Се одржа првиот состанок во рамките на проектот ” Roma youth kicking off the decade to counter antigypsyism”

На 15 и 16 јуни 2022 во Брисел се одржа првиот состанок во рамките на проектот ” Roma youth kicking off the decade to counter antigypsyism” поддржан од Вишеградскиот Фонд и  Европската Унија. На состанокот беа присутни учесниците/партнерите од ЕРГО и координаторите од партнерските организации: Интегра – Бугарија, Нево Парудимос – Романија, Рома Актив Албанија […]