Одржана онлајн средба во рамки на проектот ,,New Solutions to Old Problems”

На 21.07.2022 година на платформата ЗООМ се одржа онлајн средба на стратешкото партнерство  „ Нови решенија за старите проблеми-размена на нов вид пристапи во областа на интеграцијата на Ромите“  кое е финасирано од Исланд,Лихтенштајн и Норвешка преку ЕЕА и Норвешкиот Фонд за Грантови за Регионална соработка. На средбата се дискутираше за текот на малите купени […]