Categories
Uncategorized Конкурси Новости

Заврши младинската размена „My Next Job“

Волонтери од Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација беа дел од младинската размена „My Next Job“ која се одржа од 19.06.2024 до 29.06.2024 во Бребу, Романија.

Овој проект беше насочен кон млади луѓе од 8 различни земји, кои требаше да откријат и да искусат специфични аспекти на кариерно насочување и советување со цел да ги идентификуваат образовните и професионалните патеки што треба да ги следат. Оваа активност вклучуваше млади луѓе на кои им беше потребна помош за пристап до онлајн информации специфични за апликациите за работа со цел да присуствуваат на интервју за работа и да изготват документација за вработување.

Целта на овој проект беше да се обезбеди можност за младите луѓе од обесправени средини да стекнат информации и да искусат нови вештини специфични за кариерно насочување и советување, како и пристап до информации на интернет за да се подготват за интервјуа за работа и документација за апликации за работа.

Еден од учесниците на проектот, изрази свое сведоштво за искуството:

✏️🌍 Проект на Еразмус+ ,,My Next Job” – животно искуствo🌍✏️ Во периодот од 19-29 јуни 2024 година, имавме можност да учествуваме на проект на Еразмус+ кој се одржа во Бребу, Романија. Проектот беше насловен „My Next Job“ и сите учесници и организатори стекнаа обемно знаење и искуство. Преку обуките и работилниците ги проширивме нашите хоризонти, научивме нови практики и стекнавме искуства кои ќе ни бидат значајни во процесот на избор на нашата следна работа, како и во процесот на вработување. Го разбиравме значењето на зборот ‘СОН’ и како секоја наизглед невозможна работа може да биде возможна. За време на овие десет дена, се запознавме со луѓе од цела Европа, стекнавме пријатели, работевме и живеевме заедно. Доживеавме настани кои ќе ги паметиме засекогаш! Благодарни сме за можноста да бидеме тука и да ја претставуваме нашата земја. Им благодариме на локалната агенција – невладина РРОМА, Националните агенции на Еразмус+ и на фасилитаторите на овој проект што веруваа во нас. И ги охрабруваме сите млади луѓе кои сакаат да аплицираат за вакви проекти. Направете го тоа! Еразмус+ е за оние кои сакаат да научат, да ги прошират своите хоризонти и да стекнат животно искуство. Тоа е една од најдобрите работи кои можете да ги направите за себе!“ – ти благодариме !

Овој проект е поддржан од Еразмус+

Categories
Uncategorized Конкурси Новости

Повик за учесници на семинарот „What I am Made of – A Color in Your Heart”

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација објавува повик за учесници на семинар, „What I am Made of – A Color in Your Heart” која што ќе се одржи од 12.07.2024 јули до 17.07.2024 јули ( 12ти јули и 17ти јули се денови за патување) во БРЕБУ, Романија.

Со овој проект, имаме за цел да ги обучиме младите работници да се издржуваат подобро (да создадат долгорочна промена во однесувањето на позитивен начин).

Цели на проектот:

1-Да се зголеми знаењето и разбирањето на младите за регулирање на нервниот систем и менталното здравје преку различни практични активности

2. Да се поттикнат младите да стекнат нови вештини и компетенции преку опремување со различни, лесни за примена практики, вежби

3- Да се подобри употребата на различни алатки за промоција на целокупната благосостојба преку работа со млади луѓе

4. Да се споделат искуства и добри практики за учење преку поддршка од врсници.

На повикот може да се пријават:

 • Млади Роми и не-Роми над 18 години.
 • средношколци, младински работници, волонтери
 • Mотивирани да се вклучат во преобликувањето на стратегијата за младинско ангажирање на нивните организации
 • Работен јазик е англискиот јазик, но со можност за меѓусебна поддршка од страна на останатите учесници.

Трошоци поврзани со младинската размена и предвидените активности се покриени од страна на организаторите:

 • Патни трошоци од закажаното место на поаѓање до местото на пристигнување и од местото на пристигнување до местото на поаѓање
 • Сместување
 • Храна
 • Предвидени активности за време на младинската размена
 • Изберените учесници НЕ плаќаат партиципација за учество на проектот.

