Categories
Uncategorized Новости

ОДРЖАН ЧЕТВРТИОТ ТРАНСНАЦИОНАЛЕН СОСТАНОК ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ,,LOOSE ENDS” – МАПИРАЊЕ НА КОРЕНИТЕ НА МАРГИНАЛИЗАЦИЈА КАЈ МЛАДИТЕ

На 16.08.2022 се одржа четвртиот односно последниот транснационален состанок во рамки на проектот ,,Loose Ends – Мапирање на корените на маргинализација кај младите”. Проектот „Loose Ends“ е меѓународна соработка на три граѓански организации (Együttható Egyesület, Nevo Parudimos и РРОМА)  кои што се активни во полето на образование, социјална работа и/или застапување на младите. Стратешкото партнерство е финансирано од програмата Еразмус+ на Европската унија.

На состанокот за менаџментот се разговараше за извештаите , прирачникот за обезбедување квалитет  и статусот на дисеминација. Тема на дискусија исто така беше и следење на напредокот на интелектуалниот производ, евалуација на процесот на интервјуа, известување за делумни резултати.

 

      

Categories
Uncategorized Новости

НА 9 ЈУНИ СЕ ОДРЖА ОНЛАЈН СОСТАНОК ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ ,,DIGITALIZE – TOOLS FOR ROMA ADULTS TO USE INTERNET AND PROMOTE” EDUCATION

На 9 јуни 2022, партнер организациите РРОМА – Македонија, EgyüttHató Egyesület / Co-Efficiency Association – Унгарија, Asociatia Nevo Parudimos – Романија и Amaro Foro – Германија одржаа онлајн состанок на зоом платформата во рамките на проектот ,,Digitalize – tools for Roma adults to use internet and promote education”.

На овој состанок се разговараше за текот на активности и  средби во рамките на проектот како и прогресот на активностите на менторите кои што се здобија со обука во Бребу, Романија. На средбата се одлучи за наредната средба во живо на која што подетално треба да се дискутира за наредните активности што следат.

  

Categories
Uncategorized Новости

Се одржа онлајн состанок во рамките на проектот ,,Loose Ends”

РРОМА  заедно со партнер организациите EgyüttHató Egyesület / Co-Efficiency Association – Унгарија и Asociatia Nevo Parudimos – Романија на 2 јуни 2022 год. одржа онлајн состанок на нашиот проект за стратешко партнерство KA2  Loose Ends. Состанок се одржа на зоом платформата.На овој состанок се разговараше за идните активности и средби кои треба да се реализираат во рамките на проектот како и за планот за десиминација и методите што ќе се користат.

 

Categories
Новости

THE FIRST TRANSNATIONAL MEETING WAS HELD WITHIN THE AVAS KHETANE PROJECT

The Regional Roma Educational Youth Association together with the partner organisations EgyüttHató Egyesület / Co-Efficiency Association – Hungary and Asociatia Nevo Parudimos – Romania, from 16 to 17 May 2022. in Gyöngyös, Hungary held the first transnational meeting under the KA2 AVAS KHETANE strategic partnership project.

The first day of activities took place at the EgyüttHató Egyesület / Co-Efficiency Association

Melinda Nagy (Együttható) made a presentation of procedures at Hatáspont Tanoda; common ground on intellectual output 1. Agreement on recruitment process and profile for pilot phase starting in September. Éva Farkas (Együttható) introduced the keynote on mentoring handbook for school mentors, followed by brainstorming on its role and content. Elemér Szentpétery (Együttható) – review of the management plan, state of contracting and transfer and Dissemination Strategy.

      

The second day of the activities took place at the School Egressy Béni Általános.

Oroszi Hajnalka (Egressy) – presented the procedures at the school regarding ESL, Balázs Nemesnyik(Együttható) – Reporting, monitoring and finance procedures.

   

Categories
Новости

THE THIRD TRANSNATIONAL MEETING WAS HELD WITHIN THE LOOSE ENDS PROJECT

The Regional Roma Educational Youth Association together with the partner organisations EgyüttHató Egyesület / Co-Efficiency Association – Hungary and Asociatia Nevo Parudimos – Romania, from 11 to 13 May 2022. in Resita, Romania held the third transnational meeting under the KA2 Loose Ends strategic partnership project.

At the management meeting was disused about  Interim reports, QA and Dissemination status. Monitoring the progress of the intellectual product, evaluating the interview process, reporting partial results. Also was made monitoring to the processing of the policy background for the IO2 intellectual product, evaluating the process, agreement on further steps. IO2 Policy document WG – scheduling, panel composition, evaluation of the process and IO1 analysis presentation – final steps of IO1.

An online meeting is scheduled for June 2 to formalise the dates for the upcoming activities and conferences.

 

       

 

 

Categories
Новости

Се одржа обука на менторите во рамките на проектот ,,DIGITALIZE – TOOLS FOR ROMA ADULTS TO USE INTERNET AND PROMOTE EDUCATION”.

Од 09 до 11 мај 2022 во Бребу – Романија, се одржа обуката на ментори во рамките на К2 проектот.,,DIGITALIZE – TOOLS FOR ROMA ADULTS TO USE INTERNET AND PROMOTE EDUCATION”.

На обуката учествуваа ментори од Северна Македонија, Романија, Унгарија и Германија.

Првиот ден од обуката учесниците имаа можност да добијат повеќе информации за проектот, да се претстват, да ги споделат нивните искуства и да се запознаат меѓу себе.

