Categories
Новости

Се одржа обука на менторите во рамките на проектот ,,DIGITALIZE – TOOLS FOR ROMA ADULTS TO USE INTERNET AND PROMOTE EDUCATION”.

Од 09 до 11 мај 2022 во Бребу – Романија, се одржа обуката на ментори во рамките на К2 проектот.,,DIGITALIZE – TOOLS FOR ROMA ADULTS TO USE INTERNET AND PROMOTE EDUCATION”.

На обуката учествуваа ментори од Северна Македонија, Романија, Унгарија и Германија.

Првиот ден од обуката учесниците имаа можност да добијат повеќе информации за проектот, да се претстват, да ги споделат нивните искуства и да се запознаат меѓу себе.

   

Вториот ден од обуката менторите добија подетални информации за позитивните и негативните страни на социјалните медиуми, како да ги користат социјалните медиуми, оналјан купување и банкарство, како да ја заштитат безбедноста на податоците, информации за дигитален отпечаток-безбеден интернет. Менторите подетално се зопознаа со нивната улога како ментори, како и онлајн пристапот на услуги.

Третиот ден се разговарање за сајбер малтретирање на социјалните медиуми, онлајн говорна омраза. На менторите им са даде можност да одржат Oxford дебата. После активните сесии третиот ден се заврши со посета на Локалната заедница во Решица, Романија.

Тренингот е поддржан од Еразмус плус програмата на Европската комисија.

 

             

Categories
Новости

Одржана младинска размена “Promoting Inclusion and employment through art “организирана во Комуната Догнечеа, Романија

Промовирање на  инклузија и вработување преку уметноста беше младинската размена организирана во Романија, Комуната Догнечеа одржана од 1-ви до 10-ти септември 2021 година. Во проектот имаше учесници од различни делови на Европа.

Целта на програмата беше учење за бегалците и ситуацијата на мигрантите во Европа на неформален начин. Во период од 8 дена учесниците организираа сесии со цел да се постигнат целите на проектот.

                                           

Најзначајна посета во текот на младинската размена е посетата на невладината организација LOGS од Темишвар помагајќи директно на бегалците и барателите на азил. Таму учесниците дознаа за ужасната ситуација на бегалците,како бегале од војните и како бездомништвото е нивната главна борба со оглед на недостиг на финансиска подршка од Владата.

Друг важен аспект на овој проект беше јавниот настан организиран во Културниот дом во Догнечеа.Учесниците на сцената ги поставија тетатарски форумски претстави.Целта на овие претстави беше да се подигне свеста за темата на проектот.Театарската претстава имаше наслов ‘Purple People’  што е метафора за бегалците.Заплетот се вртеше околу вонземјаните кои пристигнуваат во Романија,и населението успеа да ги прифати и да се поврзат со нив. На крајот гледачите од јавноста лично се ангажираа и беа културно едуцирани за некои традиции за некои земјите вклучени во програмата.

Локалните жители поминувајќи време заедно со учесниците ја зголемија културната димензија на овој меѓународен проект.

 

Овој проект е финасиран од Ерасмус + на Европската комисија.

 

 

Categories
Конкурси Новости

Повик за семинар “ Das Amen Godi” – We remember, 10.12.2021 – 17.12.2021, Berlin- Germany

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација објавува повик за семинар “ Das Amen Godi” – We remember, кој ќе се одржи од 10.12.2021 – 17.12.2021, во Берлин, Германија.

На семинарот ќе учествуваат 30 лица од 7 европски земји (Германија, Северна Македонија, Бугарија, Романија, Унгарија, Србија и Италија).

Семинарот има за цел да развие сеопфатен пристап по прашањето на Сеќавање на геноцидот и едукација на маргинализираните млади, нивно ефективно вклучување и учество во локални, национални и меѓународни програми, за зајакнување на соработката и односите меѓу ромските и неромските млади и младински организации со цел зајакнување на концептуално разбирање за меѓукултурен дијалог, вклучување на младите, зајакнување и мобилизација, како и активно граѓанство и да се воспостави систем за поддршка за зајакнување на младите Роми капацитети и развој на нови проекти во рамките на новата програма Еразмус плус.

Проектот покрај подигање на свеста за геноцидот на Ромите за време на Втората светска војна преку креативни методи, има за цел зајакнување на меѓукултурниот дијалог меѓу ромските и неромските млади, како и поддршка на долгорочна соработка и размена меѓу ромските и неромските младински организации.  Преку овој семинар сакаме да се подигне самосвеста и самодовербата на младите, да им даде капацитет да се изразат и да ги поттикнат да се вклучат во општеството и да го слушнат нивниот глас.

