Categories
Новости

Заврши младинскиот семинар за време на Ромската недела во Брисел

Од 6 до 13 април 2018 година во Брисел се оддржа младинскиот семинар за застапување организиран од ternYpe интернационалната Ромска младинска мрежа и Документарниот и Културен центар на германските Синти и Роми, поддржан од Еразмус плус програмата на Европската комисија. На семинарот учество зедоа околу 40 млади Роми и не-Роми од 12-тина европски држави.

Младите учесници работеа во три работни групи на темите: а) Антициганизам, б) Партиципација и в) Застапување. 

Учесниците, исто така учествуваа на настаните во Европскиот парламент за време на Европската Ромска Недела од 8 до 12 април 2018 година. 

На 12 април имаа заеднички појадок со претставници од Европската комисија и Евро-пратеници каде што дискутираа за предизивиците на младите Роми во Европа.

Повеќе за семинарот на линковите:

http://www.euronews.com/2018/04/09/integrating-eu-s-minority-roma-community

http://www.rts.rs/page/radio/sr/story/23/radio-beograd-1/3100316/romano-them.html