Categories
Uncategorized Новости

Врсничка едукација за борба против говорот на омраза кон антициганизмот на интернет – Пакет со алатки за работа со млади луѓе

Со приближно 12 милиони луѓе кои со векови живеат во Европа, Ромите го сочинуваат најголемото етничко малцинство на континентот. Во исто време, тие се најмалку посакуваното и најмногу дискриминирано малцинство, при што секое трето лице не сака да има сосед Ром, а 80 % од Ромите живеат во ризик од сиромаштија.

Антициганизам – специфична форма на расизам против луѓето кои се перцепирани како
„Цигани“ во колективната свест, ја претставува сржта на социјалната исклученост и
дискриминација на Ромите.


PECAO (Врсничка едукација за борба против говорот на омраза кон антициганизмот на интернет) се бори против говорот на омраза кон антициганизмот на интернет преку работа со млади луѓе, користејќи комбинација на врсничка едукација и мониторинг за да се добијат двојни резултати: методологијата за врсничка едукација ќе постигне директна промена во ставовите и дејствијата на голем број млади луѓе, а мониторингот ќе придонесе за подобро разбирање и подлабока системска промена на политиките преку залагање врз основа на резултатите.

Пакетот со алатки може да го пронајдете на следниот линк:


Со користење на пакетот со алатки создаден од конзорциумот и преведен на достапните јазици на партнерите, споделуваме некои од методологиите за да помогнеме во разбирањето на феноменот поврзан со говорот на омраза на интернет и неговото влијание врз Ромите, како и важноста да се следи и да се пријави таквиот говор на интернет.

Понатаму, оние кои се заинтересирани за темата можат да се вклучат во залагањето и да придонесат за подобри политики против дискриминација преку адресирање на антициганизмот како мотивација поради предрасуди, како и подигнување на свеста кај различните засегнати страни за говорот на омраза кон антициганизмот во интернет-медиумите.

Проектниот конзорциум на PECAO се состои од следниве партнери и финансиери: Финансирани од Програмата за права, еднаквост и граѓанство на Европската унија (2014-2020) со кофинансирање од Google.org: Integro Association (Бугарија), Nevo Parudimos (Романија) ,Federation of Catalan Roma Associations (FAGIC), Шпанија, Romaversitas (Унгарија), Romanonet (Чешка Република), ERGO Network (Белгија)

Финансирани од „Google.Org Impact Challenge on Safety“ во рамките на проектот на ЕРГО мрежата – Врсничка едукација за борба против говорот на омраза кон антициганизмот на интернет: La Voix des Rroms (Франција), Upre Roma (Италија), Roma Women Fund Chiricli (Украина), RROMA (Северна Македонија), Roma Active Albania (Албанија).

Categories
Новости

Одржана конференција “Говорот на омраза кон ромската заедница во онлајн сферата како дел од антициганизмот”

На 16,02,2022 (среда) во хотел Континетал, Скопје, се одржа конференцијата, “Говорот на омраза кон ромската заедница во онлајн сферата како дел од антициганизмот” организиран од страна Институтот за истражување и анализа на политики – Ромалитико и Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација во рамките на проектот на ЕРГО мрежата “Peer education to counter antigypsyist hate speech online” кој е поддржан од Google.Org Impact Challenge on Safety.

На конференција свое воведно обраќање имаше  г-динот Mхамед Точи, државен секретар, министерство за правда.

Конферницијата беше одржана во две панел дискусии.

Првата панел дискусија беше наменета за Презентација на извештајот за говор на омраза и модерирана од страна на г-ца Марија Сулејманова – Ромалитико и панелисти/говорници на панел дискусијата беа: г-дин Дениз Селмани – Автор на годишниот извештај, Мухамед Ајваз – Автор на кварталните извештаи, г-ѓа Марија Андреева – Совет на Европа и г-ѓа Васка Бајрамовска Мустафа – народен правобранител.

               

Втората панел дискусија се одвиваваше на тема Антициганизмот во Република Северна Македонија, дискусијата ја водеа панелисти/говорници г-дин Елвис Мемети – советник за инклузија на Роми, г-дин Мустафа Јакупов – Извршен директор на РРОМА, г-ца Марија Сулејманова – Ромалитико, г-дин Исмаил Камбери – комисија за заштита од дискриманција, дискусијата ја  модерираше г-дин Суад Скендери – Ромалитико.

          

На конференцијата се презентираше извештајот за говор на омраза проследен со дискусија на темата антициганизам во Република Северна Македонија. Според извештајот, во кој се анализирани 118 случаеви на говор на омраза кон ромската
заедница значително се има зголемено во текот на Ковид19 пандемијата. Говорот на омраза во интернет сферата е присутен најчесто на социјалната мрежа Facebook, како најчесто користена мрежа. Негативните коментари, навреди и како и поттикнувањето на говор на омраза се присутни и на постови кои одразуваат негативна содржина кон ромската заедница, меѓутоа и на постови кои прикажуваат позитивна содржина.

