Categories
Конкурси Новости

ИЗБОР НА “НАЈПРИЈАТЕЛСКИ РОМСКИ ГРАДОНАЧАЛНИК” 2022

Во рамките на проектот „Ромските жени – моќ на промената во Западен Балкан и Турција“ (Europe Aid/162473/DH/ACT/Multi) со проектен број 2019/413-758 заеднички имплементиран од Roma Active Albania, ERGO Network и Регионална Ромска Образовна Младинска Асоцијација се објавува четвртиот конкурс за избор на „Најпријателски Ромски градоначалник“:

К О Н К У Р С

                    за избор на „Најпријателски Ромски градоначалник“ од Република Северна Македонија

Краен рок за поднесување на апликации:

15 април 2022 година, 23:59 часот локално време

Концепт

Изборот за „Најпријателски Ромски градоначалник“ се организира за подобрување на дијалогот на локалните власти и Ромската заедница, и добрите пракси на дијалог да станат видливи. Целта на изборот е да биде конструктивна алатка за подобрување на состојбата на Ромската заедница, фокусирајќи се на позитивните примери, без обвинувања на останатите. Фокусирајќи се на филозофијата на зајакнување, мобилизација и еднаков дијалог помеѓу локалните власти и Ромската заедница, изборот може да помогне гласот на Ромската заедница да биде слушнат! Изборот се организира во земјите на западен Балкан и Турција. Покрај тоа, преку критериумите за избор, градоначалниците ќе треба да ја нагласат филозофијата на конкурсот, односно да го докажат зајакнувањето, мобилизацијата и еднаквиот дијалог помеѓу локалните власти и Ромските заедници.

Награда

Најдобрите градоначалници, победници од земјите-учеснички од западен Балкан и Турција ќе бидат дел од  на специјален настан во рамките на „Ромската недела“ од 16-ти до 19-ти мај 2022 година, во Брисел каде што ќе се сретнат со високи претставници на Генералниот директорат за соседство и преговори за проширување (DG NEAR).

Трошоците се покриени од страна на организаторите на изборот во рамките на проектот „Ромските жени – моќ на промената во Западен Балкан и Турција“ (Europe Aid/162473/DH/ACT/Multi) со проектен број 2019/413-758 поддржан од Европската Унија во рамките на повикот.

Критериуми за учество

На повикот можат да учествуваат сите градоначалници од Република Северна Македонија. За учество е потребно:

– да ја симнете и потполните апликацијата (апликација за избор)

– да доставите исечоци, слики, извештаи, одлуки, документи кои што ги поткрепуваат дадените одговори во апликацијата

– да имате оцена, евалуација или фидбек од страна на Ромската заедница кој што се однесува на вашата работа во вашата општина

*по завршување на рокот за аплицирање, организаторите и претставниците на комисијата за избор го задржуваат правото да ги посетат градоначалниците.

Рок за аплицирање

Краениот рок за испраќање на апликациите и документите за поткрепа е 15 април 2022 година до 23:59 часот, локално време. Документите можат да се испраќаат по пошта на:

Регионална Ромска Образовна Младинска Асоцијација

Гоце Делчев бр.25

П.фах 32

1360 Кратово

или на е-маил: info@rromassn.org со дознака „MRFM 2022“

Објавување на резултатите

Независната комисија за избор ќе ги соопшти резултатите за избор кон крајот на април 2022.

За прашања околу изборот можете да пишете на е-маилот: info@rromassn.org.

Проектот „Ромските жени – моќ на промената во Западен Балкан и Турција“ (Europe Aid/162473/DH/ACT/Multi) со проектен број 2019/413-758 е поддржан од Европската Унија, имплементиран од страна на Рома Актив Албанија и партнер-организацијата Регионална Ромска Образовна Младинска Асоцијација.

Проектот е финансиран од Европската Унија

Categories
Новости

Одржан онлајн панел дискусија (кафе муабет на зоом) на тема: „Предизвикот на жените Ромки за време на пандемијата“

 

РРОМА заедно со коалицијата Khetane, на ден 21.12.2020 година (понеделник), со почеток од 17.00 часот, беше одржана онлајн панел дискусија (Кафе муабет)  на zoom платформата, во рамки на проектот: Ромската жена, моќ на промена на Западен Балкан и Турција, организираше панел дискусија на тема „Кои се предизвиците на жените Ромки за време на пандемијата“.

