THE THIRD TRANSNATIONAL MEETING WAS HELD WITHIN THE LOOSE ENDS PROJECT

The Regional Roma Educational Youth Association together with the partner organisations EgyüttHató Egyesület / Co-Efficiency Association – Hungary and Asociatia Nevo Parudimos – Romania, from 11 to 13 May 2022. in Resita, Romania held the third transnational meeting under the KA2 Loose Ends strategic partnership project.

At the management meeting was disused about  Interim reports, QA and Dissemination status. Monitoring the progress of the intellectual product, evaluating the interview process, reporting partial results. Also was made monitoring to the processing of the policy background for the IO2 intellectual product, evaluating the process, agreement on further steps. IO2 Policy document WG – scheduling, panel composition, evaluation of the process and IO1 analysis presentation – final steps of IO1.

An online meeting is scheduled for June 2 to formalise the dates for the upcoming activities and conferences.

 

       

 

 

Се одржа онлајн состанок во рамки на проектот ,,Digitalize – tools for Roma adults to use internet and promote” education

Денес, партнер организациите РРОМА – Македонија, EgyüttHató Egyesület / Co-Efficiency Association – Унгарија, Asociatia Nevo Parudimos – Романија и Amaro Foro – Германија одржаа онлајн состанок на зоом платформата во рамките на проектот ,,Digitalize – tools for Roma adults to use internet and promote education”.

На овој состанок се разговараше за идните активности и средби кои треба да се реализираат во рамките на проектот како и за планот за десиминација и методите што ќе се користат. На средбата се финализираа и подготовките за средбата со менторите која ќе се одржи во Бребу, Романија.

                          

Оддржана обука за истражување во рамки на проектот Loose ends

Во рамки на проектот „Loose Ends“ кој што е стратешко партнерство, финансирано од програмата Еразмус+ на Европската Унија и меѓународна соработка на три граѓански организации (EgyütthatóEgyesület – Унгарија, NevoParudimos – Романија и РРОМА – Кратово) беше реализирана дводневна обука за 5 истражувачи, реализирана на  16 и 17-ти Септември на зум платформата.

Истражувачите работеа на терен и имаа за задача да соберат и анализираат податоци од една специфична тема од областа на образованието на Ромските деца во специјалните училишта, како и зошто Ромските деца и нивните семејства завршуваат сегрегирани во ваквите институции. Како се одлучува и оценува Ромските деца да се запишат во специјалните училишта, каква е позадината, какви се реакциите на Ромските семејства кон ова итн.

Целна група беа лица кои веќе биле опфатени во овој процес, деца и семејства кои се или биле дел од специјално образование. Со истражувањето опфативме 25 лица. Времетраењето на едно интервју беше од 60 до 90 минути (deep interviews), истите беа снимени, на секое интервју е направена транскрипција на македонски јазик, анализа на англиски јазик и кодинг на англиски јазик.

Потребните задачи се извршуваа во период од еден (1) месец започнувајќи од 20-ти септември 2021, завршувајќи на 20-ти октовмри 2021 година.

   

 

Loose ends – мапирање на корените на маргинализација кај младите

Проектот „Loose Ends“ е меѓународна соработка на три граѓански организации (Együttható Egyesület, Nevo Parudimos и РРОМА)  кои што се активни во полето на образование, социјална работа и/или застапување на младите. Стратешкото партнерство е финансирано од програмата Еразмус+ на Европската унија.

Како што беше потврдено од неколку студии и извештаи, ромските деца се презастапени во пониските општествени слоеви, се поранливи во однос на предвременото напуштање на училиштето и честопати децата од ромските семејства се наоѓаат во сегрегирани образовни институции. Нашиот проект е продолжение на истражувањето спроведено од Együttható Egyesület и Nevo Parudimos во рамките на проектот LEADNFL за мапирање на моделите на ESL во сегрегирани заедници. И покрај тоа што во повеќето случаи дијагнозата што го оправдува специјалното образование е валидна, не се земаат предвид социо-економските причини кои стојат зад детето со слаб перформанс. Недостаток на внимание или интелектуална попреченост може да бидат резултат на недостаток на пристап до здравствена заштита и ран детски развој, додека недостатокот на социјален капитал и финансиски средства може да резултира со тоа што семејствата немаат пристап до постојните структури за поддршка во подоцнежните фази на развојот (т.е. специфичен развој , младински услуги, услуги на пазарот на трудот, итн.). Недостатокот на пристап резултира со кругот на сиромаштија и маргинализација на уште поголемо ниво, бидејќи поединецот е стигматизиран и поради етничка припадност и поради попреченост.

