Categories
Uncategorized Конкурси Новости

Повик за учесници на семинарот „What I am Made of – A Color in Your Heart”

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација објавува повик за учесници на семинар, „What I am Made of – A Color in Your Heart” која што ќе се одржи од 12.07.2024 јули до 17.07.2024 јули ( 12ти јули и 17ти јули се денови за патување) во БРЕБУ, Романија.

Со овој проект, имаме за цел да ги обучиме младите работници да се издржуваат подобро (да создадат долгорочна промена во однесувањето на позитивен начин).

Цели на проектот:

1-Да се зголеми знаењето и разбирањето на младите за регулирање на нервниот систем и менталното здравје преку различни практични активности

2. Да се поттикнат младите да стекнат нови вештини и компетенции преку опремување со различни, лесни за примена практики, вежби

3- Да се подобри употребата на различни алатки за промоција на целокупната благосостојба преку работа со млади луѓе

4. Да се споделат искуства и добри практики за учење преку поддршка од врсници.

На повикот може да се пријават:

 • Млади Роми и не-Роми над 18 години.
 • средношколци, младински работници, волонтери
 • Mотивирани да се вклучат во преобликувањето на стратегијата за младинско ангажирање на нивните организации
 • Работен јазик е англискиот јазик, но со можност за меѓусебна поддршка од страна на останатите учесници.

Трошоци поврзани со младинската размена и предвидените активности се покриени од страна на организаторите:

 • Патни трошоци од закажаното место на поаѓање до местото на пристигнување и од местото на пристигнување до местото на поаѓање
 • Сместување
 • Храна
 • Предвидени активности за време на младинската размена
 • Изберените учесници НЕ плаќаат партиципација за учество на проектот.

Обврска на учесниците:

 • Валиден пасош (Северна Македонија)
 • Патничко осигурување
 • Патните трошоци од местото на живеење до местото на поаѓање.

Заинтересираните учесници можат да се пријават потполнувајќи ја апликациониот формулар најдоцна до 1ви јули 2024 година!

НАПОМЕНА: Учесниците треба да имаат валиден пасош со новиот назив Северна Македонија и да бидат 18 или повеќе години! ! !

Categories
Uncategorized Конкурси Новости

Повик за младинска размена „MY VOICE IS IMPORTANT!”

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација објавува повик за младинската размена, „MY VOICE IS IMPORTANT!“ која што ќе се одржи  од 16.08.2024 август до 24.08.2024 август ( 16ти и 24ти август се денови за патување) во Бребу, Романија.

Се прашувате зошто е важно да гласате? Или зошто е клучно да бидете активен граѓанин? Љубопитни сте како гласа Европската унија или кои се одговорностите на претседател или градоначалник? Придружете се на нашата Еразмус младинска размена, каде што ќе ги истражуваме овие прашања и многу повеќе!

За време на оваа предвидена размена, ќе го истражуваме значењето на гласањето и активното граѓанство, ќе го разјасниме процесот на гласање во ЕУ и ќе обезбедиме подлабоко разбирање за улогите и одговорностите на клучните политички фигури. Дојдете да учите, да се вклучите и да се оспособите да бидете поинформиран и активен учесник во демократијата!

На повикот може да се пријават:

 • Млади Роми и не-Роми од 18 до 25 години (можни се исклучоци)
 • средношколци, младински работници, волонтери
 • Mотивирани да се вклучат во преобликувањето на стратегијата за младинско ангажирање на нивните
 • организации
 • Работен јазик е англискиот јазик, но со можност за меѓусебна поддршка од страна на останатите учесници.

Трошоци поврзани со младинската размена и предвидените активности се покриени од страна на организаторите:

 • Патни трошоци од закажаното место на поаѓање до местото на пристигнување и од местото на пристигнување до местото на поаѓање
 • Сместување
 • Храна
 • Предвидени активности за време на младинската размена
 • Изберените учесници НЕ плаќаат партиципација за учество на проектот.

