Categories
Новости

„Академија за учење“- Варна (Бугарија) оддржана од 8 до 12 септември

Од 8 до 12 септември, партнерите во проектот „Нови решенија за старите проблеми – размена на нови типови пристапи во областа на интеграцијата на Ромите“ кој се одржа во Варна (Бугарија) за „Академија за учење“ за размена и учење нови вештини и знаење за теми што учесниците ги идентификуваа за подобрување на нивната работа на локално ниво.

Откако учесниците се запознаа со програмата на Академијата, Зузана Хавирова од Центарот за застапување и истражување на Ромите (РАРЦ) од Словачка оддржа работилница „како да управуваш и да станеш добар менаџер на работа“. После ова, групата имаше шанса да дознае повеќе за собирање средства од нашиот надворешен експерт Билјана Лалиќ, менаџер за развој на средства на Европската зелена партија. Главните цели на работилниците беа да се изгради организациско знаење и капацитет за управување со членовите на мрежата ЕРГО, како и да научат подобро да ги диверзифицираат изворите на приход за нивните организации и на крајот да ја зголемат нивната финансиска издржливост.

Вториот ден го отвори директорката на ЕРГО Габриела Храбанова со работилница „Лидерска визија“, која имаше за цел да ги охрабри учесниците да размислуваат за тоа како да се биде харизматичен лидер со цел да се привлече и да се добие доверба од персоналот и заедницата. Вториот дел од денот беше посветен на „организирање заедница“ преку работилница оддржана од Марина Тота од Организациската мрежа на Европската заедница, со цел да се развие капацитетот на учесниците да ги вклучат заедниците во кампања за имплементација на политиките за вклучување на Ромите на локално ниво. На крајот од работилницата учесниците можеа да планираат и организираат кампања на локално ниво, да ги идентификуваат и поврзат лидерите и да организираат и да применуваат организирање на заедницата во нивните локални проекти.

Последениот ден започна со работилница на тема „Олеснување на видот“, каде што тимот од 500 маркери ги научија учесниците како да користат графички знаци при олеснување на состаноците. Учесниците научија како да користат цртежи и зборови за да направат визуелни презентации и да земат визуелни белешки што ќе им помогнат да ја натераат нивната целна група за застапување да ги запомни нивните предлози. Што се однесува до вежбите на работилницата за визуелно олеснување, учесниците го визуелизираа нивното разбирање за дискриминација и социјална исклученост, што ќе им овозможи подобро да го претстават концептот на антициганизам во јавноста. Академијата за учење беше одлична можност да ги собереме за прв пат партнерите од проектот „Нови решенија за старите проблеми“ лице в лице заедно по 18 месеци онлајн состаноци и да го подигнеме духот во мрежата за да ги имплементираме следните чекори во проектите и кои навистина наоѓаат нови решенија за старите проблеми.

 

„ Нови решенија за старите проблеми-размена на нов вид пристапи во областа на интеграцијата на Ромите“ е финасиран од Исланд,Лихтенштајн и Норвешка преку ЕЕА и Норвешкиот Фонд за Грантови за Регионална соработка.

 

 

The Academy is funded by the European Commission through the EaSI programme of DG EMPL and is part of the project New Solutions To Old Problems – exchange of new type of approaches in the field of Roma integration”, funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

Categories
Новости

Во рамките на проектот “Нови Решенија за Старите Проблеми” на 21 и 22 Април се оддржа Пазарот на проекти

Во рамките на проектот “Нови Решенија за Старите Проблеми” на 21 Април започна „Пазарот на проекти“ каде што 11 Ромски и про-Ромски организации од мрежата ЕРГО на 21 и 22 Април ги споделија своите најдобри практики на проекти за вклучување и зајакнување на Ромите. Го покажаа огромното богаство на искуство на Ромското граѓанско општество и влијанието што можат да го имат.

На  „Пазарот на Проекти “ присутвуваа многубројни гости од меѓународни организации, Амбасади и партнерски граѓански организации, меѓу нив грановите за ЕЕА и Норвешка, Норвешка Амбасада , Институтот Tom Lantos, Фондацијата ERSTE, Zentralrat Deutscher Sinti und Roma ,  Фондацијата Hildegard Lagrenne.

Првиот ден своите добри практики (проекти) ги презентираа следните држави:Албанија, Чешка, Литванија, Словакиа и Унгарија.

                                                                                                       

После презентациите имаше преговори меѓу продавачите и купувачите на  „Пазарот“. Купувачите (Ромските и про-Ромските граѓански организации) им објаснуваат на продавачите зошто саакат да ги имплементираат добрите практики презентирани од продавачите на нивните земји, да поставуваат прашање и да дознаат повеќе за тоа што е потребно за добрата практика.

На 22 Април следниве земји ги презентираа своите добри практики: Босна и Херцеговина, С.Македонија, Романија, Турција и Бугарија. Потоа следуваше преговори меѓу продавачите и купувачите на  „Пазарот“.

                                                                             

„ Нови решенија за старите проблеми-размена на нов вид пристапи во областа на интеграцијата на Ромите“ е финасиран од Исланд,Лихтенштајн и Норвешка преку ЕЕА и Норвешкиот Фонд за Грантови за Регионална соработка.

 

The project “New solutions to old problems – exchange of new type of approaches in the field of Roma integration” is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.