Целта е да се промовира позитивна слика за Ромите како активни граѓани и е посветен на зајакнување на довербата, меѓусебно почитување и заеднички ангажман на младите Роми и не-Роми. преку овој семинар не само што ќе се зголеми знаењето и чувствителноста на младите Европејци за темите Човекови права, Ромски Геноцид и антициганизам, но зголемената свест кај младите Роми и нероми може зајакнување на свеста на учесниците за нивната улога и одговорност во рамките на нивните
заедниците, општеството и во Европа воопшто.

Семинарот е поддржан од Еразмус плус програмата на Европската комисија.

На повикот може да се пријават:

 • Млади Роми и не-Роми од 18 до 25 години (лидерот може да биде над 25 години)
 • лидер/ки, младински работници/чки, волонтери/ки …
 • Работен јазик е англискиот јазик, но со можност за меѓусебна поддршка од страна на останатите учесници
 • Вакцинирани со : BioNTech (Pfizer), Spikevax® from Moderna, Vaxzevria® from AstraZeneca and COVID-19 Vaccine Janssen® from Johnson&Johnson.

Трошоци поврзани со семинарот и предвидените активности се покриени од страна на организаторите:

 • Патни трошоци од закажаното место на поаѓање до местото на пристигнување и од местото на пристигнување до местото на поаѓање
 • Сместување
 • Храна
 • Предвидени активности за време на младинската размена

Изберените учесници НЕ плаќаат партиципација за учество на проектот.

Обврска на учесниците:

 • Валиден пасош
 • Сертификат за Ковид 19 Вакцинација
 • Патничко осигурување
 • Патните трошоци од местото на живеење до местото на поаѓање.

Заинтересираните учесници можат да се пријават потполнувајќи ја апликацијата најдоцна до 15 Ноември  2021 година (понеделник), најдоцна до 18:00 часот!

Categories
Uncategorized

Период на транзиција во РРОМА

Период на транзиција во РРОМА

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација е независна младинска организација, активна во Република Македонија. Започнувајќи со работа како мрежа на 15 декември 2007 година, РРОМА се концентрира на младинско зајакнување и мобилизација преку креативност, обуки и кампањи. Нашата визија за нашите млади е тие да станат промотори на позитивни вредности и активни актери во социјалните случувања. Нашата мисија се фокусира на афирмација и промоција на можностите за личен развој и интеграција, како и промовирањето на активното граѓанство и само-вклучувањето во креирањето на политиките кои што ги засегаат младите.

 

   

Во минатото, организацијата стана првата ромска младинска организација назначена од Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност за контакт-точка за промовирање на програмата Млади во Акција помеѓу младите Роми во Македонија. Исто така, организацијата ја доби наградата MTV Staying Alive Award во 2010 за својата креативна кампања за подигање на свеста од опасностите од ХИВ/СИДА помеѓу младите, станувајќи првата македонска организација во светот која ја доби наградата. Во март 2017 година, РРОМА го добива второто место во рамките на второто издание на EU Roma Integration Award for Western Balkans and Turkey организиран од Европската комисија. За подоцна во истата година биде номинирана со 2 проекти како добри пракси во рамките на Еразмус плус програмата.

 

РРОМА како ромска младинска организација е мотивирана да работи со младите Роми преку не-формално образование, со цел да им овозможи повеќе можности за вклучување, надоградување и јакнење на нивните капацитети. Младите да ја промовираат својата култура и идентитет, мултикултурата и активното граѓанство како лидери на своите заедници. Веруваме во младите, веруваме во нивните капацитети за откривање на вистинските потреби и проблеми, веруваме дека тие можат да донесат вистинска промена во своите заедници! Веруваме во младите … сега, денес, утре, секогаш!

Имајќи ја во предвид мисијата и визијата на организацијата, во период што следи ќе се направи промена, односно транзиција на структурата во РРОМА. Досегашниот директор, до крајот на оваа година (2020)  ќе ја извршува својата функција, се со цел да помогне во транзицијата, потпомогнат од бордот и канцеларијата.  Почетокот на наредната година (јануари 2021) РРОМА ќе има нов директор/ка и структура. Овој период тимот на РРОМА своите обврски и активност ги извршуваше онлајн. Поради ситуацијата со Ковид-19, многу од предвидените активности не беа во можност да се реализираат и се одложија за 2021 година, истото се однесуваше за промената на структурата во организацијата. Имајќи го сето ова во предвид, РРОМА редовно ќе ги известува своите членови за прогресот и свикување на наредното собрание за избор на новата структура.

 

Categories
Новости

РРОМА одржа онлајн семинар – 75 години сеќавање

Во рамките на проектот ” 75 години сеќавање – Младите Роми и не-Роми се борат против заборавање ”  поддржан од програмата Europe for Citizens, РРОМА го одржа првиот онлајн семинар на темата холокауст, едукација и млади. Семинарот се одржа од 24-26 јуни 2020 година, користејќи ја ZOOM платформата.