Обврска на учесниците:

 • Валиден пасош
 • Патничко осигурување
 • Патните трошоци од местото на живеење до местото на поаѓање.

Заинтересираните учесници можат да се пријават потполнувајќи ја апликацијата најдоцна до 7ми август 2024 година, најдоцна до 18:00 часот!

*ЗАДОЛЖИТЕЛНО пријавените учесници да имаат соодветни, нови (важечки) патни исправи (Пасош со новиот назив – Северна Македонија)

Categories
Uncategorized Конкурси Новости

Повик за волонтери за проектот „Digital Green Youth“

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација објавува повик за волонтери од проектот „Digital Green Youth“ во времетраење од 01.07.2024 јули до 01.07.2025 јули ( една година) во Темишвар (Timișoara), Романија.

Цели на проектот:

Цел бр. 1 се фокусира на зајакнување на младите преку зајакнување на нивната еколошка свест и обезбедување практична обука за зелени вештини како што се управување со отпад и обновлива енергија. Преку работилници и кампањи, тие ќе ги развијат знаењата и вештините потребни за да придонесат во напорите за заштита на животната средина.

Цел бр. 2 има за цел да ја промовира социјалната вклученост и човековите права кај младите во неповолна положба преку работилници и кампањи за подигање на свеста. Со учење за принципите на социјалната правда и развивање на вештини за застапување и решавање конфликти, тие ќе бидат овластени да се залагаат за маргинализираните групи и да поттикнуваат поинклузивни заедници.

Цел бр. 3 има за цел да ги опреми младите луѓе со дигитална писменост и вештини за безбедност на интернет преку работилници и семинари. Со промовирање на еднаков пристап до дигиталната технологија и обезбедување на обука за дигитален маркетинг и веб дизајн, тие ќе бидат подобро подготвени да се движат низ дигиталниот свет и да се заштитат на интернет.

Активности на проектот

 • Обезбедување дневни неформални образовни активности прилагодени на деца и млади поединци од блиските училишта и градинки лоцирани во обесправени области во Темишвар и неговите околни пери-урбани региони. (Моснита Нуа)
 • Организирање културни и волонтерски иницијативи насочени кон поттикнување на толеранција, инклузија, доброволно ангажирање и солидарност.
 • Организирање еколошки кампањи;
 • Опремување на младите со потребните вештини и знаења за да придонесат во напорите за заштита на животната средина и да се справат со предизвиците што ги носат климатските промени.
 • Ангажирање во волонтерска работа на локални музички фестивали.
 • Во текот на летната сезона, волонтерите ќе ги надгледуваат и координираат различните тематски летни кампови за деца, како и активностите на локалната заедница.

Активностите се направени со цел да се зголемат вештините на децата, да се поттикнат нивните компетенции и креативност, а истовремено да се поттикне зголемен ангажман, учество, како и да се промовира еколошкиот начин на живот, толеранцијата и прифаќањето.

На повикот може да се пријават:

 • Млади Роми и не-Роми од 18 до 30 години
 • средношколци, младински работници, волонтери
 • Mотивирани да се вклучат во преобликувањето на стратегијата за младинско ангажирање на нивните
 • организации
 • Работен јазик е англискиот јазик, но со можност за меѓусебна поддршка од страна на останатите учесници.

Трошоци поврзани со младинската размена и предвидените активности се покриени од страна на организаторите:

 • Патни трошоци од закажаното место на поаѓање до местото на пристигнување и од местото на пристигнување до местото на поаѓање
 • Сместување
 • Храна
 • Предвидени активности за време на младинската размена
 • Изберените учесници НЕ плаќаат партиципација за учество на проектот.

Обврска на учесниците:

 • Валиден пасош
 • Патничко осигурување
 • Патните трошоци од местото на живеење до местото на поаѓање.

Заинтересираните учесници можат да се пријават потполнувајќи ја апликацијата најдоцна до 22ри мај 2024 година, најдоцна до 18:00 часот!