Целта на нашето истражување во рамките на проектот е да се соберат и анализираат податоци од една специфична тема од областа на образованието на Ромските деца во специјалните училишта, како и зошто Ромските деца и нивните семејства завршуваат сегрегирани во ваквите институции. Ние би сакале да го разбереме процесот на специјалното образование, како се одлучува и оценува Ромските деца да се запишат во специјалните училишта, каква е позадината, какви се реакциите на Ромските семејства кон ова итн.

Проектот ќе трае 24 месеци и ги има следните цели:

 • Утврдување на причините, поврзаните животни патеки и последиците од образованието во такви институции преку условување, анализирање и објавување на 25 темелни интервјуа по земја во која се вклучени засегнатите страни
 • Формулирање препораки за реформа на политиката од експертски панел, врз основа на нашите наоди упатени до националните и европските носители на одлуки, истакнувајќи ја важноста на секундарните структури за поддршка во форма на младински организации и нивните алатки
 • Подигање на свеста за прашањето кај претставници, професионалци и носители на одлуки од секторите на формално образование, младински сервиси, структури за заштита на децата, владина администрација

Конкретни активности на проектот:

 • 4 транснационални средби
 • Анализа на 25 темелни интервјуа од 3 земји, на националните јазици на земјите, резиме на англиски јазик (не директен превод, туку пократка верзија на сите 3 студии)
 • Препораки за политики од експертскиот панел, 1/ земја + 1 на европско ниво
 • 4 Конференции во Унгарија, Северна Македонија и Романија-вклучени повеќе од 250 релевантни засегнати страни
 • Состанок за лобирање во Брисел како завршен настан во кој бидат вклучени претставници на ЕУ
 • Широки активности за дисеминација

Повеќе детали за имплементација на проектот можат да се најдат на официјалната веб-страна: http://egyutthato.eu/loose/#

ПОВИК ЗА МЛАДИНСКА РАЗМЕНА “PROMOTING INCLUSION AND EMPLOYMENT TROUGH ART “

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација објавува повик за младинската размена  “PROMOTING INCLUSION AND EMPLOYMENT TROUGH ART ” која ќе се одржи од – 01-10 септември во Dognecea, Romania.

Целта на проектот е да се поттикне вклучување на мигранти, бегалци кои доаѓаат во Европа, вклучвајќи ги и баратели на азил во минлива правна процедура, да се создадат мостови помеѓу мигрантите и локалните заедници преку културата, уметноста и образованието, како и да се претстави европската култура и нејзините вредности, за обезбедување на процес на вклучување во двете насоки во локалното европско општество.
Понатаму, да се зголеми способноста за вработување на мигрантите и бегалците преку развивање на нивните вештини да присуствуваат на интервју за работа и да се создаде европска биографија, истовремено со учење за пазарот на труд во Европа.

На младинската размена 48 млади од Северна Македонија, Романија, Бугарија, Италија, Грција, Велика Британија, Литванија и Турција ја имаат можноста да:

 • да се оспособат 48 млади млади бегалци, баратели на азил, млади со миграциско потекло од 8 европски земји во идентификување алатки за комуникација и како да ги користат за создавање врски со локалната заедница;
 •  да се зголемат можностите за вработување за бегалци и мигранти преку учење за CV на Еуропас, како да присуствуваат на интервју и какви се барањата на пазарот на трудот во 8 европски земји;
 • да се зајакнат 48 учесници кои доаѓаат од 8 европски земји во организирање настани „Животна библиотека“ во нивните заедници, да обезбедат безбеден простор каде учесниците ќе можат да ги споделат своите животни приказни и да создадат мост помеѓу нив и младите во нивната заедница;
 • да се подигне свеста за важноста од прифаќањето, вклучително и поддршката на бегалците, баратели на азил и мигранти во Европа, користејќи неколку уметнички алатки: театар, музика, рачни изработки.

Младинската размена е поддржана од Еразмус плус програмата на Европската комисија.

На повикот може да се пријават:

 • Млади од 18 – 30 години (лидерот на групата над 30 год.)
 • Студенти, Средношколци, младински работници, волонтери
 • Работен јазик е англискиот јазик, но со можност за меѓусебна поддршка од страна на останатите учесници

Трошоци поврзани со младинската размена и предвидените активности се покриени од страна на организаторите:

 • Патни трошоци од закажаното место на поаѓање до местото на пристигнување и од местото на пристигнување до местото на поаѓање
 • Сместување
 • Храна
 • Предвидени активности за време на младинската размена

Изберените учесници НЕ плаќаат партиципација за учество на Младинската размена.

Обврска на учесниците:

 • Валиден пасош
 • Патничко осигурување
 • Патните трошоци од местото на живеење до местото на поаѓање.

Заинтересираните учесници можат да се пријават на меил info@rromassn.org или со пишување порака на facebook и instragram  профилот на РРОМА  најдоцна до  25 Август 2021 година (среда ), најдоцна до 18:00 часот!

