Categories
Uncategorized Конкурси Новости

ПОВИК ЗА МЛАДИНСКА РАЗМЕНА ,,ROMA YOUTH BRING CHANGE” ВО УНГАРИЈА

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација во соработка со Autonomia Foundation од Унгарија и ЕРГО мрежата објавува повик за младинската размена “Roma Youth Bring Change” поддржана од Еразмус+ програмата , која што ќе се одржи  од 08.11.2022 до 12.11.2022  (06 и 10 ноември се денови за патување) во Будимпешта, Унгарија.

РРОМА објавува повик за заинтересирани Роми и не-Роми меѓу 18 и 30 години за учество во друштвена детективска игра и  креирање кампања во заедницата, насочена кон младите. Доколку сте заинтересирани за креирање и фасилитирање на игри, работилници и кампањи насочени кон младите, кои се фокусирани на социјални теми поттикнати од вас, треба да се пријавите на овој повик! Во рамките на оваа иницијатива ќе го поддржиме развојот на знаењата и ставовите на младите за општествени теми со низа разновидни креативни алатки.

Можете да се пријавите, потполнувајќи ја апликацијата.

Што нудиме?

 • 5-дневна бесплатна меѓународна обука помеѓу 6-ти и 10-ти ноември во Будимпешта, Унгарија, која ќе се фокусира на детективски игри и кампањи во заедницата
 • Игри, кампањи и неформални едукативни сесии поврзани со теоретско и практично знаење
 •  Учество во планирање на соработка со разновиден тим
 • Возбудливи средби со целните млади и студенти
 •  Учество во планирањето, креирањето на иновативни активности
 • 10-дневна заедничка работа, при што учесниците ќе добијат бесплатна обука и ќе планираат и спроведуваат социјални игри, кампањи и работилници
 • Можност за долгорочна соработка и работа

Каков профил на учесници бараме?

 • 8 лица Роми и не-Роми помеѓу 18 и 30 години
 • Лица кои имаат искуство во една или повеќе од следниве области:
  – работа со млади
  – фасилитирање групна работа
  – учество во креирање уметнички дела или игри
  – спроведување на неформални образовни активности
 • Лица кои се заинтересирани за општествени теми и кои се отворени за различни личности и мислења
 •  Лица кои се вистински тимски играчи, добро комуницираат, флексибилни, креативни и доверливи.

За предност ќе се смета доколку:
– Имате учествувано во други активности на РРОМА
– Зборувате англиски

Што очекуваме?
– учество на 5-дневна меѓународна обука и 10*6 часовна домашна обука, планирање
игра/кампања, и учествo во реализација на пробна игра/работилница/кампања и нејзино оценување
– учество во реализација на најмалку две игри/работилници

Опис на проектот ,,Roma Youth Bring Change”

Прашањата и темите поврзани со социјалните прашања и ранливите групи не се најпривлечните за младите. Особено ако знаењата, вредностите и поентите поврзани со темите се пренесуваат во рамките на традиционалните образовни форми – фокусирајќи се само на факти и етички точки. Меѓутоа, ако правиме интервенции во разиграни, интерактивни рамки и младите можат да имаат лични средби со членовите на фокусираните ранливи групи, можеме да бидеме поефикасни.
Во оваа иницијатива Фондацијата Autonomia ќе ја пренесе методологијата на игрите за социјални детективи развиена заедно со Detectivity на РРОМА и тие ќе ги споделат методите на нивните кампањи во заедницата. Паралелно со развиените методологии спроведуваме и меѓународна обука, каде што ќе учествуваат 8-8 млади избраници од двата партнера. 5-дневната обука ќе послужи како трансфер на методи за детективски игри и кампањи во заедницата, алатки за олеснување на неформални едукативни настани и играње улоги.

Во двете земји развиените млади луѓе ќе изберат општествена тема и ќе креираат поврзани детективски игри и кампањи во заедницата (вклучувајќи работилници и видео за кампања).  Сесиите проследени со игри и работилниците ќе стигнат до нивните врсници. Ќе создадеме студии на случај за овие интервенции и ЕРГО Мрежата ќе организира меѓународен настан и ќе уреди дигитална верзија на интелектуалните резултати со цел да ги дисеминира методите и резултатите од проектот.
Благодарение на оваа иницијатива ќе се развијат компетенциите на избраните млади луѓе, ќе се стекнат со нови знаења, работни искуства, односи, а засегнатите млади ќе се развиваат и во однос на нивните ставови, мислења и однесување поврзани со фокусираните општествени теми.