Линк до Инфо пакетот (пакет со дополнителни информации): https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:eu:b02e3033-87a2-43d3-a940-40cb60ffad05

*ЗАДОЛЖИТЕЛНО пријавените учесници да имаат соодветни, нови (важечки) патни исправи (Пасош со новиот назив – Северна Македонија)

Categories
Uncategorized Конкурси Новости

Заврши младинската размена „Vote for you!“

Волонтери од Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација учествуваа на размената „Vote for you!“ која што се одржа од 22.05.2024 мај до 31.05.2024 мај во Бребу, Романија.

Проектот се спроведи во рамките на 10-дневна младинска размена од 22 до 31 мај 2024 година во Романија, со активно учество на 48 млади луѓе од 7 земји (Германија, Португалија, Шведска, Шпанија, Грција, Романија и Северна Македонија).

Целта на овој проект беше да ги мотивира младите да учествуваат во гласањето, изразувајќи ја својата желба да изберат и да бидат избрани како европски граѓани, активно вклучени и одговорни во животот на нивната заедница.

Цели на проектот беа:

 1. Збогатување на знаењето на учесниците за избирачите и за улогата на институциите/телата кои произлегуваат од гласањето;
 2. Олеснување на дијалогот меѓу учесниците за избори, учество во процесот и нивно вклучување како активни европски граѓани;
 3. Да го развие капацитетот на учесниците да организираат конкретни локални информативни кампањи за да ги мотивираат младите активно да се вклучат во нивните локални заедници.

Овој проект е поддржан од Еразмус+ програмата.

Categories
Uncategorized Конкурси Новости

Заврши тренинг курсот ”I Have A Dream – Empowering Change Cross Borders Through HRE”

Волонтери од Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација беа дел од тренинг курсот “I Have A Dream – Empowering Change Cross Borders Through HRE” кој што се одржи  од 21.05.2024 мај до 28.05.2024 мај во Берлин, Германија.

Поради недостаток на свест и активен ангажман на младите лидери, особено меѓу маргинализираните групи како што се младите Роми, во промовирањето на демократските вредности и човековите права, беше реализиран овој тренинг курс. Проектот имаше за цел да ги искористи методите на неформално образование за да ги поттикне присутните учесници да ги едуцираат своите врсници за клучни теми како што се демократијата, човековите права, пристапот до информации од јавен карактер, гласачките права, слободата на избор и важноста на граѓанското учество. Проектот се фокусираше на поттикнување креативно и политичко вклучување кај младите, со цел да се негува чувство на сопственост и одговорност за демократските процеси.

Цели на проектот беа:

 1. Зголемување на знаењето на младите луѓе во областа на човековите права и образованието за човекови права, вклучувајќи практично знаење за активности и методи кои промовираат вклучување и учество на младите со помалку можности
 2. Олеснување на размената на информации за конкретни ситуации со човековите права во осум европски земји, поттикнувајќи подлабоко разбирање меѓу учесниците и промовирајќи заеднички напори за решавање на овие прашања
 3. Да се зајакне соработката и да се зајакнат односите меѓу 32 млади Роми и нероми, како и осум младински и про-младински организации, за промовирање на меѓукултурниот дијалог, човековите права, зајакнувањето на младите, демократијата и активното граѓанство.

Овој проект е поддржан од Еразмус+ програмата.

Categories
Конкурси

Јавен повик за Експерт за изработка на Мониторинг извештај на граѓанското општество

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација – РРОМА Кратово, во рамките на проектот на Европската унија „Жените Ромки – моќ на промените во Западен Балкан и Турција“ референца за договор за грант 2019/413-758, финансиран од Европската комисија, DG NEAR во рамките на ИПА Програма, објавува повик за ЕКСПЕРТ за ИЗРАБОТКА НА МОНИТОРИНГ ИЗВЕШТАЈ НА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО

Собирањето податоци за извештајот од мониторингот започнува со истражување за достапните информации и актуелните податоци, создавајќи преглед на ситуацијата. 

