Categories
Новости

THE SECOND TRANSNATIONAL MEETING WAS HELD WITHIN THE AVAS KHETANE PROJECT

The Regional Roma Educational Youth Association together with the partner organisations EgyüttHató Egyesület / Co-Efficiency Association – Hungary and Asociatia Nevo Parudimos – Romania, from 25th 27th September 2023 in Resita, Romania held the second transnational meeting under the KA2 AVAS KHETANE strategic partnership project.

At the meeting, Elemér Szentpétery (Együttható) – started the discussion, presenting Where we are with the implementation – project schedule, completed elements, review of the pilots, documentation, presentation of the final structure and review of the management plan, state of reporting and transfers.

Urmeta Arifovska (RROMA) – continued the discussion by reviewing and informing about the progress of the procedure with QA and dissemination process, report and planning, TPM in Macedonia.

Laura Turcu and Grebeldinger Daniel (Együttható) – close the discussion explaining the process of Dissemination events – planning and brainstorming.

Categories
Uncategorized Новости

Одржана транснационална панел дискусија на експерти во рамки на проектот ,,Loose Ends”

На 15 октомври во Будимпешта, Унгарија се одржа транснационална панел дискусија во рамки на истражувањето за цел на имплементација на проектот ,,Loose Ends”. Секоја од партнер организациите, Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација од Северна Македонија, Nevo Parudimos од Романија и EgyüttHató Egyesület од Унгарија ги преставија своите истражувања и секој од поканетите експерти произлегоа со свои презентации за потенцијални решенија и препораки.

На потенцираните проблеми експертите понудија своја експертиза од разни аспекти: социоекономски аспект, образовни политики како и од гледиште на младината и младинските работници.

Секоја презентација беше проследена со дискусија и колективно дефинирање на препораките и проблемите со цел успешно да се пренесе идејата на проектот пошироко.

Овој проект е поддржан од Еразмус+ програмата не Европската Унија.

Categories
Uncategorized Новости

ОДРЖАН ТРАНСНАЦИОНАЛЕН СОСТАНОК ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ ,,DIGITALIZE – TOOLS FOR ROMA ADULTS TO USE INTERNET AND PROMOTE EDUCATION”

Од 17 до 20 август 2022 во Охрид, Северна Македонија се одржа транснационална средба во рамки на проектот,,DIGITALIZE – Tools for Roma adults to use Internet and promote education”. На средбата беа присутни партнер организациите РРОМА – Македонија, EgyüttHató Egyesület / Co-Efficiency Association – Унгарија, Asociatia, Nevo Parudimos – Романија и Amaro Foro – Германија.

На состанокот се дискутираше за развојот на финалните интелектуални производи, со тоа што од страна на организацијата од Унгарија,  EgyüttHató Egyesület, беше одржана презентација на брошурата, односно прирачникот кој ќе биде исполнет со илустрирани прикази, насоки и совети поврзани со онлајн шопинг, онлајн банкарство, онлајн користење на услуги и како да се заштитиме себеси од сајбер насилство како и нашите лични податоци. Акцентот во дискусијата беше ставен на финализирање на проектот односно планирање на завршните активности и продукти со прибирање идеи од сите партнер-организации.

Проектот е поддржан од Еразмус+ програмата на Европската Унија.

Categories
Uncategorized Новости

НА 9 ЈУНИ СЕ ОДРЖА ОНЛАЈН СОСТАНОК ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ ,,DIGITALIZE – TOOLS FOR ROMA ADULTS TO USE INTERNET AND PROMOTE” EDUCATION

На 9 јуни 2022, партнер организациите РРОМА – Македонија, EgyüttHató Egyesület / Co-Efficiency Association – Унгарија, Asociatia Nevo Parudimos – Романија и Amaro Foro – Германија одржаа онлајн состанок на зоом платформата во рамките на проектот ,,Digitalize – tools for Roma adults to use internet and promote education”.

На овој состанок се разговараше за текот на активности и  средби во рамките на проектот како и прогресот на активностите на менторите кои што се здобија со обука во Бребу, Романија. На средбата се одлучи за наредната средба во живо на која што подетално треба да се дискутира за наредните активности што следат.