Обврска на учесниците:

 • Валиден пасош (Северна Македонија)
 • Патничко осигурување
 • Патните трошоци од местото на живеење до местото на поаѓање.

Заинтересираните учесници можат да се пријават потполнувајќи ја апликациониот формулар најдоцна до 1ви јули 2024 година!

НАПОМЕНА: Учесниците треба да имаат валиден пасош со новиот назив Северна Македонија и да бидат 18 или повеќе години! ! !

Categories
Uncategorized Конкурси Новости

Повик за младинска размена „MY VOICE IS IMPORTANT!”

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација објавува повик за младинската размена, „MY VOICE IS IMPORTANT!“ која што ќе се одржи  од 12.08.2024 август до 20.08.2024 август ( 12ти и 20ти август се денови за патување) во Бребу, Романија.

Се прашувате зошто е важно да гласате? Или зошто е клучно да бидете активен граѓанин? Љубопитни сте како гласа Европската унија или кои се одговорностите на претседател или градоначалник? Придружете се на нашата Еразмус младинска размена, каде што ќе ги истражуваме овие прашања и многу повеќе!

За време на оваа предвидена размена, ќе го истражуваме значењето на гласањето и активното граѓанство, ќе го разјасниме процесот на гласање во ЕУ и ќе обезбедиме подлабоко разбирање за улогите и одговорностите на клучните политички фигури. Дојдете да учите, да се вклучите и да се оспособите да бидете поинформиран и активен учесник во демократијата!

На повикот може да се пријават:

 • Млади Роми и не-Роми од 18 до 25 години (можни се исклучоци)
 • средношколци, младински работници, волонтери
 • Mотивирани да се вклучат во преобликувањето на стратегијата за младинско ангажирање на нивните
 • организации
 • Работен јазик е англискиот јазик, но со можност за меѓусебна поддршка од страна на останатите учесници.

Трошоци поврзани со младинската размена и предвидените активности се покриени од страна на организаторите:

 • Патни трошоци од закажаното место на поаѓање до местото на пристигнување и од местото на пристигнување до местото на поаѓање
 • Сместување
 • Храна
 • Предвидени активности за време на младинската размена
 • Изберените учесници НЕ плаќаат партиципација за учество на проектот.

Обврска на учесниците:

 • Валиден пасош
 • Патничко осигурување
 • Патните трошоци од местото на живеење до местото на поаѓање.

Заинтересираните учесници можат да се пријават потполнувајќи ја апликацијата најдоцна до 7ми август 2024 година, најдоцна до 18:00 часот!

*ЗАДОЛЖИТЕЛНО пријавените учесници да имаат соодветни, нови (важечки) патни исправи (Пасош со новиот назив – Северна Македонија)

Categories
Uncategorized Конкурси Новости

Повик за волонтери за проектот „Digital Green Youth“

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација објавува повик за волонтери од проектот „Digital Green Youth“ во времетраење од 01.07.2024 јули до 01.07.2025 јули ( една година) во Темишвар (Timișoara), Романија.

Цели на проектот:

Цел бр. 1 се фокусира на зајакнување на младите преку зајакнување на нивната еколошка свест и обезбедување практична обука за зелени вештини како што се управување со отпад и обновлива енергија. Преку работилници и кампањи, тие ќе ги развијат знаењата и вештините потребни за да придонесат во напорите за заштита на животната средина.

Цел бр. 2 има за цел да ја промовира социјалната вклученост и човековите права кај младите во неповолна положба преку работилници и кампањи за подигање на свеста. Со учење за принципите на социјалната правда и развивање на вештини за застапување и решавање конфликти, тие ќе бидат овластени да се залагаат за маргинализираните групи и да поттикнуваат поинклузивни заедници.

