Categories
Uncategorized Новости

Одржана средба во рамките на проектот ,,The Other School of Politics”

На 19.07.2022 година на ЗООМ платформата, РРОМА одржа онлајн средба со селектираните ментори и експерт во рамките на проектот ,,The Other School of Politics” финасиран од Исланд, Лихтенштајн и Норвешка преку ЕЕА и Норвешкиот Фонд за Грантови за Регионална соработка ЕЕА и Норвешки Грант.

 

На средбата селектираните ментори се запознаа со експертот кој ќе биде одговорен за нивната обука и разговараа за потенцијалниот начин на реализација на обуката. Исто така дискутиравме за идните активности на менторите со нивните фокус групи како и за нивните очекувања од обуката.

 

 

 

Categories
Uncategorized Новости

Се одржа вториот состанок со менторите во рамките на проектот ,,The Other School of Politics”

На 18.06.2022 година, во работните простории на РРОМА во Кратово се оддржа вториот состанок со менторите во рамките на проектот ,,The Other School of Politics” финасиран од Исланд, Лихтенштајн и Норвешка преку ЕЕА и Норвешкиот Фонд за Грантови за Регионална соработка ЕЕА and Norway Grant.
На овој состанок се дискутираше за идните активности и средби кои треба да се реализираат во рамките на проектот, кратки информации за предвидениот тренинг курс кој е предвиден да се одржи периодот јули – август, како и за улогата на менторите кои ќе земат учество. Исто така менторите ги потпишаа договорите за нивниот привремен ангажман во рамките на проектот.
Categories
Новости

ОДРЖАН ВТОРИОТ СОСТАНОК И ПОТПИШУВАЊЕ НА ДОГОВОРИТЕ СО СЕЛЕКТИРАНИТЕ МЕНТОРИ ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ ,,THE OTHER SCHOOL OF POLITICS”

Денес на 18.06.2022 година, во работните просториите на РРОМА во Кратово се одржа вториот состанок со менторите во рамките на проектот ,,The Other School of Politics”  финасиран од Исланд, Лихтенштајн и Норвешка преку ЕЕА и Норвешкиот Фонд за Грантови за Регионална соработка ЕЕА and Norway Grant.

На овој состанок се дискутираше за идните активности и средби кои треба да се реализираат во рамките на проектот, кратки информации за предвидениот тренинг курс кој е предвиден да се одржи периодот јули – август, како и за улогата на менторите кои ќе земат учество. Исто така менторите ги потпишаа договорите за нивниот привремен ангажман цо рамките на проектот.