  

Categories
Uncategorized Новости

Се одржа онлајн состанок во рамките на проектот ,,Loose Ends”

РРОМА  заедно со партнер организациите EgyüttHató Egyesület / Co-Efficiency Association – Унгарија и Asociatia Nevo Parudimos – Романија на 2 јуни 2022 год. одржа онлајн состанок на нашиот проект за стратешко партнерство KA2  Loose Ends. Состанок се одржа на зоом платформата.На овој состанок се разговараше за идните активности и средби кои треба да се реализираат во рамките на проектот како и за планот за десиминација и методите што ќе се користат.

 

Categories
Новости

THE FIRST TRANSNATIONAL MEETING WAS HELD WITHIN THE AVAS KHETANE PROJECT

The Regional Roma Educational Youth Association together with the partner organisations EgyüttHató Egyesület / Co-Efficiency Association – Hungary and Asociatia Nevo Parudimos – Romania, from 16 to 17 May 2022. in Gyöngyös, Hungary held the first transnational meeting under the KA2 AVAS KHETANE strategic partnership project.

The first day of activities took place at the EgyüttHató Egyesület / Co-Efficiency Association

Melinda Nagy (Együttható) made a presentation of procedures at Hatáspont Tanoda; common ground on intellectual output 1. Agreement on recruitment process and profile for pilot phase starting in September. Éva Farkas (Együttható) introduced the keynote on mentoring handbook for school mentors, followed by brainstorming on its role and content. Elemér Szentpétery (Együttható) – review of the management plan, state of contracting and transfer and Dissemination Strategy.

      

The second day of the activities took place at the School Egressy Béni Általános.

Oroszi Hajnalka (Egressy) – presented the procedures at the school regarding ESL, Balázs Nemesnyik(Együttható) – Reporting, monitoring and finance procedures.

   

Categories
Новости

THE THIRD TRANSNATIONAL MEETING WAS HELD WITHIN THE LOOSE ENDS PROJECT

The Regional Roma Educational Youth Association together with the partner organisations EgyüttHató Egyesület / Co-Efficiency Association – Hungary and Asociatia Nevo Parudimos – Romania, from 11 to 13 May 2022. in Resita, Romania held the third transnational meeting under the KA2 Loose Ends strategic partnership project.

At the management meeting was disused about  Interim reports, QA and Dissemination status. Monitoring the progress of the intellectual product, evaluating the interview process, reporting partial results. Also was made monitoring to the processing of the policy background for the IO2 intellectual product, evaluating the process, agreement on further steps. IO2 Policy document WG – scheduling, panel composition, evaluation of the process and IO1 analysis presentation – final steps of IO1.

An online meeting is scheduled for June 2 to formalise the dates for the upcoming activities and conferences.

 

       

 

 

Categories
Uncategorized

Одржана средба со менторите во рамките на проектот – ,,Digitalize – tools for Roma adults to use internet and promote education”.

На 20ти април РРОМА одржа онлајн состанок со селектираните ментори на зоом платформата во рамките на проектот ,,Digitalize – tools for Roma adults to use internet and promote education”.

На овој состанок се разговараше за активностите кои ги очекуваат менторите и методите кои ќе се користат за реализација на проектот. Во склоп на проектот се разговараше и за тренингот за ментори кој ќе се одржи од 8 до 12 мај во Бребу, Романија, каде што менторите ќе добијат обука со чија помош ќе ги запознаат повозрасните Роми со придобивките на дигиталното образование.

     

Categories
Новости

Се одржа вториот транснационален состанок во рамките на проектот LOOSE ENDS

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација  заедно со партнер организациите EgyüttHató Egyesület / Co-Efficiency Association – Унгарија и Asociatia Nevo Parudimos – Романија, од 13-15 феруари 2022 во Будимпешта, Унгарија го одржаа вториот транснационален состанок во рамките на проектот за стратешко партнерство KA2  Loose Ends.

Состанок го започна партнер организацијата EgyüttHató Egyesület / Co-Efficiency Association од Унгарија со презентацијата за Унгарското истражување. Се разговараше за реализираните активности на сите партнерски организации, и за предизвици и начинот на кој се е одвивало интервјуирањето, се разгледуваа следните активности кои се во тек на реализација, и за активности кои треба да се реализираат во идниот период.

                                   

На состанокот се одреди и датумот на третиот транснационален состанок кој е предвиден да се оджи од 11 – 13 мај 2022 во Бребу, Романија.