                    

На Конференцијата се упати апел за регулирање на слабата правна рамка за говор на омраза за која говори и фактот што во нашата држава е донесена само една правосилна одлука за говор на омраза. Исто така, се упати порака дека потребно е институциите да се запознаат со терминот и концептот антициганизам кој претставува специфична форма на
расизам врз Ромите и за прв пат како термин е официјално прифатен и од страна на РСМ во новата Стратегија за Роми во која се предвидени активности преку кои ќе може се работи искоренување на антициганизмот.

Пристапите кон извештајот на македонски јазик тука

Пристапете кон извештајот на англиски јазик тука

Categories
Новости

Online meetings of Macedonian team, held between the mentor, the coordinator and the peer educators from PEACO prject

RROMA within the project of the ERGO network “Peer education to counter antigypsyist hate speech online” (PECAO)  Supported by Google.Org Impact Challenge on Safety After the selection of peer educators from Macedonia, every two weeks the mentor and the coordinator hold online meetings with their 5 peer educators.

                 

The online meetings discuss the educational workshops as well as the monitoring ones conducted and maintained by 5 peer educators in Macedonia.

                       

It also discusses the emotional state and problems faced by peer educators as well as their target groups during monitoring and educational meetings. Peer educators from Macedonia actively hold their educational meetings and regularly follow the media as well as social networks for sharing and announcements related to the topic of hate speech.

                

This year our last meeting was on 22.12.2020, we will continue with the same pace next year.

 

Categories
Новости

Одржана дигитална конференција “Адресирање на говорот на омраза на Ромската заедница во онлајн сферата на општествено живеење”

 

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација на 10 декември 2020, денот на човековите права, организираше Дигитална конференција на тема Адресирање на говорот на омраза кон ромската заедница во онлајн сферата на општественото живеење.

                                                   

На дигиталната конференција свое воведно обраќање имаше г-динот Аркин Јахији, шеф на Кабинетот на Заменик Министерот за правда.

Конференцијата беше организирана во два панели.

На првиот панел говорници беа г-ѓа Ѓултен Мустафова од Министерството за труд и социјална политика, г-ца Марија Андреева од Советот на Европа, г-ѓа Марина Тунева од Советот на етика во медиумите и г-дин Мустафа Јакупов извршен директор на РРОМА модериран од Урмета Арифовска (РРОМА).

                                    

 

На вториот панел говорници беа г-а Марија Сулејманова од Институтот Ромалитико, г-дин Срѓан Амет од Здружението на правници Роми, г-а Ирена Здравковска од Здружението Млади правници и г-а Славица Атанасовска од Хелшинскиот Комитет, модериран од Мухамед Ајваз (Ромалитико).

                                                  

На дигиталната конференција се дискутираше за говорот на омраза од различни аспекти и како истиот е адресиран и треба да биде адресиран од различни засегнати страни. Дискусијата на темата говорот на омраза се разви во дискусија за генералната поставеност на заштитата од говор на омраза пришто таквата дискусија даде насока за специфично дискутирање на говорот на омраза кон ромската заедница.

                                        

Заклучоците од дискусијата наведоа на тоа дека институциите треба да обрнат поголемо внимание на говорот на омраза на интернет и истите тие треба да остварат поголема соработка со невладиниот сектор за развивање на соодветни политики и одредби кои ќе обезбедат подобра заштита од говорот на омраза.

Дигиталната конференција беше стримувана на социјалната мрежа facebook:

https://www.facebook.com/rromassn.org/videos/387320299168322

 

Categories
Новости

РРОМА направи селекција на врснички едукатори за PECAO

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација во рамките на проектот на ЕРГО мрежата “Peer education to counter antigypsyist hate speech online” поддржан од Google.Org Impact Challenge on Safety во периодот 12 мај 2020 година, објави онлајн повик за врснички едукатори кој траеше до 23 мај.

По разгледувањето на апликациите беа селектирани 9 учесици за онлајн интервју. Од направените интервјуа беа селектирани 5 едукатори.

Во рамките на проектот предвидена е обука за врснички едукатори, во Албена (Бугарија). Но поради настанатата ситуација, дел од учесниците не се во можност да патуваат во земјите од ЕУ, поради тоа обуката ќе се одвива паралелно (лице во лице и онлајн). Обуката ќе трае од 9-14 август 2020 година.

По завршувањето на обуката  врсничките едукатори ќе треба да прават мониторинг на говорот на омраза во сфера на електронски и пишани медиуми, но паралелно со тоа треба да спроведуваат и едукативни работилници за своите врсници на наведената тема.