Учесници на онлајн средбата беа околу 36 претставници од Романија, Македонија, Германија, Србија, Бугарија, Унгарија, Грција, Италија, Албанија.

Покрај техничките објаснувања и генералните презентации на тимот и проектот, учесниците имаа можност да слушнат за историскиот конструкт за Антициганизам и неговото влијание за време на Втората светска војна, презентирана од страна на Мустафа Јакупов – РРОМА ( Северна Македонија), Ромскиот геноцид – “Што ни кажува историјата?” од страна на д-р Милован Писари ( Србија), г-ѓа Оана Балутеску од програмата Europe for Citizen – Романија. Исто така се даде осврт на работа и едукација со млади на темата поврзана со холокаустот како и ситуацијата со Старо Сајмиште во Србија и Законот за заштита на споменици.

 

 

 

Наредниот онлајн семинар ќе се одржи од 28-29 Јули 2020 година, од страна на партнер организацијата Amaro Foro (Берлин).

За повеќе информации следете не на:

Facebook

Categories
Новости

Заврши семинарот во рамките на проектот „Европска солидарност и сеќавање – нашето право на сеќавање“

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација заедно со партнер-организацијата Амаро Форо од Германија од 29 март до 02 април 2019 година во Берлин го организираше интернационалниот семинар за едукација на тема Ромскиот геноцид за време на Втората светска војна во рамките на проектот “Европско сеќавање и солидарност-Нашето право на сеќавање!” поддржан од програмата Europe for Citizens на Европската Унија.

Учесниците на семинарот имаа можност да го надоградуваат своето знаење во областа преку работа со едукативни материјали во документациониот и културен центар на германските Синти и Роми и посета на спомениците подигнати за сеќавање на различните жртви на национал-социјализмот за време на Втората светска војна.

  

Исто така, беше организирана едукативна посета на концентрациониот логор Саксенхаузен каде што учесниците имаа можност да слушнат за третманот на Синтите и Ромите во логорот и да учестуваат во едукативна работилница организирана во просториите на центарот.

 

Последниот ден беше посветен на рефлексија и подготовка на следните активности, вклучувајќи ги едукативните материјали во рамките на проектот. По завршувањето на средбата, претставникот на РРОМА замина за Брисел каде што присуствуваше во рамките на конференцијата организирана од страна на програмата која што го поддржува проектот.

Categories
Конкурси Новости

Повик за учество на Dik He Na Bister 2019

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација од Кратово, во соработка со Документациониот и културен центар на германски Синти и Роми, Централниот совет на германските Синти и Роми и ternYpe објавува повик за учесници за учество на Dik He Na Bister 2019.

Овогодишниот проект опфаќа 3 фази:

 1. Подготовка на селектираните учесници за настанот во Краков (Полска). Локацијата и датумот ќе бидат дополнително договорени. Присуството на подготовката е задолжително!
 2. Учество на настанот “Dik He Na Bister 2019” и 75 годишнината на комеморација на Ромскиот геноцид за време на Втората светска војна. Активностите се оддржуваат во Краков (Полска) со посети на музејот “Аушвиц” и присуство на комеморацијата на 2 август во Аушвиц-Биркенау. Настанот се оддржува од 29 јули до 4 август 2019 година;
 3. Настани организирани од учесниците за понатамошна дисеминација на добиените информации во период од септември до ноември 2019 година.

Концепт за 2019:

Концептот за 2019 предвидува едукативен настан за младите учесници од 30 европски земји, кои што ќе бидат дел од работните групи предводени од фасилитаторите на настанот. Предност ќе им биде дадена на младите кои што за првпат ќе го посетуваат настанот и музејот “Аушвиц”. Учесниците ќе бидат дел од активностите за сеќавање и одбележување на 75 годишнината на Ромскиот геноцид.
Младите учесници ќе работат со своите фасилитатори во мешани работни групи на темите на Ромската историја, Ромскиот геноцид, Антициганизмот и улогата на младите во борбата против модерните облици на расизмот.

Учесниците ќе останат во мешани работни групи од почетокот до крајот на настанот за да се осигура стабилна група која што заедно со своите врсници ќе поминат низ едукативниот процес на настанот потпомогнати од своите фасилитатори.

Подготовка:

Селектираните учесници од Македонија ќе поминат низ процес на подготовка. Присуството на подготовката е задолжително за сите селектирани учесници!

Локацијата и времето за подготовка ќе бидат дополнително договорени по селекцијата на учесниците.

