Categories
Новости

Одржана средба со Ромските жени и девојки во рамките на проектот Invisible Power – НЕВИДЛИВА СИЛА”

На 26.04.2022 година РРОМА ia  одржа правата средба со  Ромските жени и девојки во рамките на проектот “INVISIBLE POWER – Невидлива Сила” финасиран од Исланд, Лихтенштајн и Норвешка преку ЕЕА и Норвешкиот Фонд за Грантови за Регионална соработка ЕЕА and Norway Grant. Средбата се одржа во ресторан Домини, Скопје.

        

На средбата Ромските жен и и девојки, добија имформации за целите на проектот, разговаравме за нивните цели и очекувања, како и за понатамошните активности кои следуваат во склоп на проектот.

На вториот дел од средбата, Ромските девојки и жени имаа можност да размислат и дел од нив да ја откријат Невидлива сила.

 

Categories
Конкурси Новости

Одржан онлајн состанок во рамките на проектот ,,Invisible Power”.

На 20ти април РРОМА со партнер организацијата Slovo 21 – Чешка одржаа онлајн состанок на зоом платформата во рамките на проектот ,,Invisible Power”  финасиран од Исланд, Лихтенштајн и Норвешка преку ЕЕА и Норвешкиот Фонд за Грантови за Регионална соработка ЕЕА and Norway Grant.

 

На овој состанок се дискутираше за идните активности и средби кои треба да се реализираат во рамките на проектот како и за селекцијата на жени кои ќе земат учество. Освен за тековните и идните активности, на средбата исто така се разговараше за стратегијата и методите кои ќе се користат во текот на  реализацијата на проектот.

 

             

Categories
Новости

The second Academy for learning and exchange of 11 partners was held in the project “New solutions to old problems – exchange of new type of approaches in the field of Roma integration”

RROMA  participated between March 24-28, 2022 in the “Learning Academy” event organized in Durres, Albania, within the project New solutions to old problems – exchange of new types of approaches in the field of Roma integration.
The event brought together 24 representatives of the 11 partner organizations in the project who, for three days, addressed various topics including the identification of creative methods to detect and work on Roma issues; how to deal with complaints about various EU institutions and practices, methods and tools for addressing the shrinking spaces for Roma civil society organizations.
    
The project “New solutions to old problems – exchange of new approaches in the field of Roma integration” aims to share at European level successful good practices in the field of Roma education, employment, active participation and combating antigypsism.
This event was organized as part of the above-mentioned project funded by Ireland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation and the project “Romani Woman Power of Change in the Western Balkans and Turkey” carried out by Roma Active Albania and funded by DG NEAR.
Categories
Конкурси Новости

ПОВИК ЗА УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТОТ “The Other School of Politics“

РРОМА објавува повик за активно учество на Млади Роми и не-Роми во рамките на проектот “The Other School of Politics“ финасиран од Исланд, Лихтенштајн и Норвешка преку ЕЕА и Норвешкиот Фонд за Грантови за Регионална соработка ЕЕА and Norway Grant. Проектот ќе се реализира до Декември 2022 година.

Целта на проектот е да се обезбеди активно учество на младите кои не можат да пристапат до своите основни права, а понатака не можат активно да учествуваат во процесите од јавен интерес за нив, но и во политиките што ги спречува да ја зајакнат нивната социјална интеграција. Преку овој проект сакаме првенствено да ги зајакнеме младите Роми, овозможувајќи им пристап и активно учество во преку учење на политичките и општествените механизми за нивна подобра инклузија и пристап до своите права како граѓани.

Целта не е да креираат или подржаат нови политичари кои што водат традиционална политика, туку активни граѓани свесни за процесите на демократијата, кои што го имаат доброто на заедницата како приоритет и ќе делуваат во склад со истите за да се случи посакуваната промена.

