Categories
Новости

Се одржа обука на менторите во рамките на проектот ,,DIGITALIZE – TOOLS FOR ROMA ADULTS TO USE INTERNET AND PROMOTE EDUCATION”.

Од 09 до 11 мај 2022 во Бребу – Романија, се одржа обуката на ментори во рамките на К2 проектот.,,DIGITALIZE – TOOLS FOR ROMA ADULTS TO USE INTERNET AND PROMOTE EDUCATION”.

На обуката учествуваа ментори од Северна Македонија, Романија, Унгарија и Германија.

Првиот ден од обуката учесниците имаа можност да добијат повеќе информации за проектот, да се претстват, да ги споделат нивните искуства и да се запознаат меѓу себе.

   

Вториот ден од обуката менторите добија подетални информации за позитивните и негативните страни на социјалните медиуми, како да ги користат социјалните медиуми, оналјан купување и банкарство, како да ја заштитат безбедноста на податоците, информации за дигитален отпечаток-безбеден интернет. Менторите подетално се зопознаа со нивната улога како ментори, како и онлајн пристапот на услуги.

Третиот ден се разговарање за сајбер малтретирање на социјалните медиуми, онлајн говорна омраза. На менторите им са даде можност да одржат Oxford дебата. После активните сесии третиот ден се заврши со посета на Локалната заедница во Решица, Романија.

Тренингот е поддржан од Еразмус плус програмата на Европската комисија.

 

             

Categories
Конкурси Новости

Повик за едукативна обука ”LIVING TOGETHER, BREAKING HATE” во Леон, Шпанија

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација објавува повик тренинг курс “LIVING TOGETHER, BREAKING HATE” кој што ќе се оддржи  од 1ви до 7ми јули 2022 година (1ви и 7ми јули денови за патување) во Леон, Шпанија.

 

 

Целта на едукативната обука е да се создадат заеднички стратегии за промовирање на социјалната кохезија, човечки и социјални права и спречување на ексклузија, расизам, ксенофобија и омраза. Во моментов, во Европа се појавуваат не-европски и екстремни движења кои понекогаш влијаат на социјалната кохезија и човековите права.
Како методологија ќе се применува „Пирамидата на омразата“ за да се идентификуваат главните ризици во општеството и да се промовираат стратегии за создавање на општество со отворен ум поврзано со човековите права и пронаоѓање решенија за проблемите поврзани со ксенофобијата и расизмот.

22 учесника од Северна Македонија, Франција, Италија, Турција, Португалија, Бугарија, Грција и Шпанија ќе ја имаат можноста:

 • Да го разберат процесот на радикализација преку Пирамидата на омраза.
 • Да учат преку историските случаи на ескалација на омраза за опасноста од
  нормализација на расизмот и дискриминацијата
 • Да локализираат и учат од современите случаи на популизам, национализам,
  радикализација и насилство за начините на кои што различни општествени групи, политички
  движења и медиуми го поларизираат општеството во учеството на европските земји.
 • Да локализираат и учат од современите и историски случаи на позитивни наративи
  и инклузивни мерки
 • Да постават контрадикторна пирамида од Пирамидата на омраза.

Едукативната обука е поддржана од Еразмус плус програмата на Европската комисија.

На повикот може да се пријават:

 • Млади Роми и не-Роми од 18 до 27 години (можни се исклучоци)
 • средношколци, младински работници, волонтери
 • Mотивирани да се вклучат во преобликувањето на стратегијата за младинско ангажирање на нивните
  организации
 • Работен јазик е англискиот јазик, но со можност за меѓусебна поддршка од страна на останатите учесници.

Трошоци поврзани со семинарот и предвидените активности се покриени од страна на организаторите:

 • Патни трошоци од закажаното место на поаѓање до местото на пристигнување и од местото на пристигнување до местото на поаѓање
 • Сместување
 • Храна
 • Предвидени активности за време на младинската размена

Изберените учесници НЕ плаќаат партиципација за учество на проектот.