Опис на работен ангажман:

 • Подготовка на извештајот за мониторинг на граѓанското општество кој ќе го оцени дизајнот и имплементацијата на политиките релевантни за вклучувањето на Ромите во Западен Балкан и Турција,
 • Експертот треба да ја оцени секоја политичка област:
 • Дали НАП/Стратегијата правилно ги идентификува предизвиците и обезбедува доволно разбирање за нив?
 • Дали НАП/стратегијата содржи релевантни мерки за справување со овие предизвици?
 • да ги идентификува недостатоците и
 • да препорача подобрувања
 • Експертот треба да биде во редовна координација со проектниот тим при спроведувањето на работните задачи.

 Потребни квалификации:

 • Запознаеност со Ромската проблематика
 • Високо развиени аналитички вештини;
 • Способност за сумирање и претставување на комплексни истражувачки наоди во лесно разбирливи текстови и пораки;
 • Одлично познавање на македонски и англиски јазик;
 • Одлични меѓучовечки и комуникациски вештини;
 • Проактивност и висока исполнителност со минимален надзор;
 • Докажани способности за планирање и организација, и имплементација на активности од зачеток до финално известување;

Должина на извештајот:

Извештаите треба да вклучуваат факти и податоци – колку што е можно повеќе и во форма на графикони, табели, мапи итн. – и треба да избегнуваат долги описи.

Идеалната должина на сеопфатен мониторинг извештај  може да се движи од минимум 15 страници и максимум околу 35 страници

Начин на аплицирање:

Сите заинтересирани кандидати треба да ги достават следните документи:

 • Кратка биографија на експертот/ката
 • Кратка предлог методологија за работа во 1 страна
 • Прилог со референци од претходно искуство
 • Финансиска понуда
 • преку електронска пошта, на info@rromassn.org со назнака: Понуда за изработка на мониторинг извештај на граѓанското општество.

Рок на аплицирање: 31.05.2024 година до 16.00 часот. Најповолната понуда ќе биде избрана од страна на РРОМА.

Сопственост: Продуктите кои ќе произлезат од ангажманот ќе останат во сопственост на РРОМА. Добавувачот се согласува да не ги користи продуктите надвор од овој ангажман без претходна писмена согласност од РРОМА.

Временска рамка:

Подготовка на нацрт – верзија на документот – најдоцна до 15.06.2024г.

Усогласување на нацрт-верзијата со коментарите од проектниот тим – најдоцна до 20.06.2024г.

Финализација на документот– најдоцна до 25.06.2024г.

Categories
Uncategorized Конкурси Новости

Заврши младинската размена “I WANT TO BREAK INTOLERANCE ”

Волонтер на Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација учествуваа во младинската размена “I WANT TO BREAK INTOLERANCE ” која што се одржа  од 12.05.2024 мај до 18.05.2024 мај во Сторо, Италија.

Целта на овој беше да се стави крај на повредата на основните права што им се јавуваат на членовите на недоволно застапени групи, млади луѓе кои не имаат многу можности, како и младите кои живеат на маргините на општеството. Во светло на неодамнешните промени во население, економски катастрофи и зголемување во злосторствата од омраза, од суштинско значење е да се подигне нивото на свесноста кај младите за ова прашање и ги вклучи во процесот на воспоставување општество кое ќе ги почитува правата.

Цели на проектот беа:

 1. Да се подигне знаењето за основните права и демократски вредности: Преку театар и неформалното образование, младите дознаа повеќе за човековите права како основите на мирниот соживот и благосостојбата на сите граѓани на ЕУ.
 2. Научија како дискриминација и нетолеранција кон малцинствата работи: Работилници, истражување активности, и дигитални вештини им помогнаа на учесниците да добијат подлабоко разбирање на социјалното, политички и историски проблеми поврзани со дискриминација и нетолеранција.
 3. Развивање на конткретни проекти за поддршка на човековите права и социјална инклузија, од страна на учесниците во рамките на Европската унија

Овој проект е поддржан од Еразмус+ програмата.

