Categories
Uncategorized Новости

ОДРЖАН ТРАНСНАЦИОНАЛЕН СОСТАНОК ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ ,,DIGITALIZE – TOOLS FOR ROMA ADULTS TO USE INTERNET AND PROMOTE EDUCATION”

Од 17 до 20 август 2022 во Охрид, Северна Македонија се одржа транснационална средба во рамки на проектот,,DIGITALIZE – Tools for Roma adults to use Internet and promote education”. На средбата беа присутни партнер организациите РРОМА – Македонија, EgyüttHató Egyesület / Co-Efficiency Association – Унгарија, Asociatia, Nevo Parudimos – Романија и Amaro Foro – Германија.

На состанокот се дискутираше за развојот на финалните интелектуални производи, со тоа што од страна на организацијата од Унгарија,  EgyüttHató Egyesület, беше одржана презентација на брошурата, односно прирачникот кој ќе биде исполнет со илустрирани прикази, насоки и совети поврзани со онлајн шопинг, онлајн банкарство, онлајн користење на услуги и како да се заштитиме себеси од сајбер насилство како и нашите лични податоци. Акцентот во дискусијата беше ставен на финализирање на проектот односно планирање на завршните активности и продукти со прибирање идеи од сите партнер-организации.

Проектот е поддржан од Еразмус+ програмата на Европската Унија.

Categories
Uncategorized Новости

НА 9 ЈУНИ СЕ ОДРЖА ОНЛАЈН СОСТАНОК ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ ,,DIGITALIZE – TOOLS FOR ROMA ADULTS TO USE INTERNET AND PROMOTE” EDUCATION

На 9 јуни 2022, партнер организациите РРОМА – Македонија, EgyüttHató Egyesület / Co-Efficiency Association – Унгарија, Asociatia Nevo Parudimos – Романија и Amaro Foro – Германија одржаа онлајн состанок на зоом платформата во рамките на проектот ,,Digitalize – tools for Roma adults to use internet and promote education”.

На овој состанок се разговараше за текот на активности и  средби во рамките на проектот како и прогресот на активностите на менторите кои што се здобија со обука во Бребу, Романија. На средбата се одлучи за наредната средба во живо на која што подетално треба да се дискутира за наредните активности што следат.

  

Categories
Конкурси Новости

Повик за ментори во рамките на проектот „DIGITALIZE – tools for Roma adults to use internet and promote education”

РРОМА објавува повик за Ментори во рамките на проектот „DIGITALIZE – tools for Roma adults to use internet and promote education”, координиран од партнер организацијата Amaro Foro – Германија, во партнерство со партнер организациите  Nevo Parudimos – Романија и Association Co-Efficient – Унгарија.

Повеќето од возрасните луѓе кои користат интернет во секојдневниот живот имаат многу малку знаења за безбедноста на интернет, за малтретирањето, онлјан говорна омраза, за онлајн пристапот до услугите, за безбедно користење на социјалните медиуми и каналите за комуникација и за GDPR.

Бидејќи се луѓе кои користат интернет само повремено во повеќето случаи за комуникација и забава, возрасните Роми не ја разбираат вистинската корисност на интернетот и не знаат како да го користат за нивна корист и за доброто на своето семејство или заедница.

Со оглед на фактичката ситуација со Корона вирусот кога јавните услуги: социјални услуги, здравствени услуги, образование и многу други се префрлени на интернет, возрасните Роми немаат пристап до ниту едно од нив или пристапот е многу мал. Сите активности кои бараат користење на интернет на понапреден начин водат до исклучување на возрасните Роми затоа што немаат знаење и способности да го научат ова. Една од главните причини е затоа што голем процент од возрасните Роми се неписмени.

Со нашиот проект имаме за цел да го зголемиме пристапот на возрасните Роми до јавните услуги преку развивање алатка која ќе им овозможи полесно да научат како да користат интернет.

Со цел да се засилат менторите кои ќе бидат задолжени за менторската и поддршка на 20-те возрасни вклучени од секоја од 4-те земји: Романија, Германија, Македонија и Унгарија, претходно ќе се организира 3-дневна обука.

Улогата на менторите ќе биде да им понудат поддршка на возрасните Роми и да ги соберат препораките/предлозите од нив за подобрување на новите алатки.

На повикот може  да се пријават:

  • Млади Роми и не-Роми на возраст од 18 до 35 години
  • Да имаат познавање од областа на компјутерски вештини
  • Искуство со работа на маргинализирани и ранливи групи на граѓани
  • Познавање на работа со граѓанско општество
  • Принципи на навременост, одговорност и проактивност
  • Изградени способности за тимска работа и комуникација

Заинтересираните учесници може да се прјават пополнувајќи ја апликацијата најдоцна до 05 Март 2022 година, најдоцна до 18:00 часот