Categories
Uncategorized Новости

Работилница на темата Environmental Justice во Брисел

На 16 јуни 2022 во Брисел дел од ЕРГО мрежата меѓу кои и РРОМА, учествуаа на првата ,,Работилница за вмрежување и градење на капацитети за ромска еколошка правда” – за граѓанското општество организирана во соработка со Европското биро за животна средина.

Дел од работилницата се фокусира на истакнување на врската помеѓу антициганизмот и животната средина, како и Граѓанскиот мониторинг на Ромите и националните стратегии за Ромите, и важноста на еколошката правда во рамките на националните стратегии.

Помеѓу останатите презентации за еколошка (не)правда (Environmental (In)justice), еколошки расизам,итн…Мустафа Јакупов исто така одржа презентација за антициганизам  и потешкотиите кои постојат околу овој концепт.

Categories
Uncategorized Новости

Одржано Генерално Собрание и тркалезна маса во рамките на мрежата ЕРГО во Брисел

На 13 и 14 јуни во Брисел се одржа Генералното Собрание на мрежата ЕРГО. На средбата се дискутираше за преминот кон новата ERGO мрежа регистрирана во Белгија, новите законски ставки и ажурирањата на ERGO Network.


Исто така се одржа специјална седница за војната во Украина, на која разговаравме за тоа како можеме да ги оптимизираме нашите напори и да соработуваме како за поддршка на нашата организација членка Чирикли во Украина, така и за организациите во земјите кои примаат украински Роми бегалци.

На средбата исто така се гласаше за кандидати кои ќе го сочинуваат новиот борд. Еден од шестте одберени членови на бордот, на кои што членките на ЕРГО му ја врачија нивната доверба е и Мустафа Јакупов, директор на РРОМА.

На 14-ти јуни, со финансиска поддршка на Меѓународниот Вишеградски фонд, организиравме тркалезна маса за политики, чија цел беше да се отпочне дискусијата за постоечките предизвици на антициганизмот како специфичен облик на расизам и неговите различни манифестации внатре и надвор од Европската унија.

На настанот присуствуваа над 30 членови и партнери на ЕРГО Мрежата од национално ниво, со учество на говорници од Социјалната платформа, Европската мрежа против расизмот – ЕНАР, Еуродијаконија Брисел, Дирекцијата за правда и потрошувачи на ЕУ на Европската комисија, како и од францускиот член на ERGO Network La voix des Rroms.

Тркалезната маса ги разгледа вкрстувањата со главните антирасистички рамки на политиката и каде се појавуваат синергии или можности за заедничко застапување и соработка што може да помогне да се зајакне работата за понатамошно решавање на ромските прашања на сеопфатен начин.

Тоа даде можност да се испита важноста на подигање на свеста од големи размери и промовирање на длабоко разбирање на антициганизмот како специфична форма на расизам, не само на национално, туку и на европско ниво.

Беа дадени позитивни предлози за тоа како да се реши структурниот и институционалниот расизам против Ромите на интерсекциски начин што ќе помогне да се изгради разбирање околу феноменот и да се поддржи вклучувањето на Ромите.

Заклучоците и препораките од настанот понатаму ќе бидат споделени и користени од ERGO Network и партнерите во нивната работа за застапување и соработка, околу рамки како што се Ромската рамка на ЕУ за еднаквост, вклучување и учество, Акциониот план на ЕУ против расизмот, Европски семестар и Европскиот столб за социјални права.

Categories
Uncategorized Новости

Официјално започнаа подготовките за проектот Roma Youth Bring Change

Во рамките на проектот Roma Youth Bring Change поддржан од Европската Унија преку Erasmus Plus, од 19 до 26 јуни 2022 се одржа подготвителна средба за идните активности на проектот.

          May be an image of 3 people, people sitting and indoor      May be an image of 3 people and indoor    May be an image of 2 people and outdoors

Се работи за  стратешко партнерство KA2, предводено од Autonómia Alapítvány во соработка со ERGO Network и RROMASSN чија цел е преку работата со млади Роми да се истражуваат  различни методологии на кампањи во заедницата и детективски игри.  Како еден од финалните исходи се очекуваат создавање можности за мобилност и нови методи како и настани на национално и инетрнационално ниво.

Проектот ќе трае 21 месец и ќе ангажира по 8 млади луѓе по земја во активностите како привремен персонал.

             May be an image of 4 people, people sitting, people standing and indoor         May be an image of 4 people, people sitting and people standing    May be an image of 4 people, people sitting and indoor

На подготвителнтата средба, која траеше седум дена, ги споделувавме нашите знаења за кампањи, учевме за нови методи за работа со млади преку таканаречени детективски игри, како да спремаме сценарио и игра низ која младите ќе развијат нови вештини за детектирање на своите проблеми во своите заедници. Исто така преку заедничка дискусија и согласност  се донесоа одлуки за методите и темите кои треба да се вметнат во програмата и начинот на кој што ќе се менаџира проектот.