Categories
Uncategorized Конкурси Новости

Summary of the youth exchange in Berlin from the project “From Oblivion To Awareness – Youth and the Roma Holocaust”

RROMA recently implemented a youth exchange in Berlin as part of the project ”From Oblivion To Awareness – Youth and the Roma Holocaust”, bringing together participants from North Macedonia, Serbia, and Germany for an inspiring and transformative experience. Participants had the opportunity to increase their knowledge through various workshops, including:

Activities Included:

 • Relaxing and energizing games:
 • Discussion on Terms & Pyramid of Hate: Meaningful conversations about key terms and learning about the Pyramid of Hate.
 • Session on Roma Genocide & Antigypsyism: In-depth discussions explored the history and ongoing issues related to Roma genocide and antigypsyism.

Interactive Activities:

 • Detective Game: An engaging, interactive detective game related to the project’s theme.
 • Creative Workshops: Participants joined creative groups focusing on:
  • Art
  • Writing Poems
  • Singing
  • Social Media Campaign
  • Research and Analysis
  All workshops focused on the theme of 16th May – Day of Roma Resistance.

Educational Visit:

 • Trip to Sachsenhausen: A visit to the Sachsenhausen Memorial Center provided learning about its history and significance.

Conclusion:

 • Evaluation: The exchange concluded with a short evaluation, reflecting on the experiences and lessons learned.

This youth exchange was a powerful experience that brought us closer to understanding and remembering the Roma Resistance and the importance of combating antigypsyism. Thank you to our incredible partners “Amaro Drom” from Germany, “Point of View” from Serbia, and the support from the EVZ Foundation. Stay tuned for more updates as we continue our mission of education, remembrance, and advocacy on a local level!

—————————————————————————–

Резиме на младинската размена во Берлин од проектот ”From Oblivion To Awareness – Youth and the Roma Holocaust”

„РРОМА организираше младинска размена во Берлин како дел од проектот ”From Oblivion To Awareness – Youth and the Roma Holocaust”. Овој настан обедини учесници од Северна Македонија, Србија и Германија за инспиративно и трансформативно искуство. Учесниците имаа можност да го зголемат своето знаење преку различни работилници и активности.

Активностите вклучуваа:

 • Игри за релаксација и енергија за подобро запознавање.
 • Дискусија за клучните термини и Пирамидата на омразата, што резултираше со значајни разговори за овие теми и учење на нови термини и Пирамидата на омраза .
 • Сесија за Ромскиот геноцид и Антициганизмот, каде што беа истражени историјата и тековните проблеми поврзани со овие прашања.

Интерактивните активности вклучуваа:

 • Детективска игра поврзана со темата на проектот.
 • Креативни работилници каде што учесниците работеа во групи фокусирани на различни области: уметност, пишување песни и поеми, пеење, кампања за социјални медиуми, истражување и анализа. Сите работилници беа насочени кон темата на 16 мај – Денот на отпорот на Ромите.

Едукативните активности вклучуваа:

 • Патување во Меморијалниот центар Заксенхаузен, каде што учесниците научија за неговата историја и значење.

Размената заврши со кратка евалуација, во која се размислуваше за искуствата и научените лекции.

Оваа младинска размена претставуваше моќно искуство што нè доближи до разбирање и сеќавање на отпорот на Ромите и важноста на борбата против антициганизмот. Благодарност до нашите неверојатни партнери „Amaro Drom“ од Германија, „Point of View“ од Србија и поддршката од Фондацијата ЕВЗ. Останете во тек за повеќе ажурирања додека ја продолжуваме нашата мисија за образование, сеќавање и застапување на локално ниво!

Categories
Uncategorized Конкурси Новости

Заврши семинарот „ROMA YOUTH TOGETHER 2024“

Регионална Ромска Образовна Младинска Асоцијација – РРОМА присуствуавше на семинарот „ROMA YOUTH TOGETHER 2024“ во периодот од 04.04.24 до 08.04.24 во European Youth Centar (CoE), Стразбург, Франција.

