Младинска размена ,,Plastic is the new green” во Италија

Во периодот од 3ти до 11ти мај во Италија, Pignola се одржа младинската размена ,, I GO – PLASTIC IS THE NEW GREEN” во рамки на Еразмус+ програмата на која учествуваа 48 млади луѓе од 8 земји. За време на овој проект се споделуваа знаење за заштита на животната средина со намалување на нивото на […]