Цел бр. 3 има за цел да ги опреми младите луѓе со дигитална писменост и вештини за безбедност на интернет преку работилници и семинари. Со промовирање на еднаков пристап до дигиталната технологија и обезбедување на обука за дигитален маркетинг и веб дизајн, тие ќе бидат подобро подготвени да се движат низ дигиталниот свет и да се заштитат на интернет.

Активности на проектот

 • Обезбедување дневни неформални образовни активности прилагодени на деца и млади поединци од блиските училишта и градинки лоцирани во обесправени области во Темишвар и неговите околни пери-урбани региони. (Моснита Нуа)
 • Организирање културни и волонтерски иницијативи насочени кон поттикнување на толеранција, инклузија, доброволно ангажирање и солидарност.
 • Организирање еколошки кампањи;
 • Опремување на младите со потребните вештини и знаења за да придонесат во напорите за заштита на животната средина и да се справат со предизвиците што ги носат климатските промени.
 • Ангажирање во волонтерска работа на локални музички фестивали.
 • Во текот на летната сезона, волонтерите ќе ги надгледуваат и координираат различните тематски летни кампови за деца, како и активностите на локалната заедница.

Активностите се направени со цел да се зголемат вештините на децата, да се поттикнат нивните компетенции и креативност, а истовремено да се поттикне зголемен ангажман, учество, како и да се промовира еколошкиот начин на живот, толеранцијата и прифаќањето.

На повикот може да се пријават:

 • Млади Роми и не-Роми од 18 до 30 години
 • средношколци, младински работници, волонтери
 • Mотивирани да се вклучат во преобликувањето на стратегијата за младинско ангажирање на нивните
 • организации
 • Работен јазик е англискиот јазик, но со можност за меѓусебна поддршка од страна на останатите учесници.

Трошоци поврзани со младинската размена и предвидените активности се покриени од страна на организаторите:

 • Патни трошоци од закажаното место на поаѓање до местото на пристигнување и од местото на пристигнување до местото на поаѓање
 • Сместување
 • Храна
 • Предвидени активности за време на младинската размена
 • Изберените учесници НЕ плаќаат партиципација за учество на проектот.

Обврска на учесниците:

 • Валиден пасош
 • Патничко осигурување
 • Патните трошоци од местото на живеење до местото на поаѓање.

Заинтересираните учесници можат да се пријават потполнувајќи ја апликацијата најдоцна до 22ри мај 2024 година, најдоцна до 18:00 часот!

Линк до Инфо пакетот (пакет со дополнителни информации): https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:eu:b02e3033-87a2-43d3-a940-40cb60ffad05

*ЗАДОЛЖИТЕЛНО пријавените учесници да имаат соодветни, нови (важечки) патни исправи (Пасош со новиот назив – Северна Македонија)

Categories
Uncategorized Конкурси Новости

Заврши младинската размена „Vote for you!“

Волонтери од Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација учествуваа на размената „Vote for you!“ која што се одржа од 22.05.2024 мај до 31.05.2024 мај во Бребу, Романија.

Проектот се спроведи во рамките на 10-дневна младинска размена од 22 до 31 мај 2024 година во Романија, со активно учество на 48 млади луѓе од 7 земји (Германија, Португалија, Шведска, Шпанија, Грција, Романија и Северна Македонија).

Целта на овој проект беше да ги мотивира младите да учествуваат во гласањето, изразувајќи ја својата желба да изберат и да бидат избрани како европски граѓани, активно вклучени и одговорни во животот на нивната заедница.

Цели на проектот беа:

 1. Збогатување на знаењето на учесниците за избирачите и за улогата на институциите/телата кои произлегуваат од гласањето;
 2. Олеснување на дијалогот меѓу учесниците за избори, учество во процесот и нивно вклучување како активни европски граѓани;
 3. Да го развие капацитетот на учесниците да организираат конкретни локални информативни кампањи за да ги мотивираат младите активно да се вклучат во нивните локални заедници.

Овој проект е поддржан од Еразмус+ програмата.

Categories
Uncategorized Конкурси Новости

Заврши младинската размена „Leaving home ain`t easy“

Волонтери на Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација зедоа учество во младинската размена „Leaving home ain`t easy“ која што ќе се одржа од 08.04.2024 април до 18.04.2024 април во Бребу, Романија.