Семинарот „ROMA YOUTH TOGETHER 2024“ ги обедини младите кои се младински лидери или младински работници во заедниците и организациите на Ромите. Како и претходните години, активноста беше коорганизирана со Европскиот ромски институт за уметност и култура (ERIAC), Меѓународната ромска младинска мрежа – TernYpe, ЕРГО мрежата(ERGO) и Phiren Amenca.

Цели на проектот беа:

 • да се споделат искуства и реалности на ромската младеж во цела Европа, особено во врска со значајното учество на младината;
 • да овозможи на ромската младина и ромското граѓанско општество да дејствуваат како агенти на промени и мултипликатори во нивните заедници;
 • да ги поддржи можностите на учесниците за изразување на културниот идентитет и гордост, акција и видливост, и онлајн и офлајн;
 • да ги поврзе младите Роми со работата на Советот на Европа во областа на учеството на ромската младина, особено во светлината на 75-тата годишнина на Советот на Европа;
 • да се прослави Меѓународниот ден на Ромите со ромската младина како предводници во формирањето на истото;
 • да го засили чувството на заедница на ромската младеж и да се поврзе со европските младински организации и мрежи во областа на учеството на Ромите.

Покрај многубројните и креативни активности на овој семинар, одбележан беше и Меѓународниот ден на Ромите. Исто така младите имаа можност први да разговараат со новоизбраниот евро комесар за човекови права Мајкл О’Флаерти (Michael O’Flaherty) и да бидат дел од оние кои ќе можат да помогнат во донесување на одлуки и докуменети кои се поврзани со Ромите и нивните права.

Categories
Uncategorized Конкурси Новости

Повик за младинска размена „Vote for you!”

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација објавува повик за младинската размена, „Vote for you!“ која што ќе се одржи  од 22.05.2024 мај до 31.05.2024 мај ( 22ри и 31ви мај се денови за патување) во Бребу, Романија.

Проектот се спроведува во рамките на 10-дневна младинска размена од 22 до 31 мај 2024 година во Романија, со активно учество на 48 млади луѓе од 7 земји (Германија, Португалија, Шведска, Шпанија, Грција, Романија и Северна Македонија).

Целта на нашиот проект “Vote for you!” е да ги мотивира младите да учествуваат во гласањето, изразувајќи ја својата желба да изберат и да бидат избрани како европски граѓани, активно вклучени и одговорни во животот на нивната заедница.

Цели на проектот:

 1. Да се збогати знаењето на учесниците за избирачите и за улогата на институциите/телата кои произлегуваат од гласањето;
 2. Да се олесни дијалогот меѓу учесниците за избори, учество во процесот и нивно вклучување како активни европски граѓани;
 3. Да се развие капацитетот на учесниците да организираат конкретни локални информативни кампањи за да ги мотивираат младите активно да се вклучат во нивните локални заедници.

На повикот може да се пријават:

 • Млади Роми и не-Роми од 18 до 24 години (можни се исклучоци)
 • средношколци, младински работници, волонтери
 • Mотивирани да се вклучат во преобликувањето на стратегијата за младинско ангажирање на нивните
 • организации
 • Работен јазик е англискиот јазик, но со можност за меѓусебна поддршка од страна на останатите учесници.

Трошоци поврзани со младинската размена и предвидените активности се покриени од страна на организаторите:

 • Патни трошоци од закажаното место на поаѓање до местото на пристигнување и од местото на пристигнување до местото на поаѓање
 • Сместување
 • Храна
 • Предвидени активности за време на младинската размена
 • Изберените учесници НЕ плаќаат партиципација за учество на проектот.

Обврска на учесниците:

 • Валиден пасош
 • Патничко осигурување
 • Патните трошоци од местото на живеење до местото на поаѓање.

Заинтересираните учесници можат да се пријават потполнувајќи ја апликацијата најдоцна до 7ми мај 2024 година, најдоцна до 18:00 часот!

*ЗАДОЛЖИТЕЛНО пријавените учесници да имаат соодветни, нови (важечки) патни исправи (Пасош со новиот назив – Северна Македонија)