Обврска на учесниците:

 • Валиден пасош
 • Сертификат за Ковид 19 Вакцинација
 • Патничко осигурување
 • Патните трошоци од местото на живеење до местото на поаѓање.

Заинтересираните учесници можат да се пријават потполнувајќи ја апликацијата најдоцна до 5 јуни 2022 година (среда), најдоцна до 18:00 часот!

Categories
Новости

Одржана средба со Ромските жени и девојки во рамките на проектот Invisible Power – НЕВИДЛИВА СИЛА”

На 26.04.2022 година РРОМА ia  одржа правата средба со  Ромските жени и девојки во рамките на проектот “INVISIBLE POWER – Невидлива Сила” финасиран од Исланд, Лихтенштајн и Норвешка преку ЕЕА и Норвешкиот Фонд за Грантови за Регионална соработка ЕЕА and Norway Grant. Средбата се одржа во ресторан Домини, Скопје.

        

На средбата Ромските жен и и девојки, добија имформации за целите на проектот, разговаравме за нивните цели и очекувања, како и за понатамошните активности кои следуваат во склоп на проектот.

На вториот дел од средбата, Ромските девојки и жени имаа можност да размислат и дел од нив да ја откријат Невидлива сила.

 

Categories
Конкурси Новости

CALL FOR PARTICIPANTS – STUDY SESSION: “MULTI SECTORAL COOPERATION FOR INCLUSION OF ROMA YOUTH AND MARGINALIZED GROUPS“

Background of the Study session:

Based on 2020 in-depth, European-wide research involving hundreds of young Roma and youth civil society organizations, conducted by Phiren Amenca International Network and the ternYpe Roma Youth International Network, one of the main challenged that are faced by Roma youth, is in fact youth participation. 57% of young Roma experience obstacles for participating in public and social life. Political participation of young European Roma remains extremely low. Moreover, there is a major lack of Roma youth participation in the National Youth Councils and in the work and programs of youth organizations.

Regional Roma Educational Association, the National Youth Councils of North Macedonia, Romania, Ukraine, the National Youth Forum of Bulgaria and  in partnership with the Youth Department of the Council of Europe are organizing a Study session in order to open a discussion about important issues related to social inclusion of Roma youth and other marginalized groups with special focus on their active participation in the decision-making process both nationally and on more local level.

Aims and objectives

Aim: To strengthen the capacities of Roma and non-Roma youth organizations and representative bodies of youth to increase participation of Roma youth and other marginalized groups within and outside of their structures.

Objectives:

 • To encourage and build competences of the participants to advocate for the rights of the young Roma people and other marginalized groups within representative bodies at local/national/international level;
 • To explore good practices of young Roma and marginalized groups in inclusion and the participation in decision making processes in their countries;
 • To formulate recommendations for increasing participation of Roma and marginalized groups and enable follow-up partnerships and actions at national and international levels;


Who should apply?

We are looking a total of 30 young participants coming from European countries between the age of 18 to 30, with a focus on:

 • Young Roma people and other marginalized groups;
 • Representatives of National Youth Councils as networks;
 • Representatives of Local (youth) consultative structures (advisory boards, municipal youth councils);
 • Representatives of the Youth organizations.


When and where?

The Study session will take place during 22nd  of May and 27th  of May in the European Youth Center Budapest (EYCB), Hungary. Travel dates from and to Hungary are 22nd of May and 27th  of May.

Language and Format

English is the language that will be used during the Study session.

The event will be held using Non-Formal Education format and methodology.

Application Procedure:

The deadline for applying is: 2nd of May, 2022.

Applicants can apply through our online form by following this link.

*Only selected participants will be contacted after the selection process is completed

Categories
Конкурси Новости

ПОВИК ЗА ТРЕНИНГ КУРС “Let`s Be Digital” – БЕРЛИН, ГЕРМАНИЈА

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација објавува повик тренинг курс “Let`s Be Digital” кој што ќе се оддржи  од 13 до 20 мај 2022 година (13 и 20 мај денови за патување) во Берлин, Германија.

