и мултикултурен став,
 • толеранција, како и професионална употреба на англискиот јазик.

Можете да аплицирате тука.

Пакет со информации

ПОВИК ЗА ТРЕНИНГ КУРС “LET`S BE DIGITAL А2” – РОМАНИЈА

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација објавува повик тренинг курс “Let`s Be Digital” кој што ќе се оддржи  од 29 септември до 05 октомври 2022 година (29 и 05 септември се денови за патување) во Бребу, Романија.

Целта на тренингот е младите работници да научат да се приспособат на користењето на новите алатки за онлајн комуникација без да престават негативен наратив кој што често претставува ризик за обесхрабрување на младите, како и да ги прилагодат социјалните онлајн алатките кон нивното однесување и да ги користистат едукативно а не само како извор на комуникација.

30 млади учесници од Сееверна Македонија, Бугарија, Германија, Грција, Унгарија, Италија, Литванија, Шпанија, Романија и Турција ќе ја имаат можноста:

 • Да научат како да планираат,
 • Преку олеснителни активности на младите да им се овозможи да го користат своето учење за подобрување на нивниот иден развој,
 • Поддршка и размена на искуства, добри практики во областа на волонтерски ангажман со користење на онлајн комуникација и колаборативни алатки за работа,
 • Да се здобијат со нови техники за комуницирање,
 • Ангажирање и поттикнување на нивните врсници.
 • Младинската размена е поддржана од Еразмус плус програмата на Европската комисија.

На повикот може да се пријават:

 • Млади Роми и не-Роми од 18 до 27 години (можни се исклучоци)
 • средношколци, младински работници, волонтери
 • Mотивирани да се вклучат во преобликувањето на стратегијата за младинско ангажирање на нивните
  организации
 • Работен јазик е англискиот јазик, но со можност за меѓусебна поддршка од страна на останатите учесници.

Трошоци поврзани со семинарот и предвидените активности се покриени од страна на организаторите:

 • Патни трошоци од закажаното место на поаѓање до местото на пристигнување и од местото на пристигнување до местото на поаѓање
 • Сместување
 • Храна
 • Предвидени активности за време на младинската размена

Изберените учесници НЕ плаќаат партиципација за учество на проектот.

Обврска на учесниците:

 • Валиден пасош
 • Сертификат за Ковид 19 Вакцинација
 • Патничко осигурување
 • Патните трошоци од местото на живеење до местото на поаѓање.

Заинтересираните учесници можат да се пријават потполнувајќи ја апликацијата најдоцна до 17 септември  2022 година, најдоцна до 18:00 часот!

Пакет со информации.

ЗАВРШИ ЛЕТНАТА АКАДЕМИЈА ”ROMA YOUTH KICK OFF THE DECADE TO COUNTER ANITYPSYISМ” ВО БРАТИСЛАВА

Во периодот од 24 до 27 август, ERGO Network, Romedia Foundation и партнерите RAVS,  Integro Association, Nevo Parudimos, Otaharin – Center for Integrative Inclusion of Roma Men and Women, Roma Active Albania, RomanoNet, Регионална Ромска Образовна Младинска Асоцијација – RROMA организираа летна академија во Братислава, Словачка за младите да ја започнат европската иницијатива наречена ,,Декада за борба против антициганизмот”.

 

На сесиите имавме можност активно да дискутираме и да размениме мислења, искуства и идеи поврзани со антициганизмот како и да придонесеме со помош на креативни алатки како што е креирање на локална кампања која што ќе придонесе кон борбата против антициганизмот. Низ низа интерактивни методи младите успејаа да ги пренесат своите сфаќања и искуства со овој феномен а исто така се обидовме да дојдеме до практични решенија за тоа како поефективно да се работи на искоренување на стереотипите и дискриминацијата со која се соочува ромската заедница.

   

Ерго летната академија е поддржана од Европската комисија и Меѓународниот Вишеградски фонд.

 

ПОВИК ЗА МЛАДИНСКА РАЗМЕНА ,,ROMA YOUTH BRING CHANGE” ВО УНГАРИЈА

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација во соработка со Autonomia Foundation од Унгарија и ЕРГО мрежата објавува повик за младинската размена “Roma Youth Bring Change” поддржана од Еразмус+ програмата , која што ќе се одржи  од 08.11.2022 до 12.11.2022  (06 и 10 ноември се денови за патување) во Будимпешта, Унгарија.

РРОМА објавува повик за заинтересирани Роми и не-Роми меѓу 18 и 30 години за учество во друштвена детективска игра и  креирање кампања во заедницата, насочена кон младите. Доколку сте заинтересирани за креирање и фасилитирање на игри, работилници и кампањи насочени кон младите, кои се фокусирани на социјални теми поттикнати од вас, треба да се пријавите на овој повик! Во рамките на оваа иницијатива ќе го поддржиме развојот на знаењата и ставовите на младите за општествени теми со низа разновидни креативни алатки.