   

Вториот ден од обуката менторите добија подетални информации за позитивните и негативните страни на социјалните медиуми, како да ги користат социјалните медиуми, оналјан купување и банкарство, како да ја заштитат безбедноста на податоците, информации за дигитален отпечаток-безбеден интернет. Менторите подетално се зопознаа со нивната улога како ментори, како и онлајн пристапот на услуги.

Третиот ден се разговарање за сајбер малтретирање на социјалните медиуми, онлајн говорна омраза. На менторите им са даде можност да одржат Oxford дебата. После активните сесии третиот ден се заврши со посета на Локалната заедница во Решица, Романија.

Тренингот е поддржан од Еразмус плус програмата на Европската комисија.

 

             

Categories
Uncategorized

Одржана средба со менторите во рамките на проектот – ,,Digitalize – tools for Roma adults to use internet and promote education”.

На 20ти април РРОМА одржа онлајн состанок со селектираните ментори на зоом платформата во рамките на проектот ,,Digitalize – tools for Roma adults to use internet and promote education”.

На овој состанок се разговараше за активностите кои ги очекуваат менторите и методите кои ќе се користат за реализација на проектот. Во склоп на проектот се разговараше и за тренингот за ментори кој ќе се одржи од 8 до 12 мај во Бребу, Романија, каде што менторите ќе добијат обука со чија помош ќе ги запознаат повозрасните Роми со придобивките на дигиталното образование.

     

Categories
Новости

Се одржа онлајн состанок во рамки на проектот ,,Digitalize – tools for Roma adults to use internet and promote” education

Денес, партнер организациите РРОМА – Македонија, EgyüttHató Egyesület / Co-Efficiency Association – Унгарија, Asociatia Nevo Parudimos – Романија и Amaro Foro – Германија одржаа онлајн состанок на зоом платформата во рамките на проектот ,,Digitalize – tools for Roma adults to use internet and promote education”.

На овој состанок се разговараше за идните активности и средби кои треба да се реализираат во рамките на проектот како и за планот за десиминација и методите што ќе се користат. На средбата се финализираа и подготовките за средбата со менторите која ќе се одржи во Бребу, Романија.

                          

Categories
Конкурси Новости

Повик за ментори во рамките на проектот „DIGITALIZE – tools for Roma adults to use internet and promote education”

РРОМА објавува повик за Ментори во рамките на проектот „DIGITALIZE – tools for Roma adults to use internet and promote education”, координиран од партнер организацијата Amaro Foro – Германија, во партнерство со партнер организациите  Nevo Parudimos – Романија и Association Co-Efficient – Унгарија.

Повеќето од возрасните луѓе кои користат интернет во секојдневниот живот имаат многу малку знаења за безбедноста на интернет, за малтретирањето, онлјан говорна омраза, за онлајн пристапот до услугите, за безбедно користење на социјалните медиуми и каналите за комуникација и за GDPR.

Бидејќи се луѓе кои користат интернет само повремено во повеќето случаи за комуникација и забава, возрасните Роми не ја разбираат вистинската корисност на интернетот и не знаат како да го користат за нивна корист и за доброто на своето семејство или заедница.

Со оглед на фактичката ситуација со Корона вирусот кога јавните услуги: социјални услуги, здравствени услуги, образование и многу други се префрлени на интернет, возрасните Роми немаат пристап до ниту едно од нив или пристапот е многу мал. Сите активности кои бараат користење на интернет на понапреден начин водат до исклучување на возрасните Роми затоа што немаат знаење и способности да го научат ова. Една од главните причини е затоа што голем процент од возрасните Роми се неписмени.

Со нашиот проект имаме за цел да го зголемиме пристапот на возрасните Роми до јавните услуги преку развивање алатка која ќе им овозможи полесно да научат како да користат интернет.

Со цел да се засилат менторите кои ќе бидат задолжени за менторската и поддршка на 20-те возрасни вклучени од секоја од 4-те земји: Романија, Германија, Македонија и Унгарија, претходно ќе се организира 3-дневна обука.

Улогата на менторите ќе биде да им понудат поддршка на возрасните Роми и да ги соберат препораките/предлозите од нив за подобрување на новите алатки.

На повикот може  да се пријават:

  • Млади Роми и не-Роми на возраст од 18 до 35 години
  • Да имаат познавање од областа на компјутерски вештини
  • Искуство со работа на маргинализирани и ранливи групи на граѓани
  • Познавање на работа со граѓанско општество
  • Принципи на навременост, одговорност и проактивност
  • Изградени способности за тимска работа и комуникација

Заинтересираните учесници може да се прјават пополнувајќи ја апликацијата најдоцна до 05 Март 2022 година, најдоцна до 18:00 часот

 

 

Categories
Новости

Се одржа вториот транснационален состанок во рамките на проектот LOOSE ENDS

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација  заедно со партнер организациите EgyüttHató Egyesület / Co-Efficiency Association – Унгарија и Asociatia Nevo Parudimos – Романија, од 13-15 феруари 2022 во Будимпешта, Унгарија го одржаа вториот транснационален состанок во рамките на проектот за стратешко партнерство KA2  Loose Ends.

Состанок го започна партнер организацијата EgyüttHató Egyesület / Co-Efficiency Association од Унгарија со презентацијата за Унгарското истражување. Се разговараше за реализираните активности на сите партнерски организации, и за предизвици и начинот на кој се е одвивало интервјуирањето, се разгледуваа следните активности кои се во тек на реализација, и за активности кои треба да се реализираат во идниот период.

                                   

На состанокот се одреди и датумот на третиот транснационален состанок кој е предвиден да се оджи од 11 – 13 мај 2022 во Бребу, Романија.