Categories
Uncategorized

Период на транзиција во РРОМА

Период на транзиција во РРОМА

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација е независна младинска организација, активна во Република Македонија. Започнувајќи со работа како мрежа на 15 декември 2007 година, РРОМА се концентрира на младинско зајакнување и мобилизација преку креативност, обуки и кампањи. Нашата визија за нашите млади е тие да станат промотори на позитивни вредности и активни актери во социјалните случувања. Нашата мисија се фокусира на афирмација и промоција на можностите за личен развој и интеграција, како и промовирањето на активното граѓанство и само-вклучувањето во креирањето на политиките кои што ги засегаат младите.

 

   

Во минатото, организацијата стана првата ромска младинска организација назначена од Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност за контакт-точка за промовирање на програмата Млади во Акција помеѓу младите Роми во Македонија. Исто така, организацијата ја доби наградата MTV Staying Alive Award во 2010 за својата креативна кампања за подигање на свеста од опасностите од ХИВ/СИДА помеѓу младите, станувајќи првата македонска организација во светот која ја доби наградата. Во март 2017 година, РРОМА го добива второто место во рамките на второто издание на EU Roma Integration Award for Western Balkans and Turkey организиран од Европската комисија. За подоцна во истата година биде номинирана со 2 проекти како добри пракси во рамките на Еразмус плус програмата.

 

РРОМА како ромска младинска организација е мотивирана да работи со младите Роми преку не-формално образование, со цел да им овозможи повеќе можности за вклучување, надоградување и јакнење на нивните капацитети. Младите да ја промовираат својата култура и идентитет, мултикултурата и активното граѓанство како лидери на своите заедници. Веруваме во младите, веруваме во нивните капацитети за откривање на вистинските потреби и проблеми, веруваме дека тие можат да донесат вистинска промена во своите заедници! Веруваме во младите … сега, денес, утре, секогаш!

Имајќи ја во предвид мисијата и визијата на организацијата, во период што следи ќе се направи промена, односно транзиција на структурата во РРОМА. Досегашниот директор, до крајот на оваа година (2020)  ќе ја извршува својата функција, се со цел да помогне во транзицијата, потпомогнат од бордот и канцеларијата.  Почетокот на наредната година (јануари 2021) РРОМА ќе има нов директор/ка и структура. Овој период тимот на РРОМА своите обврски и активност ги извршуваше онлајн. Поради ситуацијата со Ковид-19, многу од предвидените активности не беа во можност да се реализираат и се одложија за 2021 година, истото се однесуваше за промената на структурата во организацијата. Имајќи го сето ова во предвид, РРОМА редовно ќе ги известува своите членови за прогресот и свикување на наредното собрание за избор на новата структура.

 

Categories
Новости

Состанок во рамките на проектот “Европско сеќавање и солидарност – Нашето право на сеќавање!” во Брисел

Во периодот од 27.01 до 29.01 во Брисел се оддржа состанок во рамките на проектот “Европско сеќавање и солидарност – Нашето право на сеќавање!” поддржан од програмата Europe for Citizens на Европската Унија.

На состанокот учестуваа партнерите од Македонија, Романија, Германија, Унгарија, Србија, Грција, Албанија и Белгија. Се разговараше за крајните продукти од проектот и дисеминација на истите. Учесниците имаа можност да присуствуваат на настанот организиран во Европскиот парламент посветен на Холокаустот, со акцент на Синтите и Ромите како жртви од Втората светска војна.

 

 

 

 

Исто така, дел од партнерите учестуваа на состанокот со комесарката Елена Дали организиран од страна на партнерот ЕРГО, каде што зборуваа за важноста на признавање на геноцидот извршен врз Синтите и Ромите за време на Втората светска војна.

Проектот е поддржана од Europe for Citizens програмата на Европската комисија.

Повеќе информации за проектот може да се најдат на страницата: https://www.facebook.com/righttoremember/.

