Categories
Новости

Одржана онлајн средба во рамки на проектот ,,New Solutions to Old Problems”

На 21.07.2022 година на платформата ЗООМ се одржа онлајн средба на стратешкото партнерство  „ Нови решенија за старите проблеми-размена на нов вид пристапи во областа на интеграцијата на Ромите“  кое е финасирано од Исланд,Лихтенштајн и Норвешка преку ЕЕА и Норвешкиот Фонд за Грантови за Регионална соработка.

На средбата се дискутираше за текот на малите купени проекти и за нивното ниво на имплементација и соработката помеѓу партнерите како продавачи и како купувачи на проектите. Секој од партнерите го претставија проектот на кој се ангажирани како и која е нивната улога за истиот. Тема на разговор исто така беше и начинот на кој ќе се изведе видеото кое е еден од финалните продукти на проектите.