ЗАВРШИЈА ДЕЛ ОД АКТИВНОСТИТЕ ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ ,,INVISIBLE POWER”

На 8ми и 9ти октомври 2022 во хотел Кратис, Кратово се одржаа дел од активностите со цел имплементација на проектот ,,Invisible Power” како дел од активносите за застапување и мобилизација на Ромите поконкретно на Ромската жена, финасиран од Исланд, Лихтенштајн и Норвешка преку ЕЕА и Норвешкиот Фонд за Грантови за Регионална соработка како дел од стратешкото партнерство во рамки на ,,New solutions to old problems”.

Општа цел е да се поддржат и едуцираат девојките и жените Ромки со цел да стекнат доволно самодоверба, и да ја подигнат свеста за „Невидливата моќ“, да ги постават нивните приоритети и да се борат за нивната позиција во ромските семејства и македонското општество. Тие веќе се охрабрија да ги споделат своите приказни, квалитети и вредности кои ја сочинуваат нивната невидлива сила и за таа цел викендот на 8ми и 9ти октомври во хотел Кратис, Кратово се одржа средба со нив на која беа ангажирани професионален фотограф и шминкер кои пробаа да ја пренесат за секоја од нив сторијата и мотото за нивната невидлива моќ преку фотографија.

На средбата присуствуваше и филмска екипа од Унгарија која направи интервјуа кои ќе бидат дел од краток филм во рамки на проектите од Норвешки Фонд за Грантови за Регионална Соработка. Фотографиите и прикаските од Ромските жени ќе бидат првично дел од онлајн кампања а финалниот настан ќе биде изложба на која ќе се поканат и многу други жени со надеж дека ќе се поттикнат и тие да ја откријат и реализираат нивната невидлива моќ.

Одржана обука во рамки на проектот ,,The Other School of Politics”

На 3 и 4 септември 2022 во Скопје се одржа обуката во рамки на проектот ,,The Other School of Politics”. Селектираните учесници добија обука од страна на експертот Срџан Амет на теми како што се: политика, јавна политика, политички идеологии, застапување, владеење на правото, социјални права, општествена еднаквост, социјални проблеми, активно граѓанство и како можат да креираат јавна акција на локално ниво. По обуката, учесниците ја имаат улогата на ментори на веќе одберени фокус групи, на кои што ќе ги пренесат знаењата стекнати од обуката.
   
Проектот ,,The Other School of Politics” е наменет за млади Роми и не-Роми, финасиран од Исланд, Лихтенштајн и Норвешка преку ЕЕА и Норвешкиот Фонд за Грантови за Регионална соработка ЕЕА and Norway Grant. Проектот ќе се реализира до Декември 2022 година.
 

Целта на проектот е да се обезбеди активно учество на младите кои не можат да пристапат до своите основни права, а понатака не можат активно да учествуваат во процесите од јавен интерес за нив, но и во политиките што ги спречува да ја зајакнат нивната социјална интеграција. Преку овој проект сакаме првенствено да ги зајакнеме младите Роми, овозможувајќи им пристап и активно учество во преку учење на политичките и општествените механизми за нивна подобра инклузија и пристап до своите права како граѓани.

 

Одржана онлајн средба во рамки на проектот ,,New Solutions to Old Problems”

На 21.07.2022 година на платформата ЗООМ се одржа онлајн средба на стратешкото партнерство  „ Нови решенија за старите проблеми-размена на нов вид пристапи во областа на интеграцијата на Ромите“  кое е финасирано од Исланд,Лихтенштајн и Норвешка преку ЕЕА и Норвешкиот Фонд за Грантови за Регионална соработка.

На средбата се дискутираше за текот на малите купени проекти и за нивното ниво на имплементација и соработката помеѓу партнерите како продавачи и како купувачи на проектите. Секој од партнерите го претставија проектот на кој се ангажирани како и која е нивната улога за истиот. Тема на разговор исто така беше и начинот на кој ќе се изведе видеото кое е еден од финалните продукти на проектите.