Целта на тренингот е младите работници да научат да се приспособат на користењето на новите алатки за онлајн комуникација без да престават негативен наратив кој што често претставува ризик за обесхрабрување на младите, како и да ги прилагодат социјалните онлајн алатките кон нивното однесување и да ги користистат едукативно а не само како извор на комуникација.

30 млади учесници од Сееверна Македонија, Бугарија, Германија, Грција, Унгарија, Италија, Литванија, Шпанија, Романија и Турција ќе ја имаат можноста:

 • Да научат како да планираат,
 • Преку олеснителни активности на младите да им се овозможи да го користат своето учење за подобрување на нивниот иден развој,
 • Поддршка и размена на искуства, добри практики во областа на волонтерски ангажман со користење на онлајн комуникација и колаборативни алатки за работа,
 • Да се здобијат со нови техники за комуницирање,
 • Ангажирање и поттикнување на нивните врсници.

Младинската размена е поддржана од Еразмус плус програмата на Европската комисија.

На повикот може да се пријават:

 • Млади Роми и не-Роми од 18 до 27 години (можни се исклучоци)
 • средношколци, младински работници, волонтери
 • Mотивирани да се вклучат во преобликувањето на стратегијата за младинско ангажирање на нивните
  организации
 • Работен јазик е англискиот јазик, но со можност за меѓусебна поддршка од страна на останатите учесници.

Трошоци поврзани со семинарот и предвидените активности се покриени од страна на организаторите:

 • Патни трошоци од закажаното место на поаѓање до местото на пристигнување и од местото на пристигнување до местото на поаѓање
 • Сместување
 • Храна
 • Предвидени активности за време на младинската размена

Изберените учесници НЕ плаќаат партиципација за учество на проектот.

Обврска на учесниците:

 • Валиден пасош
 • Сертификат за Ковид 19 Вакцинација
 • Патничко осигурување
 • Патните трошоци од местото на живеење до местото на поаѓање.

Заинтересираните учесници можат да се пријават потполнувајќи ја апликацијата најдоцна до 30 април 2022 година (сабота), најдоцна до 18:00 часот!

 

Categories
Конкурси Новости

Обука „Enhancing Youth Competences“ Plymouth, UK 8-15 November 2021

Повикот се однесува за обука која што ќе се фокусира на градење знаење и отпорност кон екстремизам и дискриминација преку развој на позитивно чувство за идентитет, критичко размислување, активно граѓанство и позитивна благосостојба.

Истата се оддржува во Обединетото Кралство од 8 до 15 ноември 2021 година со поддршка на Еразмус плус програмата.

Обуката ќе употреби методологија на неформално учење за личен развој и ќе се фокусира на намалување на факторите на ранливост кои можат да предизвикуваат радикализација (социјална исклученост, ниска самодоверба, криза на идентитет, итн.). Вклучените младински работници ќе бидат опремени со знаење како да го стимулираат личниот развој на младите и да изградат отпорност на екстремизам користејќи активности базирани на неформална методологија.

Трошоците за патување и виза ќе бидат надоместени од страна на организаторите. За обуката нема надоместоци за учество.

Поради ограничувањата на Ковид -19 за влез во Обединетото Кралство, организаторите ќе прифатат само целосно вакцинирани учесници.

За учество заинтересираните учесници треба да ја потполнат и испратат апликацијата на емаилот на организаторите: evsamberinitiatives@gmail.com најдоцна до 30 септември 2021 година.

Categories
Новости

РРОМА беше дел од дводневна обука за секретаријатот на НМСМ како и за претставници на организациите членки, со цел претставување на стратегијата и нејзините алатки за комуникација

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација претходната недела ( 26-27 јануари) учествуваше на дводневната обука за секретаријатот на НМСМ и претставници на организации, со цел претставување на стратегијата и нејзините алатки за комуникација.  Обуката беше спроведена од Проф. д-р. Јасна Бачовска Недиќ.