Овој настан обедини 48 учесници и се осврна на актуелни и критички важни теми: партиципативна демократија, миграциската криза и стереотипите кои често се поврзуваат со неа. Во свет каде прашањата за миграцијата постојано растат, и каде мигрантите, бегалците и барателите на азил се соочуваат со дискриминација и говор на омраза, проектот имаше за цел да ги расветли и да се бори против овие прашања. Учесниците го истражуваа и дискутираа негативното влијание на стереотипите и улогата на медиумите во овековечувањето на стравот и ксенофобијата.

Целите на проектот беа јасни и амбициозни:
– Едукација и свест: Зајакнување на знаењето на 42 млади луѓе за миграциската криза во Европа и принципите на човековите права.
– Справување со говорот на омраза: Овластување на младите да се борат со говорот на омраза, промовирање на човековите права и инклузија.
– Уметничко изразување и зголемување на самодовербата: Користење на уметностите, како што се театарот и креативната драма, за изразување на дијалог и зголемување на учесниците; самопочит.

Со комбинирање на уметноста со образованието за човекови права, проектот имаше за цел не само да ги подобри аргументите против негативните стереотипи, туку и да го промовира социјалното вклучување на обесправените групи. Овие активности го стимулираа критичкото размислување и им обезбедија на младите потребни алатки за разбирање и решавање на сложените прашања на миграцијата.

Овој проект е поддржан од Еразмус+ програмата.

Categories
Uncategorized Конкурси Новости

Повик за младинска размена „Vote for you!”

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација објавува повик за младинската размена, „Vote for you!“ која што ќе се одржи  од 22.05.2024 мај до 31.05.2024 мај ( 22ри и 31ви мај се денови за патување) во Бребу, Романија.

Проектот се спроведува во рамките на 10-дневна младинска размена од 22 до 31 мај 2024 година во Романија, со активно учество на 48 млади луѓе од 7 земји (Германија, Португалија, Шведска, Шпанија, Грција, Романија и Северна Македонија).

Целта на нашиот проект “Vote for you!” е да ги мотивира младите да учествуваат во гласањето, изразувајќи ја својата желба да изберат и да бидат избрани како европски граѓани, активно вклучени и одговорни во животот на нивната заедница.

Цели на проектот:

 1. Да се збогати знаењето на учесниците за избирачите и за улогата на институциите/телата кои произлегуваат од гласањето;
 2. Да се олесни дијалогот меѓу учесниците за избори, учество во процесот и нивно вклучување како активни европски граѓани;
 3. Да се развие капацитетот на учесниците да организираат конкретни локални информативни кампањи за да ги мотивираат младите активно да се вклучат во нивните локални заедници.

На повикот може да се пријават:

 • Млади Роми и не-Роми од 18 до 24 години (можни се исклучоци)
 • средношколци, младински работници, волонтери
 • Mотивирани да се вклучат во преобликувањето на стратегијата за младинско ангажирање на нивните
 • организации
 • Работен јазик е англискиот јазик, но со можност за меѓусебна поддршка од страна на останатите учесници.

Трошоци поврзани со младинската размена и предвидените активности се покриени од страна на организаторите:

 • Патни трошоци од закажаното место на поаѓање до местото на пристигнување и од местото на пристигнување до местото на поаѓање
 • Сместување
 • Храна
 • Предвидени активности за време на младинската размена
 • Изберените учесници НЕ плаќаат партиципација за учество на проектот.

Обврска на учесниците:

 • Валиден пасош
 • Патничко осигурување
 • Патните трошоци од местото на живеење до местото на поаѓање.

Заинтересираните учесници можат да се пријават потполнувајќи ја апликацијата најдоцна до 7ми мај 2024 година, најдоцна до 18:00 часот!

