Одржана онлајн средба во рамките на проектот EUROPEAN YOUTH COMMUNITY RADIO

На 10.06.2022 на ЗООМ платформата се одржа онлајн состанок во рамките на проектот European Youth Community Radio.   Проектот ќе вклучува 8 организации од 6 различни држави: Франција, Италија, Македонија, Германија, Португалија, Шпанија. На средбата се дискутираше за имплементацијата и развојот на проектот на локално ниво како и за активностите во Леон вклучувајќи ја програмата, […]

Се одржа вториот состанок со менторите во рамките на проектот ,,The Other School of Politics”

На 18.06.2022 година, во работните простории на РРОМА во Кратово се оддржа вториот состанок со менторите во рамките на проектот ,,The Other School of Politics” финасиран од Исланд, Лихтенштајн и Норвешка преку ЕЕА и Норвешкиот Фонд за Грантови за Регионална соработка ЕЕА and Norway Grant. На овој состанок се дискутираше за идните активности и средби […]

Работилница на темата Environmental Justice во Брисел

На 16 јуни 2022 во Брисел дел од ЕРГО мрежата меѓу кои и РРОМА, учествуаа на првата ,,Работилница за вмрежување и градење на капацитети за ромска еколошка правда” – за граѓанското општество организирана во соработка со Европското биро за животна средина. Дел од работилницата се фокусира на истакнување на врската помеѓу антициганизмот и животната средина, […]

Се одржа првиот состанок во рамките на проектот ” Roma youth kicking off the decade to counter antigypsyism”

На 15 и 16 јуни 2022 во Брисел се одржа првиот состанок во рамките на проектот ” Roma youth kicking off the decade to counter antigypsyism” поддржан од Вишеградскиот Фонд и  Европската Унија. На состанокот беа присутни учесниците/партнерите од ЕРГО и координаторите од партнерските организации: Интегра – Бугарија, Нево Парудимос – Романија, Рома Актив Албанија […]

Одржано Генерално Собрание и тркалезна маса во рамките на мрежата ЕРГО во Брисел

На 13 и 14 јуни во Брисел се одржа Генералното Собрание на мрежата ЕРГО. На средбата се дискутираше за преминот кон новата ERGO мрежа регистрирана во Белгија, новите законски ставки и ажурирањата на ERGO Network. Исто така се одржа специјална седница за војната во Украина, на која разговаравме за тоа како можеме да ги оптимизираме […]

НА 9 ЈУНИ СЕ ОДРЖА ОНЛАЈН СОСТАНОК ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ ,,DIGITALIZE – TOOLS FOR ROMA ADULTS TO USE INTERNET AND PROMOTE” EDUCATION

На 9 јуни 2022, партнер организациите РРОМА – Македонија, EgyüttHató Egyesület / Co-Efficiency Association – Унгарија, Asociatia Nevo Parudimos – Романија и Amaro Foro – Германија одржаа онлајн состанок на зоом платформата во рамките на проектот ,,Digitalize – tools for Roma adults to use internet and promote education”. На овој состанок се разговараше за текот […]

Официјално започнаа подготовките за проектот Roma Youth Bring Change

Во рамките на проектот Roma Youth Bring Change поддржан од Европската Унија преку Erasmus Plus, од 19 до 26 јуни 2022 се одржа подготвителна средба за идните активности на проектот.                     Се работи за  стратешко партнерство KA2, предводено од Autonómia Alapítvány во соработка со ERGO Network […]

ОДРЖАН ВТОРИОТ СОСТАНОК И ПОТПИШУВАЊЕ НА ДОГОВОРИТЕ СО СЕЛЕКТИРАНИТЕ МЕНТОРИ ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ ,,THE OTHER SCHOOL OF POLITICS”

Денес на 18.06.2022 година, во работните просториите на РРОМА во Кратово се одржа вториот состанок со менторите во рамките на проектот ,,The Other School of Politics”  финасиран од Исланд, Лихтенштајн и Норвешка преку ЕЕА и Норвешкиот Фонд за Грантови за Регионална соработка ЕЕА and Norway Grant. На овој состанок се дискутираше за идните активности и […]

Call for applications for an external trainer to conduct individual capacity-building of civil society organizations

The Regional Roma Educational Youth Association (RROMA) is contracting an external trainer to deliver individual capacity building session for the partner organizations involved in the project ”New solutions to old problems – exchange of new types of approaches in the field of Roma integration”, in the following areas: Project management: Project planning Project execution Project […]

Се одржа онлајн состанок во рамките на проектот ,,Loose Ends”

РРОМА  заедно со партнер организациите EgyüttHató Egyesület / Co-Efficiency Association – Унгарија и Asociatia Nevo Parudimos – Романија на 2 јуни 2022 год. одржа онлајн состанок на нашиот проект за стратешко партнерство KA2  Loose Ends. Состанок се одржа на зоом платформата.На овој состанок се разговараше за идните активности и средби кои треба да се реализираат […]