Покрај претставувањето на документот беа презентирани различни стратегии за комуницирање во граѓанскиот сектор како и алатки кои би придонеле за подобрување на внатрешната и надворешната комуникација во организациите.

 

Categories
Новости

Oдржан онлајн тренинг на тема “Презентациски и комуникациски вештини” од Проектот „Нови решенија за старите проблеми – размена на нов вид пристапи во областа на интеграцијата на Ромите“ е финансиран од Исланд, Лихтенштајн и Норвешка преку ЕЕА и Норвешкиот фонд за грантови за регионална соработка.

Регионалната Ромска Образоцна Младинска Асоцијација Од 24 до 26 ноември 2020 одржа онлајн тренинг на тема “Презентациски и комуникациски вештини” од  Проектот „Нови решенија за старите проблеми – размена на нов вид пристапи во областа на интеграцијата на Ромите“ е финансиран од Исланд, Лихтенштајн и Норвешка преку ЕЕА и Норвешкиот фонд за грантови за регионална соработка.

На работилницата учествуваа околу 30 учесници од сите 11 партенер организации од Романија, Северна Македонија, Литванија, Унгарија, Бугарија, Албанија, Словачка, Босна и Херцеговина, Турција, Украина и Чешка.

 

Првиот ден од работилницата на 24 ноември фокусот беше ставен  на презентациски вештини, каде се здобивме со многу нови совети и трикови за тоа како најдобро да ја промовираме нашата работа за  вклучување на Ромите и борба против  антициганизам, со нашиот експерт Димитриј Михајловски.

 

Вториот ден  25 ноември беше предвиден ден за Обука за вештини за комуникација и презентација“Со помош на новинарот (нашиот експерт) Сунаи Сабриоски, учесниците  има шанса да ги подобрат своите комуникациски вештини – враќање на основите и разбирање на клучните елементи, разбирање на важноста од одржување на ефективен напис / говор / вежбање.

Третиот ден 26 се одржа средба помеѓу партнер организациите на која се разменуваа мислење на кој начин да ги искористат претходно стекнатите комунакициски и презентациски вештини, како и за идните планови кои ги има предвидено секоја партенр организација за реализирање на проектот.

The project “New solutions to old problems – exchange of new type of approaches in the field of Roma integration” is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

 

 

Categories
Новости

European Remembrance and Solidarity – Our Right to Remember! was implemented by RROMA and its partners

The project « European Remembrance and Solidarity – Our Right to Remember! » was funded with the support of the European Union under the Programme “Europe for Citizens” with the project number 600669-CITIZ-1-2018-1-MK-CITIZ-REMEM. The project was implemented from 01.09.2018 to 29.02.2020. 

The methodology was based on an inclusive, empowering and participatory approach, taking the needs and interests of young people, experts and partners into account, and building partnerships on all levels to transfer, disseminate and exploit successful practices within and outside the network in various context. The methodology was focusing on different working groups, non-formal education, sharing and discussions in the plenum, thematic workshops with experts, plenary sessions with stakeholders, field trips, and encounters with a Holocaust survivors.Also, we included the needs of individual citizens for education, remembrance and active citizenship. Also, the project operated in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679 while implementing its activities.

The project started with preparatory meeting in Kratovo, North Macedonia from 03.11 to 05.11.2018. At this meeting, 15 participants from partner countries developing of a project steering group, finalizing the project flow and share responsibilities, concepts and dissemination strategy, prepare visibility tools and communication channels, main FB page (https://www.facebook.com/righttoremember/) for visibility and using RROMA’s web-site as well (https://bit.ly/2W3u3d2).