Categories
Конкурси Новости

Можност за EVS во Унгарија

Партнер-организацијата Co-Efficient (Együttható Egyesület) од Будимпешта (Унгарија) бара волонтери за проектот “Piece of my heart”. Селектираните волонтери ќе започнат со волонтирањето од август 2019 година. Фазата на волонтирање ќе се спроведува од август 2019 до јули 2020 година. Волонтерите во текот на нивната волонтерска служба во Унгарија ќе и помогнат на организацијата со активности и младинска работа во младинскиот центар кој што се наоѓа во градот Ѓонѓош на 80 км од Будимпешта.

Што е Ѓонѓош?

Ѓонѓош е град во северо-источниот дел на Унгарија, поточно 80 км од Будимпешта. Вкупната популација во градот е 30.000 жители. Младинскиот центар се наоѓа во центарот на градот, каде што организацијата организира активности со младите луѓе по завршувањето на нивната настава. Прочитајте повеќе за целиот проект во пакетот со информации.

Целите на проектот се:

 • развивање на социјалните, комуникациските и јазичните вештини на младите кои што доаѓаат во центарот, како и на волонтерите;
 • креирање на разнолика програмата за младите од страна на млади;
 • подигнување на учеството во активностите кои што се организираат после школо;
 • подобрување на социјалната одговорност на волонтерите и чувството на солидарност преку вклучувањето во младинска работа и активности со млади кои што доаѓаат од маргинализирани заедници.

Волонтерите ќе имаат можност да ги развијат своите вештини во областите на образование и младинска работа, важни на пазарот на трудот:

 • Дипломатија и конфликт-менаџмент – работата со млади и деца најчесто ги развива вештините за решавање на конфликт
 • Организациски вештини – волонтерите ќе имаат можност да водат и организираат свои лични проекти со младите или локалната заедница
 • Адаптабилност и интеркултурно знаење – волонтерите ќе имаат можност да соработуваат со професионалци и вработени на центарот, и ќе научат да се адаптираат на различните култури и комуникациски вештини.

Задачи и активности на волонтерите:

 • Обука при пристигнување и пред започнување на волонтерството;
 • Обуки со други волонтери во Унгарија организирани од страна на националната Е+ агенција на Унгарија;
 • Неделни активности со други организации од Ѓонѓош;
 • Туторство на деца;
 • Организирање на интеркултурни настани во Ѓонѓош;
 • Организирање на личен проект/работилници од страна на волонтерите кои што се базираат на нивниот личен интерес потпомогнати од страна на ментор кој што е искусен во областа на не-формалното образование;
 • Учење на унгарски јазик;
 • Неделни евалуациони сесии и пишување на електронски дневник за развој;
 • менторство за поддршка на волонтерите*

* Останатите информации за тоа како изгледа работата со децата после школо и распоредот на волонтерите, можат да се најдат во пакетот со информации.

Се нуди:

 • Месечен додаток за храна;
 • Сместување: Волонтерите ќе бидат сместени во изнајмена куќа, која што е опремена и декорирана, сите трошоци вклучувајќи го и интернетот се покриени;
 • Патувањето до Унгарија и назад е покриено од страна на Еразмус плус и правилата на програмата (180 еур по лице за повратен билет);
 • Џепарлак;
 • Здравствено осигурување (Cigna Health);
 • Јазичен курс по унгарски јазик;
 • Менторство во текот на целиот период на проектот;
 • YouthPass сертификат.

Повеќе информации може да најдете на следниот инфо пакет.

Профил на учесниците:

 • На возраст помеѓу 18 и 30 години;
 • Ентузијасти со желба да научат повеќе за инклузија, младинска работа и волонтерство;
 • Имаат минимално знаење за не-формалното образование;
 • Имаат минимум знаење на англиски јазик;
 • Можност да работат во тим.

Како да аплицирате?

Ако сте заинтересирани, ќе ве замолиме да пишете на организацијата на: evs@egyutthato.eu или да се јавите на +36-1-797-2659.