 

Categories
Конкурси Новости

Повик за врснички едукатори/ки во рамките на проектот “PECAO”

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација во рамките на проектот на ЕРГО мрежата “Peer education to counter antigypsyist hate speech onlineподдржан од Google.Org Impact Challenge on Safety објавува:

ПОВИК ЗА ВРСНИЧКИ ЕДУКАТОРИ/КИ

Имајќи ја во предвид ситуацијата на пандемија и наглото зголемување на говорот на омраза кон одредени групи, проектот “PECAO”  има за цел да ја адресира потребата на спротиставување на онлајн антициганизмот и говорот на омраза, поточно:

 • потребата од препознавање на антициганистичкиот говор на омраза: Како „најприфатлива форма на расизам“, суптилна и често непрепознаена, и поради тоа често непријавувана.
 • потребата од пријавување на антициганистичкиот говор на омраза: Има малку познавање и свест за постоечките институционални структури и алатки кои што ги штитат граѓаните од говор на омраза.
 • потребата за подобро мониторирање на говорот на омраза за да се изгради подобро разбирање за проблемот и поддршка во развивањето на легислативи и политики против истиот.
 • потребата од развивање на подобри политики кои што го препознават антициганизмот како пристрасна мотивација и адресирање на институционалниот антициганизам.

Проектот ќе трае 24 месеци и истиот ќе се имплементира во 10 европски земји низ неколку фази. Генералните цели на проектот се:

 1. Најмалку 2000 млади луѓе од Шпанија, Унгарија, Чешка, Романија, Бугарија, Украина, Италија, Франција, Северна Македонија и Албанија преку врсничка едукација да ја подигнат својата свест за негативните влијанија на говорот на омраза кон Ромите и да им се даде можност да го препознаат и известуваат говорот на омраза преку интернет
 2. Да се ​​зајакнат капацитетите на 50 млади Ромски врснички едукатори/ки во 10 земји да го следат говорот на омраза во онлајн медиумите и да пријавуваат случаи на говор на омраза до ИТ компаниите, националните тела за еднаквост и релевантните државни институции за зајакнување на спроведувањето на законите против дискриминација. Нивната работа ќе доведе до креирање на национални бази на податоци од најмалку 150 случаи, како и најмалку 50 пријавени случаи.
 3. Да се ​​застапува пред националните и ЕУ донесувачите на одлуки за анти-дискриминаторски политики што ќе ја земат во предвид онлајн сферата, како и антициганизмот како пристрасна мотивација за говор на омраза и насилство од омраза.
 4. Да се ​​искористат искуствата на врсничките едукатори/ки и резултатите од мониторингот за да се подигне свеста на другите засегнати страни (поширокото граѓанско општество, едукатори, млади луѓе) за антициганистичкиот говор на омраза во онлајн медиумите и итноста за спречување на истиот.

РРОМА ќе селектира 5 врснички едукатори/ки кои што ќе имплементираат активности преку едукација на своите врсници, а истовремено ќе вршат мониторинг на медиумите.

Врсничките едукатори/ки ќе работат заедно со ментор, кои што ќе им помага и ќе ја надгледува нивната работа.

Врсничките едукатори/ки ќе добијат месечна стипендија во бруто износ од 155 евра во денарска против-вредност во период од 12 месеци за извршувањето на своите задачи во рамките на проектот.

Кој може да се пријави?

 • млади Роми/ки од 18 до 30 години кои што имаат интерес и мотивација да се борат против антициганизмот
 • да бидат активни и целосно вклучени во проектот се до неговото завршување
 • да имаат познавање и мало искуство на работа во темите на адресирање на дискриминација, говор на омраза, антициганизам, младинска работа
 • доколку е можно, да бидат вклучени во младински клуб, младинска организација, студентска организација за потребите на вмрежување
 • доколку е можно, да имаат познавање на англискиот јазик за потребите на градење на нивните капацитети на меѓународната обука која што ќе се оддржи во рамките на проектот.
 • спроведуваат работилници и активности со студенти, членови на младински организации, средношколци итн.

Како да се пријавите на повикот?

Доколку, сте заинтересирани и сакате да се вклучите на проектот ќе ве замолиме да ја потполните апликацијата најдоцна до 22 мај 2020 година (петок), до крајот на денот (23:59 часот)!

Апликациите по предвидениот рок нема да земат во предвид!

Кандитатите/ките кои што ќе ја поминат пред-селекцијата ќе бидат поканети на интервју од страна на РРОМА.

За дополнителни прашања, можете да ни пишете на info@rromassn.org или да се обратите преку нашата ФБ страна: https://www.facebook.com/rromassn.org/.

Ве очекуваме!

This project received funding from the Google.Org Impact Challenge on Safety in the framework of ERGO Network’s project Peer education to counter antigypsyist online hate speech.