Тренинг курс ,,LIVING TOGETHER-BREAKING HATE” во Шпанија

Во периодот од 1ви до 7ми јули во Леон, Шпанија истовремено со едукативната обука European Community Radio се одржа и тренинг курсот Living together – Breaking Hate. Тренинг курсот е иницијатива од Здружението Auryn во рамки не Еразмус+ програмата. Младински работници од 8 европски земји (Франција, Италија, Северна Македонија, Шпанија, Турција, Бугарија, Грција, Португалија) имаа […]