*ЗАДОЛЖИТЕЛНО пријавените учесници да имаат соодветни, нови (важечки) патни исправи (Пасош со новиот назив – Северна Македонија)

Categories
Uncategorized Конкурси Новости

Повик за младинска размена „My Next Job“

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација објавува повик за младинската размена, „My Next Job“ која што ќе се одржи  од 19.06.2024 јуни до 29.06.2024 јуни ( 19ти и 29ти април се денови за патување) во Бребу, Романија.

Целта на овој проект е да се обезбеди можност за младите луѓе од обесправени средини да стекнат информации и да искусат нови вештини специфични за кариерно насочување и советување, како и пристап до информации на интернет за да се подготват за интервјуа за работа и документација за апликации за работа.

Овој проект е насочен кон млади луѓе на возраст од 14 до 19; и 20 до 30 години кои треба да откријат и искусат специфични аспекти на кариерно насочување и советување со цел да ги идентификуваат образовните и професионалните патеки што треба да ги следат. Оваа активност вклучува млади луѓе на кои им е потребна помош за пристап до онлајн информации специфични за апликациите за работа со цел да присуствуваат на интервју за работа и да изготват документација за вработување.

На повикот може да се пријават:

 • Млади Роми и не-Роми од 18 до 24 години (можни се исклучоци)
 • средношколци, младински работници, волонтери
 • Mотивирани да се вклучат во преобликувањето на стратегијата за младинско ангажирање на нивните
 • организации
 • Работен јазик е англискиот јазик, но со можност за меѓусебна поддршка од страна на останатите учесници.

Трошоци поврзани со младинската размена и предвидените активности се покриени од страна на организаторите:

 • Патни трошоци од закажаното место на поаѓање до местото на пристигнување и од местото на пристигнување до местото на поаѓање
 • Сместување
 • Храна
 • Предвидени активности за време на младинската размена
 • Изберените учесници НЕ плаќаат партиципација за учество на проектот.

Обврска на учесниците:

 • Валиден пасош
 • Патничко осигурување
 • Патните трошоци од местото на живеење до местото на поаѓање.

Заинтересираните учесници можат да се пријават потполнувајќи ја апликацијата најдоцна до 21ви мај 2024 година, најдоцна до 18:00 часот!

*Избраниот лидер и уште еден придружник од групата потребно е да учествуваат на APV Meeting (заеднички состанок со сите лидери) во Бребу, Романија во периодот од 25-28.04 април 2024 .

*ЗАДОЛЖИТЕЛНО пријавените учесници да имаат соодветни, нови (важечки) патни исправи (Пасош со новиот назив – Северна Македонија)

Categories
Uncategorized Конкурси Новости

Повик за младинска размена “Leaving home ain`t easy”

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација објавува повик за младинската размена, „Leaving home ain`t easy“ која што ќе се одржи  од 08.04.2024 април до 18.04.2024 април ( 08ми и 18ти април се денови за патување) во Бребу, Романија.

Со спроведувањето на овој проект, сакаме младите да ги разберат човековите права засновани на бегалците, мигрантите и барателите на азил и да можат да ги поврзат со различни ситуации како медиумска измама, дискриминација и говор на омраза. Сакаме тие да можат да размислуваат критички и да ги подобрат своите аргументи против негативните стереотипи со комбинирање на уметноста и човековите права и промовирање на социјалната вклученост. Преку овој проект сакаме да ја промовираме социјалната вклученост на обесправените групи и 42 млади луѓе од 6 различни земји да ја подигнеме нивната свест за мигрантската криза и да им покажеме различни примери за да го стимулираат нивното критичко размислување. Дополнително, сакаме да покажеме дека стравот од другиот во јавното мислење често се пренесува преку медиумите и социјалните мрежи.

Цели на проектот:

 1. Подобрување на разбирањето за човековите права: Главната цел на овој Еразмус проект е да го задлабочи разбирањето за човековите права кај младите луѓе, специфично фокусирајќи се на прашањата поврзани со бегалци, мигранти и баратели на азил.
 2. Зголемување на критичкото мислење и вештини за застапување: Преку интеграцијата на уметноста и дискурсот за човековите права, проектот цели да ги развие критичките мислења кај младите учесници.
 3. Популаризација на меѓукултурната размена и социјална инклузија: Преку спојување на 42 млади луѓе од шест различни земји, проектот цели да ја поддржи меѓукултурната разбирателност и солидарноста.