Можете да се пријавите, потполнувајќи ја апликацијата.

Што нудиме?

 • 5-дневна бесплатна меѓународна обука помеѓу 6-ти и 10-ти ноември во Будимпешта, Унгарија, која ќе се фокусира на детективски игри и кампањи во заедницата
 • Игри, кампањи и неформални едукативни сесии поврзани со теоретско и практично знаење
 •  Учество во планирање на соработка со разновиден тим
 • Возбудливи средби со целните млади и студенти
 •  Учество во планирањето, креирањето на иновативни активности
 • 10-дневна заедничка работа, при што учесниците ќе добијат бесплатна обука и ќе планираат и спроведуваат социјални игри, кампањи и работилници
 • Можност за долгорочна соработка и работа

Каков профил на учесници бараме?

 • 8 лица Роми и не-Роми помеѓу 18 и 30 години
 • Лица кои имаат искуство во една или повеќе од следниве области:
  – работа со млади
  – фасилитирање групна работа
  – учество во креирање уметнички дела или игри
  – спроведување на неформални образовни активности
 • Лица кои се заинтересирани за општествени теми и кои се отворени за различни личности и мислења
 •  Лица кои се вистински тимски играчи, добро комуницираат, флексибилни, креативни и доверливи.

За предност ќе се смета доколку:
– Имате учествувано во други активности на РРОМА
– Зборувате англиски

Што очекуваме?
– учество на 5-дневна меѓународна обука и 10*6 часовна домашна обука, планирање
игра/кампања, и учествo во реализација на пробна игра/работилница/кампања и нејзино оценување
– учество во реализација на најмалку две игри/работилници

Опис на проектот ,,Roma Youth Bring Change”

Прашањата и темите поврзани со социјалните прашања и ранливите групи не се најпривлечните за младите. Особено ако знаењата, вредностите и поентите поврзани со темите се пренесуваат во рамките на традиционалните образовни форми – фокусирајќи се само на факти и етички точки. Меѓутоа, ако правиме интервенции во разиграни, интерактивни рамки и младите можат да имаат лични средби со членовите на фокусираните ранливи групи, можеме да бидеме поефикасни.
Во оваа иницијатива Фондацијата Autonomia ќе ја пренесе методологијата на игрите за социјални детективи развиена заедно со Detectivity на РРОМА и тие ќе ги споделат методите на нивните кампањи во заедницата. Паралелно со развиените методологии спроведуваме и меѓународна обука, каде што ќе учествуваат 8-8 млади избраници од двата партнера. 5-дневната обука ќе послужи како трансфер на методи за детективски игри и кампањи во заедницата, алатки за олеснување на неформални едукативни настани и играње улоги.

Во двете земји развиените млади луѓе ќе изберат општествена тема и ќе креираат поврзани детективски игри и кампањи во заедницата (вклучувајќи работилници и видео за кампања).  Сесиите проследени со игри и работилниците ќе стигнат до нивните врсници. Ќе создадеме студии на случај за овие интервенции и ЕРГО Мрежата ќе организира меѓународен настан и ќе уреди дигитална верзија на интелектуалните резултати со цел да ги дисеминира методите и резултатите од проектот.
Благодарение на оваа иницијатива ќе се развијат компетенциите на избраните млади луѓе, ќе се стекнат со нови знаења, работни искуства, односи, а засегнатите млади ќе се развиваат и во однос на нивните ставови, мислења и однесување поврзани со фокусираните општествени теми.

ОДРЖАН ТРАНСНАЦИОНАЛЕН СОСТАНОК ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ ,,DIGITALIZE – TOOLS FOR ROMA ADULTS TO USE INTERNET AND PROMOTE EDUCATION”

Од 17 до 20 август 2022 во Охрид, Северна Македонија се одржа транснационална средба во рамки на проектот,,DIGITALIZE – Tools for Roma adults to use Internet and promote education”. На средбата беа присутни партнер организациите РРОМА – Македонија, EgyüttHató Egyesület / Co-Efficiency Association – Унгарија, Asociatia, Nevo Parudimos – Романија и Amaro Foro – Германија.

На состанокот се дискутираше за развојот на финалните интелектуални производи, со тоа што од страна на организацијата од Унгарија,  EgyüttHató Egyesület, беше одржана презентација на брошурата, односно прирачникот кој ќе биде исполнет со илустрирани прикази, насоки и совети поврзани со онлајн шопинг, онлајн банкарство, онлајн користење на услуги и како да се заштитиме себеси од сајбер насилство како и нашите лични податоци. Акцентот во дискусијата беше ставен на финализирање на проектот односно планирање на завршните активности и продукти со прибирање идеи од сите партнер-организации.