5 main events have been carried out within this project:

Event 1 International Conference “The Roma Holocaust – 75 years of Remembrance”

Participation: The event involved 50 citizens, including 4 participants from the city of Kratovo, Gostivar, Skopje, Berovo (North Macedonia), 3 participants from the city of Belgrade (Serbia), 2 participants from Tirana (Albania), 3 participants from Berlin (Germany), 1 participants from Thessaloniki (Greece), 1 participant from Sofia (Bulgaria), 3 participants from Budapest (Hungary), 1 participant from Rome (Italy), 1 participant from Strasbourg (France), 1 participant from Brussels (Belgium), 30 participants from Timisoara (Romania)

Location / Dates: The event took place in Timisoara, Romania, from  26.01.2019  to 29.01.2019

Short description:  The aim of the event was a 4 days conference to create synergies and cooperation in the field of Remembrance with experts from Germany (prof. Kychukov), Serbia (Prof.Pisari), Greece (Youth psychologist M-R Urania Raptor), as well as from North Macedonia, Albania, Bulgaria, Hungary, Romania etc.This was done in cooperation with the West University of Timisoara using their premises for the conference and workshops with History students and High school students. Over 50 participants attended the events (https://bit.ly/2KHyy80)

Event 2 Expert meeting on Holocaust educational tools and materials
Participation: The event involved  25  citizens, including 5 participants from the city of Kratovo, Gostivar, Skopje, Berovo, Stip (North Macedonia), 2 participants from the city of Belgrade (Serbia), 2 participants from Tirana (Albania), 8 participants from Berlin (Germany), 1 participants from Thessaloniki (Greece), 2 participant from Sofia (Bulgaria), 2 participants from Budapest (Hungary), 3 participants from Resita (Romania)

Location / Dates: The event took place in Berlin, Germany, from  29.03.2019 to 02.04.2019

Short description:  The aim of the event was to build capacities of 25 youth educators and experienced experts using the premises of the Cultural and Documentation centre of German Sinti and Roma as expert institution and visiting the concentration camp Sachsenhausen; using new educational tools on working Roma Genocide in a political frame including guidelines for advocacy, listening to testimonies of Holocaust survivor (https://bit.ly/2W7H05K)

Event 3 Youth event on Remembrance
Participation: The event involved  50  citizens, including  9 participants from the city of Kratovo, Gostivar, Skopje, Berovo, Stip (North Macedonia), 5 participants from the city of Belgrade (Serbia), 5 participants from Tirana (Albania), 5 participants from Berlin (Germany), 5 participants from Thessaloniki (Greece), 5 participant from Sofia (Bulgaria), 3 participants from Budapest (Hungary), 6 participants from Resita (Romania), 2 participants from Istanbul (Turkey), 1 participant from Vienna (Austria), 2 participant from Rome (Italy), 1 participant from Lisabon (Portugal), 1 participant from Brussels (Belgium)

Location / Dates: The event took place in Kratovo and Skopje (North Macedonia), from 31.08.2019 to 05.09.2019

Short description:  The aim of the event was to disseminate and have young people participate in an event where they learn about the Holocaust with a specific focus on the Roma genocide during WWII Around 50 participants coming from different European countries were learning about different cultures, history, exchanging experiences, as well as visiting the Jewish Holocaust Memorial Centre in Skopje (https://bit.ly/3aRDQZ8)

 Event 4 Training of Remembrance educators and researchers

Participation: The event involved  30  citizens, including  4 participants from the city of Kratovo, Gostivar, Skopje (North Macedonia), 2 participants from the city of Belgrade (Serbia), 2 participants from Tirana (Albania), 4 participants from Berlin (Germany), 2 participants from Thessaloniki (Greece), 2 participant from Sofia (Bulgaria), 10 participants from Budapest (Hungary), 4 participants from Resita (Romania)

Location / Dates: The event took place in Budapest (Hungary), from 14.10.2019 to 18.10.2019

Short description:  The aim of the event was participants from the project partners to receive capacity building to act as multipliers and educators/trainers to lead their country educational and remembrance activities (https://bit.ly/2W8XRVL) and finalize input to the materials/workshops sessions developed within the project.