Исто така ја потенциравме потребата  да ги поттикнеме младите активно да учествуваат во општеството преку креативни пристапи и методи, кои во овој случај се преку детективски игри, создавање кампањи и застапување.

Categories
Новости

Градоначалникот Димитриевски во Брисел ја доби наградата „Најпријателски Ромски Градоначалник“

Градоначалникот на Куманово, г-дин Максим Димитриевски, беше прогласен за најпријателски Ромски градоначалник од Република Северна Македонија во Брисел на церемонијата која што се оддржа во Европскиот парламент на 18.05.2022 година. Тој го доби официјалното признание и наградата од претставниците на Европскиот парламент и Европската комисија. На настанот присуствуваа сите градоначалници-добитници на наградата од регионот на западен Балкан и Турција.

Во рамките на проектот „Ромските жени – моќ на промената во Западен Балкан и Турција“ (Europe Aid/162473/DH/ACT/Multi) со проектен број 2019/413-758 заеднички имплементиран од Roma Active Albania, ERGO Network и Регионална Ромска Образовна Младинска Асоцијација се објави четвртиот конкурс за избор на „Најпријателски Ромски градоначалник“.

Изборот за „најпријателски Ромски градоначалник“ се организира за подобрување на дијалогот на локалните власти и Ромската заедница, и добрите пракси на дијалог да станат видливи. Целта на изборот е да биде конструктивна алатка за подобрување на состојбата на Ромската заедница, фокусирајќи се на позитивните примери, без обвинувања на останатите.

Коалицијата “Khetane” внимателно го организираше изборот во Република Северна Македонија, која што го прогласи градоначалникот Димитриевски за победник со освоени 45 поени, наспроти Берово со 42, Тетово 30 и Крива Паланка со 28.

Како градоначалник на Куманово, Максим Димитриевски работи на поддршка на ромската заедница со внесување промени во општествениот живот, подобрување на животниот стандард и промовирање на достигнувањата на граѓаните Роми. Неговата цел за градот е позитивен соживот и вклучување на сите етнички заедници во одлучувањето на локално ниво.

Брошура од сите добитници  https://bit.ly/3G3YeI0

2022 Most Roma Friendly Mayor Award – North Macedonia from EU Neighbourhood & Enlargement on Vimeo.

Categories
Новости

Се оддржа третото издание на „Ромската жена во 21иот век – можности, придонеси и предизвици”

По  повод 8 Март- меѓународниот ден на жената, коалицијата на ромски невладини организации “Khetane“ го организираше третото издание на настанот “Ромската жена во 21иот век – можности, придонеси и предизвици – Ромската жена и нејзиното учество во политиката” во ЕУ куќата, Скопје. Настанот е продолжение од минатогодишните настани во рамките на проектот насловен „Romani Women POWER OF CHANGE in the Western Balkans and Turkey“ поддржан од ЕУ.

На овој двочасовен настан свое обраќање имаа сопругата на Претседателот на Република Северна Македонија, г-ѓа Елизабета Ѓоргиевска и Шефот за соработка во Делегацијата на ЕУ во Република Северна Македонија, г-дин Штефен Худолин.

Во своите обраќања, ја истакнаа својата поддршка за создавање на поволна средина и зголемување на свеста кај општата популација, за да се надминат бариерите, со цел поголема инклузија на жените Ромки. За придонесот и поддршката, коалицијата Khetane им врачи благодарници.

Обраќање на г-ѓа Елизабета Ѓоргиевска:

Овогодишниот настан се фокусираше на учеството на жените-Ромки во политиката. По тој повод, коалицијата “Khetane” покани говорнички од ромската заедница со професионално искуство, жени кои се вклучени или биле вклучени во политиката. Панелистките кои што ги споделија своето искуство со публиката беа: Г-ѓа Љатифа Шиковска, пратеничка во Собранието на РСМ; Г-ѓа Мирдита Салиу, советничка при Град Скопје; Г-ѓа Мерсиха Сали Усеин, поранешен секретар на ромска политичка партија; Г-ѓа Енисе Демирова, поранешна советничка при општина Штип. Препознавајќи ги нивните заложби, искуство и придонеси за унапредување на правата на жените и девојчињата Ромки, коалицијата Khetane им додели благодарници за нивниот труд и работа. Модератор на настанот беше г-ца Урмета Арифовска од РРОМА, а заклучоците ги презентираше г-ца Сибел Бајрам, претседавач на Khetane, претседателка на Лачо Диве.