 

                                            

Настанот се организираше во рамките на проектот „Romani women – Power of change in the Western Balkans and Turkey“ поддржан од Европската Унија. РРОМА го имплементира проектот во Република Северна Македонија како партнер на Рома Актив Албанија.

Коалицијата „Khetane“ покани говорнички со различни профили и професионално искуство кои што низ муабет  дадеа одговор на предизвиците со кои што се соочуваат. Гостинки на настанот беа: Салија Бекир;  Санела Емин; Елма Демировска; Амиде Шаќири; Ајсел Мемет. Настанот беше модериран од Фатма Бајрам Аземовска,и одеше во живо на Facebook  страната на коалицијата Khetane.

                             

Настанот “Предизвиците на жените Ромки за време на пандемија“  се организираше со цел да ги зајакне и охрабри ромските жени во Северна Македонија, давајќи видливост и важност на нивните улоги и придонеси во македонското општество. Преку споделувањето на нивните лични искуства и приказни, јавноста  имаше увид во нивните достигнувања како жени со различни профили на работа и како тие функционираат во време на Пандемија.

Исто така, се даде акцент на важноста на еднаквите економски, правни и репродуктивни права на ромските жени, како и важноста на концептот на родовата еднаквост и учеството на ромските жени.

Categories
Конкурси Новости

Избор на “Најпријателски Ромски градоначалник” 2019

Во рамките на проектот „Заедничка иницијатива за зајакнување на Ромското граѓанско општество на западен Балкан и Турција“ поддржан од Европската Унија во рамките на повикот Europe Aid/150147/DH/ACT/PRAREG со проектен број 2015/370-300 имплементиран од страна на Рома Актив Албанија и партнер-организацијата Регионална Ромска Образовна Младинска Асоцијација се објавува:

К О Н К У Р С

за избор на „Најпријателски Ромски градоначалник“ од Република Северна Македонија

Краен рок за поднесување на апликации:

6 септември 2019 година, 23:59 часот локално време

Концепт

Изборот за „најпријателски Ромски градоначалник“ се организира за подобрување на дијалогот на локалните власти и Ромската заедница, и добрите пракси на дијалог да станат видливи. Целта на изборот е да биде конструктивна алатка за подобрување на состојбата на Ромската заедница, фокусирајќи се на позитивните примери, без обвинувања на останатите. Фокусирајќи се на филозофијата на зајакнување, мобилизација и еднаков дијалог помеѓу локалните власти и Ромската заедница, изборот може да помогне гласот на Ромската заедница да биде слушнат! Изборот се организира во земјите на западен Балкан и Турција. Покрај тоа, преку критериумите за избор, градоначалниците ќе треба да ја нагласат филозофијата на проектот, односно да го докажат зајакнувањето, мобилизацијата и еднаквиот дијалог помеѓу локалните власти и Ромските заедници, кои што се случиле во текот на 2018 година до септември 2019 година.

Награда

Најдобрите градоначалници, победници од земјите-учеснички од западен Балкан и Турција ќе бидат дел од специјален настан во Брисел кој што ќе се оддржи во октомври 2019, каде што ќе се сретнат со високи претставници на Генералниот директорат за соседство и преговори за проширување (DG NEAR).

Трошоците се покриени од страна на организаторите на изборот во рамките на проектот „Заедничка иницијатива за зајакнување на Ромското граѓанско општество на западен Балкан и Турција“ поддржан од Европската Унија во рамките на повикот Europe Aid/150147/DH/ACT/PRAREG со проектен број 2015/370-300 имплементиран од страна на Рома Актив Албанија и партнер-организацијата Регионална Ромска Образовна Младинска Асоцијација.