 

Повик за младинска размена “Tolerance and Harmony Through Film and Photography”

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација објавува повик за младинската размена  “Tolerance and Harmony Through Film and Photography” која ќе се одржи од 22 до 31 август во Бребу, Романија.

Целта на овој проект е  42-те млади  луѓе од Северна Македонија, Романија, Грција, Литванија, Турција и Шпанија да ги обучи  со вештини и компетенции за намалување на малтретирањето и дискриминацијата, преку јавни настани што ги промовираат културните вредности на заедницата преку филм и фотографија.

Младинската размена е поддржана од Еразмус плус програмата на Европската комисија.

На повикот може да се пријават:

 • Млади од 18 – 24 години (лидерот на групата над 30 год.)
 • Студенти, Средношколци, младински работници, волонтери
 • Работен јазик е англискиот јазик, но со можност за меѓусебна поддршка од страна на останатите учесници

Трошоци поврзани со младинската размена и предвидените активности се покриени од страна на организаторите:

 • Патни трошоци од закажаното место на поаѓање до местото на пристигнување и од местото на пристигнување до местото на поаѓање
 • Сместување
 • Храна
 • Предвидени активности за време на младинската размена

Изберените учесници НЕ плаќаат партиципација за учество на Младинската размена.

Обврска на учесниците:

 • Валиден пасош
 • Патничко осигурување
 • Патните трошоци од местото на живеење до местото на поаѓање.

Заинтересираните учесници можат да се пријават потполнувајќи ја апликацијата најдоцна до  13 Август 2021 година (петок), најдоцна до 18:00 часот!

Повик за Младинска Размена “Stronger together”

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација објавува повик за младинската размена “Stronger together” , која што ќе се оддржи  од 02 до 10 август во Бребу, Романија.

Целта на оваа младинска размена е на 48 учесници од Северна Македонија, Романија, Германија, Шпанија, Турција и Бугарија да:

 • научат како да  се зголемат капацитетие на лицата со посебни потреби, лицата со посебни потреби да создадат нешто ново, да живеат самостојно;
 • да се подигне свеста на не-инвалидните лица за лицата со попреченост и да научат како да покажат емпатија кон лицата со попреченост;
 • да се подобрат комуникациските вештини едни меѓу друи.
 • да научат како да ги прилагодат театарските вештини во нивниот живот.

Во текот на 8 работни дена, работните методи ќе се базираат на неформално образование, како што се: креативни драмски техники, симулациони игри, градење тим, разни работилници како што се танц, музика, правење кукли итн., Интеракција со локалното население, интеркултурни ноќи, културни активности и рефлексии.

Младинската размена е поддржана од Еразмус плус програмата на Европската комисија.

На повикот може да се пријават:

 • Младите луѓе на возраст меѓу 16-24 години
 • – со некои основни потешкотии во учењето како што се дислексија, диспраксија, АДХД
 • – не инвалидни млади
 • Студенти, Средношколци, младински работници, волонтери
 • Работен јазик е англискиот јазик, но со можност за меѓусебна поддршка од страна на останатите учесници

Трошоци поврзани со младинската размена и предвидените активности се покриени од страна на организаторите:

 • Патни трошоци од закажаното место на поаѓање до местото на пристигнување и од местото на пристигнување до местото на поаѓање
 • Сместување
 • Храна
 • Предвидени активности за време на младинската размена

Изберените учесници НЕ плаќаат партиципација за учество на Младинската размена.

Обврска на учесниците:

 • Валиден пасош
 • Патничко осигурување
 • Патните трошоци од местото на живеење до местото на поаѓање.

Заинтересираните учесници можат да се пријават потполнувајќи ја апликацијата најдоцна до  28 јули 2021 година (среда), најдоцна до 18:00 часот!

Пред заминување за Романија со селектираните учесници ќе се одржи средба на онлајн ЗООМ платформата.

Повик за Младинска Размена “CultRural Experience 2-Agriculture For All”

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација објавува повик за младинската размена “CultRural Experience 2-Agriculture For All” , која што ќе се оддржи  од 12 до 21 август во Бребу, Романија.

Целта на овој проект е 48 учесници од Северна Македонија, Италија, Романија, Шпанија, Кипар, Франција, Хрватска и Литванија да да стекнат компетенции во земјоделството и руралното претприемништво.

Младите учесници имаат можност да научат што е одржливо земјоделство и како можат да го користат како начин на живеење и начин самостојна поддршка, бидејќи привлечноста на младите кон земјоделството во денешно време е многу мала. Преку овој проект ние исто така се нуди и поддршка за борба против невработеноста и за зголемување на интересот за земјоделски работни места за млади луѓе, поради големата побарувачка на работници во земјоделството, на ист начин како што го промовираме руралното претприемништво за да се реши проблемот со депопулација на села и мали градови.