Можности кои ги нуди проектот:

 • Младите да пристапат до знаење за политичките и социјалните механизми за нивно активно учество како граѓани преку обуки, дијалог, размена на искуства, разговори со политичари, посети на институции итн.
 • Подигнување на знаењето и свеста на учесниците за демократските вредности како што се социјалната еднаквост, социјалните права, владеењето на правото, зелена агенда, дигитална инклузија итн.
 • Поттикнување на застапеноста на различните Ромски групи во процесот на инклузија на Ромите.
 • Инспирирање на младите кои што се заинтересирани за општествени прашања да станат активни граѓани на политичко и социјално поле и да го зголемат нивното учество во механизмите за одлучување.
 • Вклучување на младите луѓе во различни политички области, имено; активно граѓанство, социјална политика, функционирање на локалните самоуправи, политики кон Ромите и развој на Ромското граѓанско општество во Македонија и Европа.
 • Мала финансиска поддршка за реализација на 5 идеи за застапување на младите учесници
 • Можност за менторство од страна на експерти

На повикот може да се пријават:

 • Млади Роми и не-Роми на возраст од 18 до 30 години
 • Да имаат искуство на теми: човекови права, животна средина, малцински права, социјална родова еднаквост, застапување и др.
 • Да работат со маргинализирана група на млади од нивната заедница

Заинтересираните учесници може да се прјават пополнувајќи ја апликацијата најдоцна до 08 април 2022 година, најдоцна до 18:00 часот. Првичната средба на селектираните учесници и започнување на активностите на школата започнуваат кон крајот на Април 2022 година.

This project is part of the project New Solutions To Old Problems – exchange of new type of approaches in the field of Roma integration”, funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

Categories
Конкурси Новости

Повик за учество во проектот “INVISIBLE POWER – Невидлива Сила”

РРОМА објавува повик за активно учество на Ромски жени и девојки во рамките на проектот “INVISIBLE POWER – Невидлива Сила” финасиран од Исланд, Лихтенштајн и Норвешка преку ЕЕА и Норвешкиот Фонд за Грантови за Регионална соработка ЕЕА and Norway Grant. Проектот ќе се реализира до Декември 2022 година.

Целта  на проектот е подигање на свеста за „Невидливата сила“ преку која жените Ромки можат да влијаат и да ги променат навиките на нивните заедници. Овој проект ќе ги истакне Ромките кои се дел од ова општество и ги решаваат истите проблеми и уживаат во истите мали нешта како жените од мнозинското општество, со цел да се обезбеди активно учество на Ромските жени и девојки како да излезат од затворената зона, и да им се даде можност да ги изразат своите силни страни, но и нивните недостатоци.

На жените и младите девојки Ромки ќе им биде понудена можност:

 • Да имаат средба / обука со жени експерти / ментори (на „Невидлива моќ“, еманципација, позитивни примери, активирање)
 • Создавање и споделување приказни за жените,
 • Средби и сесии со професионален фотограф и шминкер,
 • Креирање кампања на социјалните мрежи
 • Фотосесија и дизајнирање слоган за секоја фотографија
 • Да се ​​запознаат Ромските жени и девојки  со еднаквите права на жените и да се охрабрат да ги бараат своите права на еднаквост.
 • Да се охрабрат Ромските жени и девојки да ги споделат своите приказни, што се променило за да можат девојките Роми да ги покажат своите вредности и што ги обесхрабрувало Ромките да го прават тоа претходно.
 • Преку фотографијата да ги изразат своите силни страни, но и нивните несовршености, а во исто време да се надеваат дека секоја друга жена ќе се види на поединечни слики, дека со својата невидлива моќ можат да влијаат и да го променат циклусот на нивните заедници.