Критериуми за учество

На повикот можат да учествуваат сите градоначалници од Република Северна Македонија. За учество е потребно:

– да ја потполните апликацијата (апликација за избор)

– да доставите исечоци, слики, извештаи, одлуки, документи кои што ги поткрепуваат дадените одговори во апликацијата

– да имате оцена, евалуација или фидбек од страна на Ромската заедница кој што се однесува на вашата работа во вашата општина

*по завршување на рокот за аплицирање, организаторите и претставниците на комисијата за избор го задржуваат правото да ги посетат градоначалниците.

Рок за аплицирање

Краениот рок за испраќање на апликациите и документите за поткрепа е 06 септември 2019 година до 23:59 часот, локално време. Документите можат да се испраќаат по пошта на:

Регионална Ромска Образовна Младинска Асоцијација

Тошо Куковски бб

П.фах 32

1360 Кратово

или на е-маил: info@rromassn.org со дознака „MRFM 2019“

Објавување на резултатите

Независната комисија за избор ќе ги соопшти резултатите за избор кон средината на септември 2019.

За прашања околу изборот можете да пишете на е-маилот: info@rromassn.org.

Проектот „Заедничка иницијатива за зајакнување на Ромското граѓанско општество на западен Балкан и Турција“ е поддржан од Европската Унија во рамките на повикот Europe Aid/150147/DH/ACT/PRAREG со проектен број 2015/370-300 имплементиран од страна на Рома Актив Албанија и партнер-организацијата Регионална Ромска Образовна Младинска Асоцијација

Проектот е финансиран од Европската Унија

Categories
Новости

Локален дијалог во Штип

На 16 мај 2018 година во Штип ќе се оддржи средба на локален дијалог помеѓу претставниците на локалната Ромска заедница и претставниците на локалната самоуправа. Средбата ја иницира коалицијата на Ромски невладини организации “Khetane” и истата е поддржана од ЕУ во рамките на проектот “Заедничка иницијатива за зајакнување на Ромското граѓанско општество на западен Балкан и Турција” и Вишеград фондот.

                                  

Целта на состанокот е да се зајакне дијалогот помеѓу заедницата, локалните институции и локалната власт за да се надминат предизвиците, лошата комуникација со локалните власти и проблемите на Ромската заедница.

На состанокот ќе се разгледуваат 4 димензии кои што потекнуваат од локалните карти за оценување на општините и тоа:

  1. Посветеност на локалната самоуправа
  2. Партиципација и Соработка
  3. Ситуација
  4. Промена

Ќе се дискутираат предизвиците и ќе се одредат конкретни препораки за нивно понатамошно надминување. Но, исто така добрата пракса на дијалог да стане редовна алатка за соработка помеѓу локалните власти и Ромската заедница.

           

Categories
Новости

Пригодни активности ќе го одбележат 21 февруари – Светскиот ден на мајчиниот јазик

Коалицијата на Ромски невладини организации „Khetane“ со пригодни активности  ќе го одбележат 21 февруари – Светскиот ден на мајчиниот јазик.

Во рамки на одбележувањето на  21 февруари – Светскиот ден на мајчиниот јазик ќе се презентира  „Мојот прв буквар“ или на ромски јазик „Mo Avgo Lil Shabdakonca“  од авторката Севдиja Д. Абдулова во издание на „Сумнал“ – здружение за развој на Ромската заедница. Исто така ќе се дискутира како да го зачуваме ромскиот јазик.

Јазикот е културно наследство во кое што се обединува духовната и материјалната култура на човештвото. Мајчините јазици, исто како и јазичната разноликост, се исклучително важни за идентитетот на секоја индивидуа. Како извори на креативност и алатки за културно изразување, тие се подеднакво важни за здравјето на општествата. Јазиците се посебно важен развоен фактор и фактор за соработка. Знаеме колку е важно образованието на мајчин јазик за самите резултати при учењето. Учењето на мајчиниот јазик е моќна алатка во борбата против дискриминацијата и за подем на маргинализираните популации. Како неисцрпни врутоци на знаење, јазиците се воедно и појдовни точки за поголема трајност на развојот, за похармонично менаџирање на нашите односи со околината и со промената.

