Categories
Uncategorized Конкурси Новости

ПОВИК ЗА МЛАДИНСКИ РАБОТНИЦИ НА ТРЕНИНГ КУРСОТ ,,LET IT BE ”

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација објавува повик за тренинг курс “Let It Be” кој што ќе се оддржи  од 12 до 22 сепмтеври (вкупно 11 дена – 10 ноќевања, вклучени денови на патување) 2022 година во Гант, Унгарија.

Кратко резиме на проектот:

Првиот пат проектот „Let It Be“ беше имплементиран од Co-efficient Association во 2017 година. Тогаш бевме презадоволни од позитивните повратни информации и од учесниците и од партнерските организации. Врз основа на тие и нашето сопствено искуство, може да се каже дека темата на проектот е единствена и на барање.

Зад нашата одлука да го спроведеме проектот по четврти пат стојат повеќе причини:

– Многу професионалци и организации изразија интерес за учество во овој проект

– Повратните информации и оценките за двете имплементации беа исклучително добри и нагласија колку корисен и влијателен беше овој курс за обука

– Сè уште веруваме дека има потреба од натамошно ширење на методот на супервизија на врсничка група.

Главната цел на проектот е да се зголеми квалитетот на младинската работа со помош на следниве алатки:

– предавање на алатката за надзор на врсничка група на младинските работници кои го посетуваат курсот за обука, кои потоа ќе го вратат методот во нивната организација и ќе го покажат со цел редовно да го применуваат,

– со веб-страницата ќе  создадеме за да ја прошириме можната употреба на врснички надзор нашироко меѓу професионалците, подигајќи ја свеста за професионалното самосвест.

Третата имплементација на проектот е преземање понатамошни чекори за подигнување на свеста за важноста на самоспознанието и размислувањето и им овозможува на понатамошните учесници да ги интегрираат во нивниот професионален живот. Би сакале да го разбудиме интересот за професионален развој поддржан со надзор преку нови организации вклучени во партнерството. Надвор од партнерството планираме да користиме нова алатка за дисеминација: веб-страница која ги вклучува сите информации, материјали и резултати (видеа, прирачници, сведоштва) поврзани со проектот Let it be. Ова може да послужи како ресурс и алатка за допирање на пошироката публика надвор од партнерството или дури и организациите кои работат со проектите Еразмус+. И темата на проектот и можностите за учење и развој дадени од Еразмус+ можат ефикасно да се шират на овој начин. За нашите учесници и професионалци до кои дојде дисеминацијата, воведувањето и примената на методот на врснички надзор може да обезбеди можност да отворат нови патишта во нивното професионално патување и развој.

Во текот на 10-дневната обука учесниците учествуваат и спроведуваат структурирани работилници и преку нив ги развиваат своите меѓучовечки и социјални компетенции. Тие ги споделуваат своите применети методи и врз основа на повратните информации и анализите на групата ги подобруваат. Дадовме простор  за размислување, каде што ги обработуваме фазите на учење и ги споделуваме нашите искуства едни со други фокусирани на менталните и физичките состојби за да го подобриме самоспознавањето и емпатијата. Со врснички надзор тие добиваат нова алатка која им овозможува да го искористат искуството и поддршката од своите колеги на структуриран начин и да ги користат за да ги решат проблематичните ситуации во нивната пракса.

Очекуваме да ги развиеме следните вештини и ставови:

 • решителност,
 • лидерски вештини,
 • организациски вештини,
 • проактивност,
 • комуникациски вештини,
 • вештини за создавање контакти,
 • вештини за тимска работа,
 • размислување,
 • отвореност,
 • решавање проблеми,
 • аналитичко размислување,
 • критичко размислување,
 • емпатија,
 • интеркултурна комуникација и мултикултурен став,
 • толеранција, како и професионална употреба на англискиот јазик.

Можете да аплицирате тука.

Пакет со информации