        

Настанот “Ромската жена во 21иот век – можности, придонеси и предизвици – Ромската жена и нејзиното учество во политиката” се организираше со цел да ги зајакне и охрабри ромските жени во Северна Македонија, давајќи видливост и важност на нивните улоги и придонеси во македонското општество. Преку споделувањето на нивните лични искуства и приказни, јавноста имаше увид во нивните достигнувања како ромски жени, можностите на ромските жени кои што учестуваат во политиката, но и нивните предизвици во политиката. На панелот, се даде акцент на важноста на еднаквите економски, правни и репродуктивни права на ромските жени, како и важноста на концептот на родовата еднаквост и учеството на ромските жени во процесот на интеграција на ромската заедница, носењето на одлуки и креирањето оддржливи политики за Ромите во Северна Македонија, како идна членка на ЕУ.

Помеѓу заклучоците на панелот беше истакнато: Ромската жена која што сака да постигне висока позиција во општеството и заедницата, го прифаќа предизвикот на живеење и борба меѓу два света. Едниот свет каде што од нејзе се бара почитување на традицијата, станувајќи сопруга, мајка, и невеста која што мора да ги исполни сите обврски, покажувајќи потчинетост и наклонетост кон семејството; и другиот свет каде што мора да се соочи со предизвиците на современото живеење, да работи, да се бори за еднакви права, еднаква почит, еднаква плата и постојано докажување како жена. Како општество водено од мажи треба да се сме свесни за предизвиците на жени, нивните обиди да внесат рамнотежа меѓу овие два света, како и нивната голема пожртвуваност за да можат да успеат да се изборат како ромски жени во 21-виот век! Тоа можеме и мораме да го почитуваме и поддржиме кај жените од ромската заедница.

Поради запазување на протоколите од КОВИД-19, панел дискусијата се пренесуваше во живо на фејсбук страниците на коалицијата.

Проектот „Romani Women – POWER OF CHANGE in the Western Balkans and Turkey“ е поддржан од Европската Унија во рамките на повикот (Europe Aid/162473/DH/ACT/Multi) со проектен број 2019/413-758 имплементиран од страна на Рома Актив Албанија и партнер-организацијата Регионална Ромска Образовна Младинска Асоцијација.

Проектот е финансиран од Европската Унија

Categories
Новости

Членките на ЕРГО мрежата се сретнаа во Скопје

Од 20 до 22 октомври 2019, членките на ЕРГО имаа свој состанок во Скопје за да ги споделат тековните новости, креираат нови приоритети и учат едни од други. Домаќин на средбата беше РРОМА од Кратово.

Останати организации кои учествуваа на средбата беа:

• Roma Active Albania • Nevo Parudimos, Romania
• Romano Centro, Austria • Asociația Cris, Romania
• OTAHARIN, Bosnia-Herzegovina • FAGIC, Spain
• Slovo 21, Czech Republic • Roma Forum Serbia
• Life Together, Czech Republic • Zero Discrimination Association, Turkey
• La Voix des Rroms, France • National Federation of Gypsy Liaison Groups, UK
• Autonómia Foundation, Hungary • Kaskosan, UK
• Voice of Roma, Ashkali and Egyptians, Kosovo • 24Vakti, North Macedonia
• Vilnius Roma Community Centre, Lithuania • Romalitico, North Macedonia
• ZMOCP, North Macedonia • Advancing Together, Kosovo
• Young Roma, Montenegro • RomanoNet, Czech Republic
• Policy Centre for Roma and Minorities, Romania

Целите на средбата беа:

 • да се споделат искуства од основното ниво помеѓу членките на мрежата за да се научи од предизвиците и успесите
 • да се развијат нови идеи за нови кампањи на ЕРГО.
 • да се работи во тематски области (вработување, собирање на податоци и структура)
 • да се реструктруира ЕРГО мрежата и структурите на водење.

   

Исто така, на средбата се зборуваше за Пост 2020 Европските рамки и вклучувањето на Ромите во истите. ЕРГО на средбата ги презентираше најновите информации директно од Брисел. Оставајќи простор за размена помеѓу членките и организирање за национално застапување. Покрај, останатите теми на разговор учесниците на средбата имаа можност да бидат дел од две работилници за надоградување на своите капацитети, од кои едната за графичка фасилитација и визуелни презентации, а другата за он-лајн собирање на средства преку водење на он-лајн кампања.

Покрај, просторот за меѓусебно информирање, членките на ЕРГО мрежата ја посетија општината Шуто Оризари каде што имаа средба со градоначлникот Курто Дудуш, зборувајќи за состојбите на локално ниво.

Средбата заврши со заедничко дружење во еден локален ресторант во Скопје.