Categories
Конкурси Новости

Call for applications for an external trainer to conduct individual capacity-building of civil society organizations

The Regional Roma Educational Youth Association (RROMA) is contracting an external trainer to deliver individual capacity building session for the partner organizations involved in the project ”New solutions to old problems – exchange of new types of approaches in the field of Roma integration”, in the following areas:

Project management:

 1. Project planning
 2. Project execution
 3. Project control

Organizational management:

 1. Operational management
 2. Financial management
 3. Human Resource management

RROMA

The Regional Roma Educational Youth Association is an independent youth organization, active in the Republic of Macedonia. Launched as a network on 15 December 2007, RROMA focuses on youth empowerment and mobilization through creativity, training and campaigns. Our mission is that RROMA as an information-educational center for support of the youth from the Republic of Macedonia works on affirmation and promotion of the opportunities for personal development and integration, and on the promotion of the active citizenship and self-involvement in the creation of youth policies.

Role of the trainer

Through the ”New solutions to old problems – exchange of new types of approaches in the field of Roma integration” project, funded by Iceland, Liechtenstein, and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation, RROMA is contracting an external trainer. The trainer will conduct capacity building sessions with our partner organizations. The trainings are to be delivered in the English language.

The trainer is expected to help the civil society organizations to improve their capacities in the selected areas by them, to promote positive values for other organizations in the field and also to support others with their expertise. The trainings are to support the organizations in their structures and their daily work.

From RROMA the expert will receive support and information on the needs of the different partner organizations. He/she will also be consulted on facilitating sessions with our partners.

In addition to the training sessions in each of the countries, the expert will be expected to deliver a full report of the training and to map the strengths and weaknesses of the organizations. Together with the partner organizations, the expert will develop a system to keep a record of their improvement.

Conditions

The training will be conducted throughout June 2022 – February 2023, with the final report expected for March 2023.

Profile of the consultant*

 • Excellent training skills
 • Excellent writing skills and ability to design and deliver training sessions, modules, and toolkits for CSOs
 • Experience working with civil society organizations in the fields of project management, organizational management, capacity-building, and network building
 • Ability to work independently
 • Be able to travel and visit partner organizations in: Albania, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Czech Republic, Hungary, Lithuania, Romania, Slovakia, Turkey
 • Working language is English

As the partner organizations are coming from Albania, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Czech Republic, Hungary, Lithuania, Romania, Slovakia, Turkey – abilities or language skills are desirable, but not a must!

*The consultant can be an individual, institution, or organization

Contract and budget

The independent consultant will be subcontracted by RROMA and has no rights vis-à-vis the EEA and Norway Grants for Regional Cooperation. He / She reports to RROMA.

The trainer will be renumerated with 3000 €, VAT included in this amount.

All costs (such as travel and accommodation of the trainer) related to the country visits will be covered by RROMA through the project.

The applicants should submit:

 • An updated CV
 • And a motivation letter

The application package should be submitted by 13 June 2022 to info@rromassn.org with the subject – “NSOP – Capacity-building of civil society organizations”

The project “New solutions to old problems – exchange of new type of approaches in the field of Roma integration” is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation

Categories
Конкурси Новости

Повторен повик за ангажирање на експерт во рамките на проектот „Од Фантоми до Активни граѓани“

Повторен повик – бидејќи немаше пријавени на првиот повик!

Повик 02/18

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација во рамките на проектот „Од Фантоми до Активни граѓани“ објавува повик за ангажирање на експерт за спроведување обука за работа и употреба на прирачникот за работа на терен со лица без документација.

Проектот „Од Фантоми до Активни граѓани“ има за цел да работи на еднаков пристап на лицата без документи до јавните добра и услуги пружени од државата преку воспоставување на механизам и алатки за застапување на законски измени за решавање на нивниот статус.

Во рамките на оваа активност се предвидува одржување на обука на 30 лица кои работат на терен, со цел да ги зголемат своите вештини и знаење за идентификување, процесирање и затворање на случаевите и практично користење на прирачникот.

Од експертот се очекува:

 • Подготовка на методологија за обука
 • Испорака на обука
 • изработка на извештај за спроведената обука
 • помош при дисеминацијата на прирачникот за работа на терен со лица без документација

Експертот ќе биде ангажиран вкупно 4 работни дена во рамките на оваа активност. Максимумот на понуда по еден работен ден изнесува 80 евра.

РРОМА прифаќа апликации кои што во целост ги следат дадените инструкции на линкот подолу:

Инструкции за аплицирање

Лицата кои што ќе ја поминаат првичната селекција ќе бидат поканети на интервју. Нивниот ангажман ќе започне веднаш по потпишувањето на договорот за извршување на горенаведените задачи.

Краениот рок за аплицирање е 19 ноември 2018 година до 17.00 часот со испраќање на потребната документација на емаил адресата: info@rromassn.org со предмет: Повик 02/18. Апликациите кои што ќе пристигнат после предвидениот рок нема да се земат во предвид.

Проектот „Од Фантоми до Активни граѓани“ е поддржан во рамките на повикот за суб-грантирање на граѓански организации Бр. 0818-6.1 објавен од здружението Иницијатива за социјална промена – ИнСоК –Скопје во соработка со Ромскиот едукативен центар “Амбрела”, Хуманитарно и добротворно здружение на Ромите “Месечина“ – Гостивар и Здружението за заштита на правата на Ромите – Штип, во рамки на проектот “НАДВОР ОД КРУГОТ- НЕВИДЛИВИ ВО ОПШТЕСТВОТО” поддржан од Програмата за поддршка за граѓанските организации во рамките на програма за акција на граѓанското општество 2015 / Инструментот за претпристапна помош (ИПА) Europe Aid / 151569 / DD / ACT / MK