Младинската размена е поддржана од Еразмус плус програмата на Европската комисија.

На повикот може да се пријават:

 • Млади од 17 – 30 години (лидерот на групата над 30 год.)
 • Студенти, Средношколци, младински работници, волонтери
 • Работен јазик е англискиот јазик, но со можност за меѓусебна поддршка од страна на останатите учесници

Трошоци поврзани со младинската размена и предвидените активности се покриени од страна на организаторите:

 • Патни трошоци од закажаното место на поаѓање до местото на пристигнување и од местото на пристигнување до местото на поаѓање
 • Сместување
 • Храна
 • Предвидени активности за време на младинската размена

Изберените учесници НЕ плаќаат партиципација за учество на Младинската размена.

Обврска на учесниците:

 • Валиден пасош
 • Патничко осигурување
 • Патните трошоци од местото на живеење до местото на поаѓање.

Заинтересираните учесници можат да се пријават потполнувајќи ја апликацијата најдоцна до  30 јули 2021 година (петок), најдоцна до 18:00 часот!

Пред заминување за Романија со селектираните учесници ќе се одржи средба на онлајн ЗООМ платформата.

Ве очекуваме!

 

ПОВИК ЗА МЛАДИНСКА РАЗМЕНА “Tolerance-the path to inclusion”

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација објавува повик за младинската размена “Tolerance-the path to inclusion” , која што ќе се оддржи  од 13 до 24 јули во Бребу, Романија.

Целта на младинската размена е да прода развијат капацитет на 48 млади луѓе за планирање, организирање и промовирање на едукативни и уметнички настани за време на проектот.мовира толеранција и разбирање помеѓу младите Роми и не-Ромите за да се зголеми нивната вклученост и учество преку уметноста како метод за промовирање на позитивна слика за заедницата на Ромите.

48 млади Роми и не-Роми од Северна Македонија, Романија, Италија, Полска, Грција и Шпанија имаат можност:

 • да се зголеми знаењето за граѓанска вклученост и учество на 48 учесници за време на размената на млади;
 • да се развиваат уметничките вештини (театар, музика, танц);
 • да ја зголемат мотивацијата и довербата во сопствените сили;
 • да се зголеми нивото на прифаќање и разбирање на интеркултуралноста и различноста за време на младинската размена;
 • да се развијат капацитетите на 48 млади луѓе за планирање, организирање и промовирање на едукативни и уметнички настани за време на проектот.

Младинската размена е поддржана од Еразмус плус програмата на Европската комисија.

На повикот може да се пријават:

 • Млади Роми од 16  до 22  години (можни се исклучоци)
 • средношколци, младински работници, волонтери
 • Работен јазик е англискиот јазик, но со можност за меѓусебна поддршка од страна на останатите учесници

Трошоците поврзани со младинската размена и предвидените активности се покриени од страна на организаторите.

Заинтересираните учесници можат да се пријават потполнувајќи ја апликацијата најдоцна до  5 јули 2021 година (понеделник), најдоцна до 18:00 часот!

Пред заминување за Романија со селектираните учесници ќе се одржи средба на онлајн ЗООМ платформата.

Ве очекуваме!

Повик за младинска размена “Roma Youth are Active Citizens”

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација објавува повик за младинската размена “Roma Youth are Active Citizens” , која што ќе се оддржи  од 22 до 31 јули во Милковени, Романија.

Целта на младинската размена е да се зголеми учеството на 30 млади Роми од Македонија, Романија, Србија, Германија и Грција  во процесот на донесување одлуки на локално, национално и европско ниво, како и:

1. да се поттикне дијалог помеѓу 30-те учесници од 5 европски земји и политичари, за време на младинската
размена, за подобро разбирање на процесот на гласање и активно учество;
2. Развој на граѓанскиот дух кај 30-те млади од ромска националност, во текот на 8-те дена на младинската размена
3. Зголемување на знаењето на 30 -те млади Роми за важноста на гласањето
4. На 25-те млади ромски учесници, за време на младинската размена  да им се  обезбеди димензија на учење за државните институции и како тие се меѓусебно поврзани.

Младинската размена е поддржана од Еразмус плус програмата на Европската комисија.

На повикот може да се пријават:

 • Млади Роми од 18  до 25  години (можни се исклучоци)
 • средношколци, младински работници, волонтери
 • Работен јазик е англискиот јазик, но со можност за меѓусебна поддршка од страна на останатите учесници

Трошоците поврзани со младинската размена и предвидените активности се покриени од страна на организаторите.

Заинтересираните учесници можат да се пријават потполнувајќи ја апликацијата најдоцна до  12 јули 2021 година (понеделник), најдоцна до 18:00 часот!

Пред заминување за Романија со селектираните учесници ќе се одржи средба на онлајн ЗООМ платформата.

Ве очекуваме!