Categories
Новости

Годишно собрание РРОМА

На 20 јуни 2018 година, РРОМА го оддржа редовното годишно собрание во просториите на Хотел Кратис во Кратово.

Пред присутните беа презентирани наративниот извештај за работа во 2017 година, финансискиот извештај/завршна сметка за 2017 година и програмата за работа 2018/19 година.

Исто така, годинава здружението ќе креира нова стратегија за наредните 5 години.

На крајот од состанокот беа усвоени наративниот извештај за 2017, завршната сметка за 2017 и програмата за работа во 2018/19 година.

Наративен извештај 2017

Финансиски извештај 2017