Работилница на темата Environmental Justice во Брисел

На 16 јуни 2022 во Брисел дел од ЕРГО мрежата меѓу кои и РРОМА, учествуаа на првата ,,Работилница за вмрежување и градење на капацитети за ромска еколошка правда” – за граѓанското општество организирана во соработка со Европското биро за животна средина. Дел од работилницата се фокусира на истакнување на врската помеѓу антициганизмот и животната средина, […]