                “Мулти-јазичноста отвора прекрасни можности за дијалогот кој е неопходен за разбирање и соработка. Употребата на мајчиниот јазик коегзистира хармонично со придобивките од употребата на другите јазици. Мулти-јазичниот простор допушта да се приопштат богатствата на разноликоста и да се забрза размената на знаењата и искуствата.” – дел од заклучоците во 2010 – Меѓународната година на зближување на културите. Потпирајќи се врз мајчиниот јазик, учењето на другите јазиците мора да биде столб на образованието на 21-иот век.

Обединетите Нации ја прогласија 2008-та година како Меѓународна година на јазиците, поради парадоксалното сознание дека, и покрај тоа што јазикот е огледало на духот на народот, на духот на времето и на човечката цивилизација, сепак, „повеќе од половината 7.000 живи и говорени јазици во светот се наоѓаат во опасност да исчезнат…“. На 21 февруари 2008 год. во Македонија започнува свеченото одбележување на Меѓународниот ден на мајчиниот јазик на УНЕСКО. И во голема мера  се одбележува преку програмата на УНЕСКО и на партнерските организации на УНЕСКО.

Почитувани, Ромскиот  јазик е најреферентното обележје на ромскиот  народ. Да не дозволиме да се занемари ромскиот јазик, да не се занемари естетиката на ромскиот јазик и историја, меморија и современост.

Затоа, да апелираме до сите Роми, студенти, ученици, родители, баби, дедовци, наставници, политичари, писатели, преведувачи и интелектуалци во светот, да дадат свој, макар симболичен, придонес кон афирмацијата на ромскиот  јазилк, книжевност и култура – преку информации за јавните медиуми, пригодни свечености, преводни активности, дебати, книжевни вечери, фестивали, интернет информации и други промотивни активности.

Линк до соопштението: https://goo.gl/D5gyp4

Categories
Новости

Соопштение на коалицијата “KHETANE”

Коалицијата на Ромски невладини организации “KHETANE” е згрозена од чинот на сексуално злоставување на 13-годишната штитеничката на државната институција за згрижување деца “25 мај”, која што завчера било подложено на абортус како последица од злоставувањето. Повеќе згрозувачки и загрижувачки е информацијата што укажува на постоење на разработена шема на искористување на деца кои што се згрижени во државните институции и прикривањето на вистината.

Соопштение по повод сексуалното злоставување на штитеничка на државната институција за згрижување деца „25 мај“

Кратово, 16.02.2018 година

Почитувани,

Коалицијата на Ромски невладини организации “KHETANE” е згрозена од чинот на сексуално злоставување на 13-годишната штитеничката на државната институција за згрижување деца “25 мај”, која што завчера било подложено на абортус како последица од злоставувањето. Повеќе згрозувачки и загрижувачки е информацијата што укажува на постоење на разработена шема на искористување на деца кои што се згрижени во државните институции и прикривањето на вистината.

Имено, според информациите кои што беа вчера објавени од Европскиот центар за правата на Ромите (ЕЦПР) девојчето од „25 мај“ исчезнало на 1 март 2017 година, кога според нејзините тврдења постар маж ја зел од домот и ја однел во друг град каде ја принудувал на сексуални односи и на физичка работа. Понатака, во информацијата објавена на веб страната на ЕЦПР стои дека по 30 дена успеала да избега и да се качи на автобус и да дојде во Скопје, а полицијата ја нашла на Бит пазар.[1]

“KHETANE” jа поздравува одлуката на Министерството за труд и социјална политика за формирање на комисија која што детално ќе го испитува случајот со 13-годишното девојче. Очекуваме ист ангажман од страна на Министерството за внатрешни работи и целосно расветлување на случајот.

Очекуваме:

  • сторителите да бидат пронајдени, изнесени пред лицето на правдата и соодветно казнети.
  • институциите да демонстрираат агилност и функционирање на државните институции кои што се стават во заштита на граѓаните и ранливите групи во општеството и да гарантираат безбедност и можности за живот на сите граѓани во Република Македонија.

Во име на коалицијата “KHETANE”,

Мустафа Јакупов, извршен директор на РРОМА

Линк до соопштението: https://goo.gl/ntQfuh

[1] http://www.errc.org/cms/upload/file/macedonia-pr-exposing-sexual-abuse-of-romani-girls-macedonian.pdf