На повикот може да се пријават:

 • Ромски жени и девојки
 • Заинтересирани да научат нови вештини
 • Да работат со Ромски жени и девојки од нивната заедница

Заинтересираните учесници може да се прјават пополнувајќи ја апликацијата најдоцна до 08 Март 2022 година, најдоцна до 18:00 часот

This project is part of the project New Solutions To Old Problems – exchange of new type of approaches in the field of Roma integration”, funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

Categories
Новости

Coaching meeting between RROMA and Slovo 21 from Czech Republic

From 10 to 13 February 2022 in Hotel Kratis – Kratovo a coaching meeting took place between RROMA and Slovo21 from the Czech Republic. The meeting was organized within the project “New solutions to old problems – exchange of new types of approaches in the field of Roma integration” funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and the Norwegian Regional Cooperation Grants Fund EEAandNorwayGrants.

Slovo21 is selected as a mentor organization for RROMA for the implementation of the practice “Invisible Power” in North Macedonia for working with Roma women and girls. They presented the process of implementation of the project, how to overcome obstacles and challenges, present the final result after the implementation of the project.

                      

Categories
Новости

„Академија за учење“- Варна (Бугарија) оддржана од 8 до 12 септември

Од 8 до 12 септември, партнерите во проектот „Нови решенија за старите проблеми – размена на нови типови пристапи во областа на интеграцијата на Ромите“ кој се одржа во Варна (Бугарија) за „Академија за учење“ за размена и учење нови вештини и знаење за теми што учесниците ги идентификуваа за подобрување на нивната работа на локално ниво.

Откако учесниците се запознаа со програмата на Академијата, Зузана Хавирова од Центарот за застапување и истражување на Ромите (РАРЦ) од Словачка оддржа работилница „како да управуваш и да станеш добар менаџер на работа“. После ова, групата имаше шанса да дознае повеќе за собирање средства од нашиот надворешен експерт Билјана Лалиќ, менаџер за развој на средства на Европската зелена партија. Главните цели на работилниците беа да се изгради организациско знаење и капацитет за управување со членовите на мрежата ЕРГО, како и да научат подобро да ги диверзифицираат изворите на приход за нивните организации и на крајот да ја зголемат нивната финансиска издржливост.

Вториот ден го отвори директорката на ЕРГО Габриела Храбанова со работилница „Лидерска визија“, која имаше за цел да ги охрабри учесниците да размислуваат за тоа како да се биде харизматичен лидер со цел да се привлече и да се добие доверба од персоналот и заедницата. Вториот дел од денот беше посветен на „организирање заедница“ преку работилница оддржана од Марина Тота од Организациската мрежа на Европската заедница, со цел да се развие капацитетот на учесниците да ги вклучат заедниците во кампања за имплементација на политиките за вклучување на Ромите на локално ниво. На крајот од работилницата учесниците можеа да планираат и организираат кампања на локално ниво, да ги идентификуваат и поврзат лидерите и да организираат и да применуваат организирање на заедницата во нивните локални проекти.

Последениот ден започна со работилница на тема „Олеснување на видот“, каде што тимот од 500 маркери ги научија учесниците како да користат графички знаци при олеснување на состаноците. Учесниците научија како да користат цртежи и зборови за да направат визуелни презентации и да земат визуелни белешки што ќе им помогнат да ја натераат нивната целна група за застапување да ги запомни нивните предлози. Што се однесува до вежбите на работилницата за визуелно олеснување, учесниците го визуелизираа нивното разбирање за дискриминација и социјална исклученост, што ќе им овозможи подобро да го претстават концептот на антициганизам во јавноста. Академијата за учење беше одлична можност да ги собереме за прв пат партнерите од проектот „Нови решенија за старите проблеми“ лице в лице заедно по 18 месеци онлајн состаноци и да го подигнеме духот во мрежата за да ги имплементираме следните чекори во проектите и кои навистина наоѓаат нови решенија за старите проблеми.

 

„ Нови решенија за старите проблеми-размена на нов вид пристапи во областа на интеграцијата на Ромите“ е финасиран од Исланд,Лихтенштајн и Норвешка преку ЕЕА и Норвешкиот Фонд за Грантови за Регионална соработка.

 

 

The Academy is funded by the European Commission through the EaSI programme of DG EMPL and is part of the project New Solutions To Old Problems – exchange of new type of approaches in the field of Roma integration”, funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.