Се одржа онлајн состанок во рамките на проектот “Invisible Power”

На 20,07,2022 на онлајн ЗООМ  платформата се одржа средба со Ромските девојки и жени во рамките на проектот ,,Invisible Power” финасиран од Исланд, Лихтенштајн и Норвешка преку ЕЕА и Норвешкиот Фонд за Грантови за Регионална соработка ЕЕА and Norway Grant.

На овој состанок жените и девојките имаа можност да ги споделат своите приказни, и да ја споделат нивната невидлива моќ.

Вториот дел од состанокот се разговараше за обврските и активностите кои треба да ги реализираат, Ромските девојки и жени беа информирани за реализацијата на кампањата и закажаната заедничка средба која е предвидена да се одржи на 10 и 11 Септември

.

 

Одржана средба во рамките на проектот ,,The Other School of Politics”

На 19.07.2022 година на ЗООМ платформата, РРОМА одржа онлајн средба со селектираните ментори и експерт во рамките на проектот ,,The Other School of Politics” финасиран од Исланд, Лихтенштајн и Норвешка преку ЕЕА и Норвешкиот Фонд за Грантови за Регионална соработка ЕЕА и Норвешки Грант.

 

На средбата селектираните ментори се запознаа со експертот кој ќе биде одговорен за нивната обука и разговараа за потенцијалниот начин на реализација на обуката. Исто така дискутиравме за идните активности на менторите со нивните фокус групи како и за нивните очекувања од обуката.

 

 

 

Се одржа вториот состанок со менторите во рамките на проектот ,,The Other School of Politics”

На 18.06.2022 година, во работните простории на РРОМА во Кратово се оддржа вториот состанок со менторите во рамките на проектот ,,The Other School of Politics” финасиран од Исланд, Лихтенштајн и Норвешка преку ЕЕА и Норвешкиот Фонд за Грантови за Регионална соработка ЕЕА and Norway Grant.
На овој состанок се дискутираше за идните активности и средби кои треба да се реализираат во рамките на проектот, кратки информации за предвидениот тренинг курс кој е предвиден да се одржи периодот јули – август, како и за улогата на менторите кои ќе земат учество. Исто така менторите ги потпишаа договорите за нивниот привремен ангажман во рамките на проектот.

ОДРЖАН ВТОРИОТ СОСТАНОК И ПОТПИШУВАЊЕ НА ДОГОВОРИТЕ СО СЕЛЕКТИРАНИТЕ МЕНТОРИ ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ ,,THE OTHER SCHOOL OF POLITICS”

Денес на 18.06.2022 година, во работните просториите на РРОМА во Кратово се одржа вториот состанок со менторите во рамките на проектот ,,The Other School of Politics”  финасиран од Исланд, Лихтенштајн и Норвешка преку ЕЕА и Норвешкиот Фонд за Грантови за Регионална соработка ЕЕА and Norway Grant.

На овој состанок се дискутираше за идните активности и средби кои треба да се реализираат во рамките на проектот, кратки информации за предвидениот тренинг курс кој е предвиден да се одржи периодот јули – август, како и за улогата на менторите кои ќе земат учество. Исто така менторите ги потпишаа договорите за нивниот привремен ангажман цо рамките на проектот.

                                   

 

RROMA with the “Khetane” coalition held a networking meeting for advocacy

Within the project “New solutions to old problems – exchange of new types of approaches in the field of Roma integration” project, funded by Iceland, Liechtenstein, and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation, on June 4 and 5, in the hotel “Kumanovo Spa”- Kumanovo, RROMA with the coalition “KHETANE” held an  networking advocacy meeting.

The purpose of the networking meeting was Consolidation of the work of the coalition, networking for better advocacy through a specific strategy, planning meetings with donors for better planning of funds intended for organisations from the basic (local level), setting the dynamics of action.

At the first day was discussed how to raise donor awareness of the importance of supporting a bottom-up approach to Roma inclusion and empowerment. At the national level, how to create an advocacy plan that is particularly important as it will focus on donor funding, especially government funding, to persuade the government not to use only EU funds to include Roma, but provide more readily available own resources for Roma inclusion programs.

