Categories
Новости

Заврши проектот “Be professional in audio-visual”

Организацијата PRO ROMA беше домаќин на проектот “Be professional in the audiovisual field” (2017-3-RO01-KA105-047070) кој што се реализираше од 01.02.2018 – 31.07.2018, заедно со 5 други интернационални партнери: Juvenil Intercambia Association (Шпанија), Associazione Social Promotion Futuro Digitale (Италија), Citizens of the World (Турција), Bulgarian Active Society (Бугарија), Regionalna Romska Obrazovna Mladinska Asocijacija (Македонија).

Главната цел на проектот беше да ги зајакне капацитетите на 60 млади луѓе во областа на медиумите.

Целната група беа млади со помалку можности, млади Роми од рурални средини, маргинализирани соседства, кои што заедно работеа на креирање на филм и вести кои што имаа за цел да го адресираат проблемот на дискриминација и промовираат добри практики во адресирање на проблемот.

Обуката се оддржа од 02.06 до 09.06.2018, каде што организацијата-домаќин заедно со 5-те партнер организации работеа со 60 млади од 6 европски држави. Место на оддржување беше младинскиот камп Марабу во Милковени, а присутни беа млади помеѓу 18 и 25 години, придружувани од лидери.

Целите на обуката беа: 

 • да се развијат и подобрат аудио-визуелните вештини на 60 млади луѓе од 6 европски земји;
 • да поттикнат 60 млади луѓе да научат како да креираат ТВ, радио и кратки ТВ-емисии;
 • да промовира толеранција, разбирање и прифаќање;
 • подигнување на нивото на знаење на младите за реалноста со која се соочуваат Ромите;
 • да се подигне самодовербата на 60 млади луѓе;
 • развивање на креативноста кај 60 млади луѓе за креирање кратки филмови.

Постигнати цели:

 • развој на креативност;
 • подобрена комуникација;
 • подобрено интеркултурно разбирање;
 • подигната самодоверба;
 • идеи за понатамошна соработка во наредни проекти.

Проектот беше поддржан од Еразмус плус програмата, Акција КА1.

Оригиналната  вест можете да ја прочитате на линкот.

Categories
Конкурси Новости

Повик за младинската размена “Be professional in Audio-Visual”

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација објавува повик за младинската размена “Be professional in Audio-Visual” која што ќе се оддржи од 02 до 12 јуни 2018 година, во младинскиот камп Марабу, Милковени, Романија.

Целта на проектот е преку заеднички напори и соработка на младите Роми и не-Роми да претстави примери на соработка, комуникација, анти-дискриминација и социјално вклучување на младите. Тргнувајќи од претходните искуства сакаме да направиме повеќе од она што досега го направивме и научивме од младите луѓе, и од искуствата на другите земји кога станува збор за аудио-визуелно изразување. Веруваме дека преку аудио-визуелно изразување во вид на емитувања на пораки и медиумски активности можеме да влијаеме врз намалувањето на негативните ставови врз одреден дел на населението и да генерираме прифаќање на различностите, особено на Ромите.

Проектот им помага на младите да откријат нови вештини, да ја подобрат комуникацијата преку аудио-визуелно изразување на своите чувства и во секоја порака да пренесат идеја за промена, толеранција и прифаќање, да ги откријат придобивките од учеството во Еразмус плус програмата и да им ја ги покажат својата култура на другите учесници од Романија, Шпанија, Италија, Турција и Бугарија.

Младинската размена се оддржува од 02 до 12 јуни 2018 година, во младинскиот камп Марабу во Милковени, Романија, каде што 1 и 13 јуни се предвидени денови за патување. Размената е поддржана од Еразмус плус програмата на Европската комисија.

На повикот може да се пријават:

 • Млади од 18 до 30 години
 • Младински активисти, волонтери, уметници …
 • Работен јазик е англиски јазик, но со можност за меѓусебна поддршка од страна на останатите учесници
 • Комуникативни млади, со желба за нови знаење и развивање на своите аудио-визуелни вештини

Трошоците поврзани со младинската размена се покриени од страна на организаторите.

Заинтересираните учесници можат да се пријават потполнувајќи ја апликацијата најдоцна до 25 мај 2018 година, 18:00 часот!

Ви благодариме на покажаниот интерес!