На повикот може да се пријават:

 • Млади Роми и не-Роми од 18 до 24 години (можни се исклучоци)
 • средношколци, младински работници, волонтери
 • Mотивирани да се вклучат во преобликувањето на стратегијата за младинско ангажирање на нивните
 • организации
 • Работен јазик е англискиот јазик, но со можност за меѓусебна поддршка од страна на останатите учесници.

Трошоци поврзани со младинската размена и предвидените активности се покриени од страна на организаторите:

 • Патни трошоци од закажаното место на поаѓање до местото на пристигнување и од местото на пристигнување до местото на поаѓање
 • Сместување
 • Храна
 • Предвидени активности за време на младинската размена
 • Изберените учесници НЕ плаќаат партиципација за учество на проектот.

Обврска на учесниците:

 • Валиден пасош
 • Патничко осигурување
 • Патните трошоци од местото на живеење до местото на поаѓање.

Заинтересираните учесници можат да се пријават потполнувајќи ја апликацијата најдоцна до 21ви март 2024 година, најдоцна до 18:00 часот!

*ЗАДОЛЖИТЕЛНО пријавените учесници да имаат соодветни, нови (важечки) патни исправи (Пасош со новиот назив – Северна Македонија)

Categories
Uncategorized Конкурси Новости

Повик за младинска размена „BE ACTIVE IN YOUR COMMUNITY!”

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација објавува повик за младинската размена, „BE ACTIVE IN YOUR COMMUNITY!” која што ќе се одржи  од 31.01.2024 јануари до 09.02.2024 февруари ( 31ви јануари и 9ти февруари се денови за патување) во Бребу, Караш-Северин, Романија.

Младинската размена ќе се спроведува во Бребу, Романија
и овој проект ќе соедини 63 учесници од Романија,
Шпанија, Србија, Италија, Турција, Полска и Република
Северна Македонија. Во текот на 8 – дневната размена, работните
методите ќе се засноваат на неформално образование, како што се:
дебати, симулациски игри, тим билдинг, работилница,
интеракција со локалното население, интеркултурна вечер, културни активности и рефлексии.

Цели на проектот:

 1. Да се збогати знаењето на младите луѓе, од 7 земји,
  за време на размената, за борба против климатските промени;
 2. Да се развијат, вештините и компетенциите што им се потребни на младите луѓе од 7 земји за организирање и спроведување на волонтерски активности за борба против климатските промени;
 3. Да се поттикне младинскиот интерес кај младите, да станат гласници на практиката и промоцијата на волонтирање за борба против климатските промени во заедницата, за време на
  размена и по престанокот на неговото финансирање. Во извршувањето на активностите на размената се користат стратегии за неформално образование, а за вештините стекнати во процесот на учење на размена, учесниците ќе добијат Youthpass сертификат.

На повикот може да се пријават:

 • Млади Роми и не-Роми од 16 до 24 години (можни се исклучоци)
 • средношколци, младински работници, волонтери
 • Mотивирани да се вклучат во преобликувањето на стратегијата за младинско ангажирање на нивните
 • организации
 • Работен јазик е англискиот јазик, но со можност за меѓусебна поддршка од страна на останатите учесници.

Трошоци поврзани со младинската размена и предвидените активности се покриени од страна на организаторите:

 • Патни трошоци од закажаното место на поаѓање до местото на пристигнување и од местото на пристигнување до местото на поаѓање
 • Сместување
 • Храна
 • Предвидени активности за време на младинската размена
 • Изберените учесници НЕ плаќаат партиципација за учество на проектот.

Обврска на учесниците:

 • Валиден пасош
 • Патничко осигурување
 • Патните трошоци од местото на живеење до местото на поаѓање.

Заинтересираните учесници можат да се пријават потполнувајќи ја апликацијата најдоцна до 17ти јануари 2024 година, најдоцна до 18:00 часот!