Categories
Новости

РРОМА направи селекција на врснички едукатори за PECAO

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација во рамките на проектот на ЕРГО мрежата “Peer education to counter antigypsyist hate speech online” поддржан од Google.Org Impact Challenge on Safety во периодот 12 мај 2020 година, објави онлајн повик за врснички едукатори кој траеше до 23 мај.

По разгледувањето на апликациите беа селектирани 9 учесици за онлајн интервју. Од направените интервјуа беа селектирани 5 едукатори.

Во рамките на проектот предвидена е обука за врснички едукатори, во Албена (Бугарија). Но поради настанатата ситуација, дел од учесниците не се во можност да патуваат во земјите од ЕУ, поради тоа обуката ќе се одвива паралелно (лице во лице и онлајн). Обуката ќе трае од 9-14 август 2020 година.

По завршувањето на обуката  врсничките едукатори ќе треба да прават мониторинг на говорот на омраза во сфера на електронски и пишани медиуми, но паралелно со тоа треба да спроведуваат и едукативни работилници за своите врсници на наведената тема.

 

Categories
Конкурси Новости

Повик за врснички едукатори/ки во рамките на проектот “PECAO”

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација во рамките на проектот на ЕРГО мрежата “Peer education to counter antigypsyist hate speech onlineподдржан од Google.Org Impact Challenge on Safety објавува:

ПОВИК ЗА ВРСНИЧКИ ЕДУКАТОРИ/КИ

Имајќи ја во предвид ситуацијата на пандемија и наглото зголемување на говорот на омраза кон одредени групи, проектот “PECAO”  има за цел да ја адресира потребата на спротиставување на онлајн антициганизмот и говорот на омраза, поточно:

 • потребата од препознавање на антициганистичкиот говор на омраза: Како „најприфатлива форма на расизам“, суптилна и често непрепознаена, и поради тоа често непријавувана.
 • потребата од пријавување на антициганистичкиот говор на омраза: Има малку познавање и свест за постоечките институционални структури и алатки кои што ги штитат граѓаните од говор на омраза.
 • потребата за подобро мониторирање на говорот на омраза за да се изгради подобро разбирање за проблемот и поддршка во развивањето на легислативи и политики против истиот.
 • потребата од развивање на подобри политики кои што го препознават антициганизмот како пристрасна мотивација и адресирање на институционалниот антициганизам.

Проектот ќе трае 24 месеци и истиот ќе се имплементира во 10 европски земји низ неколку фази. Генералните цели на проектот се:

 1. Најмалку 2000 млади луѓе од Шпанија, Унгарија, Чешка, Романија, Бугарија, Украина, Италија, Франција, Северна Македонија и Албанија преку врсничка едукација да ја подигнат својата свест за негативните влијанија на говорот на омраза кон Ромите и да им се даде можност да го препознаат и известуваат говорот на омраза преку интернет
 2. Да се ​​зајакнат капацитетите на 50 млади Ромски врснички едукатори/ки во 10 земји да го следат говорот на омраза во онлајн медиумите и да пријавуваат случаи на говор на омраза до ИТ компаниите, националните тела за еднаквост и релевантните државни институции за зајакнување на спроведувањето на законите против дискриминација. Нивната работа ќе доведе до креирање на национални бази на податоци од најмалку 150 случаи, како и најмалку 50 пријавени случаи.
 3. Да се ​​застапува пред националните и ЕУ донесувачите на одлуки за анти-дискриминаторски политики што ќе ја земат во предвид онлајн сферата, како и антициганизмот како пристрасна мотивација за говор на омраза и насилство од омраза.
 4. Да се ​​искористат искуствата на врсничките едукатори/ки и резултатите од мониторингот за да се подигне свеста на другите засегнати страни (поширокото граѓанско општество, едукатори, млади луѓе) за антициганистичкиот говор на омраза во онлајн медиумите и итноста за спречување на истиот.

РРОМА ќе селектира 5 врснички едукатори/ки кои што ќе имплементираат активности преку едукација на своите врсници, а истовремено ќе вршат мониторинг на медиумите.

Врсничките едукатори/ки ќе работат заедно со ментор, кои што ќе им помага и ќе ја надгледува нивната работа.

Врсничките едукатори/ки ќе добијат месечна стипендија во бруто износ од 155 евра во денарска против-вредност во период од 12 месеци за извршувањето на своите задачи во рамките на проектот.

Кој може да се пријави?

 • млади Роми/ки од 18 до 30 години кои што имаат интерес и мотивација да се борат против антициганизмот
 • да бидат активни и целосно вклучени во проектот се до неговото завршување
 • да имаат познавање и мало искуство на работа во темите на адресирање на дискриминација, говор на омраза, антициганизам, младинска работа
 • доколку е можно, да бидат вклучени во младински клуб, младинска организација, студентска организација за потребите на вмрежување
 • доколку е можно, да имаат познавање на англискиот јазик за потребите на градење на нивните капацитети на меѓународната обука која што ќе се оддржи во рамките на проектот.
 • спроведуваат работилници и активности со студенти, членови на младински организации, средношколци итн.

Како да се пријавите на повикот?

Доколку, сте заинтересирани и сакате да се вклучите на проектот ќе ве замолиме да ја потполните апликацијата најдоцна до 22 мај 2020 година (петок), до крајот на денот (23:59 часот)!

Апликациите по предвидениот рок нема да земат во предвид!

Кандитатите/ките кои што ќе ја поминат пред-селекцијата ќе бидат поканети на интервју од страна на РРОМА.

За дополнителни прашања, можете да ни пишете на info@rromassn.org или да се обратите преку нашата ФБ страна: https://www.facebook.com/rromassn.org/.

Ве очекуваме!

This project received funding from the Google.Org Impact Challenge on Safety in the framework of ERGO Network’s project Peer education to counter antigypsyist online hate speech.