Бараме учесници:
 • Млади на возраст од 18 до 30 години кои што за првпат ќе бидат дел од настанот;
 • Да имаат желба да научат повеќе за темата на Ромскиот геноцид за време на Втората светска војна;
 • Да работат во мултикултурни групи без предрасуди;
 • Да бидат подготвени стекнатото знаење од подготовката и едукативниот настан да го пренесат во своите заедници;
 • Да присуствуваат на подготовката организирана од страна на РРОМА;
 • Работен јазик на младинската размена и едукативниот настан во Краков е англискиот јазик. Работниот јазик ќе се користи во работните групи и од страна на фасилитаторите. Се очекува учесниците да имаат активно познавање на работниот јазик. Познавањето на Ромскиот јазик ќе се смета за предност.
 • Да имаат валиден пасош за патување, со најмалку 6 месеци валидност откако ќе се вратат од Полска!

Бараме помлад/a лидер/ка на група:

 • Личност на возраст од 18 до 30 години која што има претходно искуство на темата;
 • Заедно со постариот лидер на групата да се грижат за учесниците;
 • Да работат во мултикултурни групи без предрасуди;
 • Да присуствува на подготовката организирана од страна на РРОМА;
 • Да има познавања од англискиот јазик
 • Да има валиден пасош за патување, со најмалку 6 месеци валидност откако ќе се врати од Полска!

Трошоци

Трошоците поврзани со подготовката, како и за меѓународното патување, храна и сместување за настанот во Полска се покриени од страна на организаторите на настанот. Селектираните учесници задолжително го покриваат своето патничко осигурување и трошоците до договореното место за поаѓање од Македонија до Полска и назад.*

* Се мисли на  национални патни трошоци на пр. место за поаѓање Куманово. Учесниците ќе треба да си го покријат патот до Куманово и назад.

Патување до Полска и назад

За патувањето до Полска и назад ќе биде организиран превоз со автобус.

Сместување во Полска

Учесниците ќе бидат сместени во студентскиот дом “Жажек”(Zaczek). Веднаш до него се Универзитетските простории каде што ќе се држат едукативните работилници.

Пријавување

Пријавувањето на повикот за учесници се врши со потполнување на апликацијата за учествонајдоцна до 10 мај 2019 година, 18:00 часот! Апликациите после предвидениот рок нема да се земаат во предвид!

За дополнителни прашања поврзани до настанот за оваа година можете да ни пишете на: info@rromassn.org

Напомена: Со потполнување на апликацијата вие станувате дел од процесот на селекција. Доколку, бидете селектирани се обврзувате задолжително да извадите патничко осигурување. Исто така, доколку бидете селектирани и не учествувате во подготвителните активности, РРОМА го задржува правото вашето место да го понуди на друго лице од резервната листа!

Можност за присуство на комеморацијата на 2 август 2019 година:

Сите оние кои што се заинтересирани да присуствуваат на 75 годишнината на одбележувањето на Ромскиот геноцид во Аушвиц-Биркенау, истото можат да го сторат покривајќи ги своите трошоци за патување и сместување. Организаторите помагаат околу сместувањето во Краков по поволна цена. За повеќе информации можете да ни пишете на: info@rromassn.org

Ви благодариме на покажаниот интерес!
Categories
Конкурси Новости

Повик за младинската размена “Come to know us!”

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација објавува повик за младинската размена “Come to know us!” која што се оддржува во Решица (Resita), Романија од 01.07 до 12.07.2018 година.

Младинската размена е поддржана од Еразмус плус програмата. Целта на размената е да се научат визуелни методи, како на пример изработка на графити во борба против стероетипите и предрасудите.

50 Учесници ќе имаат уникатна можност да работат во мултикултурна атмосфера заедно со останатите учесници од Романија, Македонија, Грција, Литванија и Италија, научат повеќе за културите на тие земји, да учат за Ромската култура и традиција и заеднички преку употребата на неформално образование научат корисни методи за адресирање на дискриминацијата и борбата против предрасудите и стереотипите!

Младинската размена се оддржува од 1 до 12 јули 2018 година, каде што 30 јуни и 13 јули се денови предвидени за патување, односно пристигнување и заминување од Романија.

На повикот можат да се пријават:

 • млади Роми и не-Роми од 16 до 25 години, средношколци, студенти …
 • младински работници, волонтери, уметници…
 • работен јазик е англискиот јазик, но со можност за меѓусебна поддршка од страна на останатите учесници
 • дел од размената вклучува учење на визуелни артистички методи и интеркултурно учење
 • посета на урбани и рурални средини и разговори со младите од тие места

Трошоците поврзани со младинската размена се покриени од страна на организаторите.

Заинтересираните учесници можат да се пријават потполнувајќи ја апликацијата најдоцна до 25 јуни 2018 година, 18:00 часот!

Ве очекуваме!

Ви благодариме за покажаниот интерес!