Проектот е поддржан од Еразмус+ програмата на Европската Унија.

ОДРЖАН ЧЕТВРТИОТ ТРАНСНАЦИОНАЛЕН СОСТАНОК ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ,,LOOSE ENDS” – МАПИРАЊЕ НА КОРЕНИТЕ НА МАРГИНАЛИЗАЦИЈА КАЈ МЛАДИТЕ

На 16.08.2022 се одржа четвртиот односно последниот транснационален состанок во рамки на проектот ,,Loose Ends – Мапирање на корените на маргинализација кај младите”. Проектот „Loose Ends“ е меѓународна соработка на три граѓански организации (Együttható Egyesület, Nevo Parudimos и РРОМА)  кои што се активни во полето на образование, социјална работа и/или застапување на младите. Стратешкото партнерство е финансирано од програмата Еразмус+ на Европската унија.

На состанокот за менаџментот се разговараше за извештаите , прирачникот за обезбедување квалитет  и статусот на дисеминација. Тема на дискусија исто така беше и следење на напредокот на интелектуалниот производ, евалуација на процесот на интервјуа, известување за делумни резултати.

 

      

КОМЕМОРАЦИЈА 2 АВГУСТ DIKH HE NA BISTER – СЕЌАВАЊЕ НА РОМСКИОТ ГЕНОЦИД

Од 28 јули до 4 август РРОМА заедно со други партнер организации учествуваше на комеморацијата Dikh He Na Bister – Гледај и не заборавај, организирана во чест на Ромскиот геноцид во Аушвиц.

На 2 август 2022 година, се сеќаваме на сите 500.000 Роми и Синти кои беа убиени во Европа окупирана од нацистите. Ние се сеќаваме и им оддаваме почит и на безброј други кои беа ограбени, деградирани, киднапирани, нападнати, експериментирани, стерилизирани, оние кои ги загубија своите семејства, пријатели и животот во Ромскиот геноцид.

На 2 август 1944 година, приближно 4.300 затвореници Роми – главно жени, деца и стари лица – беа принудени да излезат од касарните на Аушвиц-Биркенау, и покрај нивниот отпор. Тие беа убиени во гасните комори и изгорени во крематориум V.

Во 2015 година, 2 август беше прогласен од страна на Европскиот парламент за европски меморијален ден на холокаустот на Синти и Роми.
На овој ден се собираме во Аушвиц-Биркенау, местото каде што дискриминацијата и омразата ескалираа во ужасно насилство, експлоатација и убиства на индустриско ниво.
Ние сме 200 Роми и не-Роми од 11 различни земји плус група од 50 млади луѓе од Романија и тука сме да учиме, да дискутираме и да не заборавиме.

Учесниците на Dikh He Na Bister одржаа трогателна младинска комеморација пред крематориумот V од кампот Биркенау, каде пред 78 години на 2-ри август 1944 година, повеќе од 4000 затвореници Роми и Синти беа егзекутирани во гасната комора.

        

По младинската комеморација што учесниците на DHNB ја имаа утрото пред крематориумот V, тимот се приклучи на главниот комеморативен настан на споменикот на Ромите и синтите кои загинаа во Аушвиц Биркенау.
Пред присутните збор го зедоа неколку официјални лица како што се: –
– Роман Квјатковски, претседател на Здружението на Ромите во Полска
– Романи Розе, претседател на Централниот совет на германски Синти и Роми
– Кристијан Пфеил, преживеан
– Бодо Рамелоу, претседател на Бундесратот
– Хелена Дали, еврокомесар за еднаквост
– Пјотр Цивински, директор на Државниот музеј Аушвиц-Биркенау
– Наталија Томенко, Dikh He Na Bister,  ternYpe Меѓународна ромска младинска мрежа

      

Денот беше добра можност за нашите учесници да им оддадат почит на нивните предци и сите жртви на холокаустот и да размислуваат за ужасите што беа извршени за време на Втората светска војна за да се погрижат тие никогаш да не се повторат.

Одржана онлајн средба во рамки на проектот ,,New Solutions to Old Problems”

На 21.07.2022 година на платформата ЗООМ се одржа онлајн средба на стратешкото партнерство  „ Нови решенија за старите проблеми-размена на нов вид пристапи во областа на интеграцијата на Ромите“  кое е финасирано од Исланд,Лихтенштајн и Норвешка преку ЕЕА и Норвешкиот Фонд за Грантови за Регионална соработка.

На средбата се дискутираше за текот на малите купени проекти и за нивното ниво на имплементација и соработката помеѓу партнерите како продавачи и како купувачи на проектите. Секој од партнерите го претставија проектот на кој се ангажирани како и која е нивната улога за истиот. Тема на разговор исто така беше и начинот на кој ќе се изведе видеото кое е еден од финалните продукти на проектите.