Контакт:

Ако ви требаат повеќе информации за организацијата можете да ги посетите на:

 • https://www.facebook.com/EgyuttHato/
 • http://www.instagram.com/egyutthato/
 • http://www.egyutthato.eu/

Или да пишете на РРОМА на: info@rromassn.org

Ви благодариме на вашиот интерес!

Categories
Uncategorized

Заврши проектот “LET IT BE 2 – SHARED WISDOM”

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација од Кратово учествуваше на проектот “Let it be 2 – shared wisdom” и на обуката која што се оддржа од 3 до 13 септември 2018 година во Ромхани, близу Будимпешта (Унгарија). На обуката учествуваа 23 учесници од 10 европски земји (Македонија, Унгарија, Бугарија, Чешка, Романија, Полска, Германија, Грција, Холандија и Италија).

Целта на проектот беше да го зголеми квалитетот на младинската работа преку развој на капацитетите на активните обучувачи, фасилитатори, ментори активни во полето на работа со млади.

Исто така, проектот се фокусираше на воведувањето и обезбедување на практиката на методот: супервизија на врснички групи.

Хоризонталната цел на проектот беше да се подигне свеста на професионалците активни во полето на неформалното образование за вклучување на активности за само-рефлексија и самоспознавање постојано (или барем одвреме-навреме) со цел пристапување до своите собрани искуства како младински работници.

Обуката беше поддржана од Еразмус плус програмата на Европската комисија.

Резултатите и краениот продукт се достапни на следниот линк:

Let it be 2 – shared wisdom: Peer supervision cases

Categories
Конкурси Новости

Повик за учесници за обуката “Let it be 2 – shared wisdom”

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација од Кратово објавува повик за обуката “Let it be 2 – shared wisdom” која што се оддржува од 3 до 13 септември 2018 година во Ромхани, близу Будимпешта (Унгарија). На обуката ќе учествуваат 23 учесници од 10 европски земји (Македонија, Унгарија, Бугарија, Чешка, Романија, Полска, Германија, Грција, Холандија и Италија).

Проектот има за цел да го зголеми квалитетот на младинската работа преку развој на капацитетите на активните обучувачи, фасилитатори, ментори активни во полето на работа со млади. Развојот на нивните капацитети ќе им овозможи на учесниците да спроведат подобри и поквалитетни младински проекти, да се справат со обемот и реализацијата на нивните проекти на поефикасен начин, придонесувајќи за општите цели на програмата Еразмус плус.

Исто така, проектот се фокусира на воведување и обезбедување на практиката на методот: супервизија на врснички групи. Овој метод служи за поддршка на секојдневната работа на професионалците, давајќи им алатка со која може да работа на тешки случаи, ситуации, односи на работното место, а со тоа и помагајќи им да спречат свое исипување од работата.

Хоризонталната цел на проектот е да се подигне свеста на професионалците активни во полето на неформалното образование за вклучување на активности за само-рефлексија и самоспознавање постојано (или барем одвреме-навреме) со цел пристапување до своите собрани искуства како младински работници.

Обуката е поддржана од Еразмус плус програмата на Европската комисија.

Профил на учесници

 • младински работници, обучувачи, фасилитатори, ментори од 25 до 40 години активни во полето на работа со млади;
 • заинтересирани за редефинирање на сопствените професионални профили; стекнување на нови вештини потребни за работа со млади од различни категории, посебно млади од маргинализирани групи;
 • Да бидат активни и искусни во областа на работа со млади;
 • Да комуницираат на англиски јазик, бидејќи програмата ќе вклучува дискусии и презентации.

Трошоците поврзани со обуката и предвидените активности се покриени од страна на организаторите.

Заинтересираните учесници можат да се пријават потполнувајќи ја апликацијата најдоцна до 24 јули 2018 година (вторник), 18:00 часот!

Ве очекуваме!

Ви благодариме за покажаниот интерес!