The second day was discussed Khetane strategy for operating the funding level at the basic level for increase the civic involvement of the Roma community for the better inclusion at local, regional and national level – identification of institutions, stakeholders, donors, partners, allies, what is the narrative and what are the main messages by Khetane?, Advocacy and visibility time frame, Organising meetings with donors.

               

 

Call for applications for an external trainer to conduct individual capacity-building of civil society organizations

The Regional Roma Educational Youth Association (RROMA) is contracting an external trainer to deliver individual capacity building session for the partner organizations involved in the project ”New solutions to old problems – exchange of new types of approaches in the field of Roma integration”, in the following areas:

Project management:

 1. Project planning
 2. Project execution
 3. Project control

Organizational management:

 1. Operational management
 2. Financial management
 3. Human Resource management

RROMA

The Regional Roma Educational Youth Association is an independent youth organization, active in the Republic of Macedonia. Launched as a network on 15 December 2007, RROMA focuses on youth empowerment and mobilization through creativity, training and campaigns. Our mission is that RROMA as an information-educational center for support of the youth from the Republic of Macedonia works on affirmation and promotion of the opportunities for personal development and integration, and on the promotion of the active citizenship and self-involvement in the creation of youth policies.

Role of the trainer

Through the ”New solutions to old problems – exchange of new types of approaches in the field of Roma integration” project, funded by Iceland, Liechtenstein, and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation, RROMA is contracting an external trainer. The trainer will conduct capacity building sessions with our partner organizations. The trainings are to be delivered in the English language.

The trainer is expected to help the civil society organizations to improve their capacities in the selected areas by them, to promote positive values for other organizations in the field and also to support others with their expertise. The trainings are to support the organizations in their structures and their daily work.

From RROMA the expert will receive support and information on the needs of the different partner organizations. He/she will also be consulted on facilitating sessions with our partners.

In addition to the training sessions in each of the countries, the expert will be expected to deliver a full report of the training and to map the strengths and weaknesses of the organizations. Together with the partner organizations, the expert will develop a system to keep a record of their improvement.

Conditions

The training will be conducted throughout June 2022 – February 2023, with the final report expected for March 2023.

Profile of the consultant*

 • Excellent training skills
 • Excellent writing skills and ability to design and deliver training sessions, modules, and toolkits for CSOs
 • Experience working with civil society organizations in the fields of project management, organizational management, capacity-building, and network building
 • Ability to work independently
 • Be able to travel and visit partner organizations in: Albania, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Czech Republic, Hungary, Lithuania, Romania, Slovakia, Turkey
 • Working language is English

As the partner organizations are coming from Albania, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Czech Republic, Hungary, Lithuania, Romania, Slovakia, Turkey – abilities or language skills are desirable, but not a must!

*The consultant can be an individual, institution, or organization

Contract and budget

The independent consultant will be subcontracted by RROMA and has no rights vis-à-vis the EEA and Norway Grants for Regional Cooperation. He / She reports to RROMA.

The trainer will be renumerated with 3000 €, VAT included in this amount.

All costs (such as travel and accommodation of the trainer) related to the country visits will be covered by RROMA through the project.

The applicants should submit:

 • An updated CV
 • And a motivation letter

The application package should be submitted by 13 June 2022 to info@rromassn.org with the subject – “NSOP – Capacity-building of civil society organizations”

The project “New solutions to old problems – exchange of new type of approaches in the field of Roma integration” is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation

Одржан првиот онлајн состанок со селектираните ментори во рамките на проектот ,,The Other School of Politics”

На 1 јуни РРОМА одржаа онлајн состанок на зоом платформата со селектираните учесници во рамките на проектот ,,The Other School of Politics”  финасиран од Исланд, Лихтенштајн и Норвешка преку ЕЕА и Норвешкиот Фонд за Грантови за Регионална соработка ЕЕА and Norway Grant.

На овој состанок се дискутираше за идните активности и средби кои треба да се реализираат во рамките на проектот како и за улогата на менторите кои ќе земат учество. На состанокот се одлучи дека на 18 јуни ќе се одржи средба во живо на која што менторите ќе добијат подетални информации за нивната улога како и за стратегијата и методите кои ќе се користат во текот на реализација на проектот.