Event 5 European Education and Remembrance on Roma Genocide meeting

Participation: The event involved 25 citizens, including 4 participants from the city of Kratovo, Gostivar, Skopje, Berovo (North Macedonia), 2 participants from the city of Belgrade (Serbia), 2 participants from Tirana (Albania), 2 participants from Berlin (Germany), 1 participants from Thessaloniki (Greece), 1 participant from Sofia (Bulgaria), 1 participants from Budapest (Hungary), 2 participants from Resita (Romania), 10 participants from Brussels (Belgium).

Location / Dates: The event took place in Brussels (Belgium), from 27.01.2020 to 29.01.2020

Short description:  The aim of the event was to participate and meet relevant stakeholders in European event on the topic. Such event was organized in the EP from the Roma MEP’s and partners from the project countries participated in the event, also 2 persons from the partnership with ERGO network participated in the meeting with commissioner Dalli presenting about the project and speaking about reconciliation and the Roma genocide (https://bit.ly/3cXSMqc).

Additional activities included:

Youth Remembrance Day 27.01.2019: A commemoration event organized in the synagogue in cooperation with the Jewish community in Timisoara, bringing together Roma and Jewish communities together as well as local citizens from Timisoara.

Local remembrance and education on Roma Genocide activities in project countries running from 01.03.2019 until the 31.01.2020:  Initially, planned to start after October 2019, the partners decided that there was sufficient material to start the workshops earlier and improve them based on the project implementation and meetings. Draft workshops were implemented during the meeting in Timisoara in January 2019. 10 workshop per country with students in North Macedonia, Serbia, Albania, Greece, Romania, Hungary, Bulgaria using the developed workshops methodology (https://bit.ly/2SjTMx8) reaching out and involving above 1500 young people during the workshops were implemented by the partners.

Within the project, the project partners created materials and localized workshops, creating adapted session outlines and information. Material examples can be found here. For more information about the project, you can contact RROMA at info@rromassn.org.

 

Categories
Новости

Заврши младинската размена во рамките на проектот Mingle and Exploring Human Rights in Europe

Во периодот од 7 до 14 декември 2019 година во Кратово се оддржа првата активност во рамките на проектот “Mingle and Exploring Human Rights in Europe!”. Проектот е поддржан од програмата Еразмус плус и националната агенција на Германија. На обуката учествуваа млади и младински работници од Македонија, Турција, Франција, Романија, Германија, Бугарија и Литванија.

Обуката имаше за цел да ги информира и мотивира младите лидери/ки, особено маргинализираната младина активно да се вклучат во промоција на вредностите на човековите права, истовремено преку употребата на неформалното образование да им ги пренесе информациите. За да истите ги промовираат помеѓу нивните врсници работејќи на вредностите на демократијата, човековите права, правото на пристап до бесплатни јавни информации, правото на глас и слобода на избор, правото да поставуваат прашања во нивните општини и да го кренат гласот за нивните права како граѓани.

Целта на проектот MEHRE е учесниците да станат активни граѓани кои делуваат самостојно и соодветно реагираат во решавањето на своите проблеми пред надлежните институции, придонесувајќи за почитување на демократските вредности на едно општество, транспарентноста и владеењето на правото. Овој проект не го само зголемува знаењето и чувствителноста на младите Европејци за темите на човекови права, демократија и дискриминација, со акцент на антициганизмот, туку ги прави свесни за нивната улога и одговорност во рамките на нивните заедници, општеството и Европа во целост.

Проектот опфаќа повеќе активности, меѓу кои првата беше оддржана во Кратово:

 • Обука за младински работници – Кратово (Македонија) – декември 2019
 • 2 Младински размени (Берлин, Германија и Решица, Романија) – мај 2020 и јули 2020