Categories
Uncategorized Новости

Одржана транснационална панел дискусија на експерти во рамки на проектот ,,Loose Ends”

На 15 октомври во Будимпешта, Унгарија се одржа транснационална панел дискусија во рамки на истражувањето за цел на имплементација на проектот ,,Loose Ends”. Секоја од партнер организациите, Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација од Северна Македонија, Nevo Parudimos од Романија и EgyüttHató Egyesület од Унгарија ги преставија своите истражувања и секој од поканетите експерти произлегоа со свои презентации за потенцијални решенија и препораки.

На потенцираните проблеми експертите понудија своја експертиза од разни аспекти: социоекономски аспект, образовни политики како и од гледиште на младината и младинските работници.

Секоја презентација беше проследена со дискусија и колективно дефинирање на препораките и проблемите со цел успешно да се пренесе идејата на проектот пошироко.

Овој проект е поддржан од Еразмус+ програмата не Европската Унија.