Categories
Uncategorized Конкурси Новости

Summary of the youth exchange in Berlin from the project “From Oblivion To Awareness – Youth and the Roma Holocaust”

RROMA recently implemented a youth exchange in Berlin as part of the project ”From Oblivion To Awareness – Youth and the Roma Holocaust”, bringing together participants from North Macedonia, Serbia, and Germany for an inspiring and transformative experience. Participants had the opportunity to increase their knowledge through various workshops, including:

Activities Included:

 • Relaxing and energizing games:
 • Discussion on Terms & Pyramid of Hate: Meaningful conversations about key terms and learning about the Pyramid of Hate.
 • Session on Roma Genocide & Antigypsyism: In-depth discussions explored the history and ongoing issues related to Roma genocide and antigypsyism.

Interactive Activities:

 • Detective Game: An engaging, interactive detective game related to the project’s theme.
 • Creative Workshops: Participants joined creative groups focusing on:
  • Art
  • Writing Poems
  • Singing
  • Social Media Campaign
  • Research and Analysis
  All workshops focused on the theme of 16th May – Day of Roma Resistance.

Educational Visit:

 • Trip to Sachsenhausen: A visit to the Sachsenhausen Memorial Center provided learning about its history and significance.

Conclusion:

 • Evaluation: The exchange concluded with a short evaluation, reflecting on the experiences and lessons learned.

This youth exchange was a powerful experience that brought us closer to understanding and remembering the Roma Resistance and the importance of combating antigypsyism. Thank you to our incredible partners “Amaro Drom” from Germany, “Point of View” from Serbia, and the support from the EVZ Foundation. Stay tuned for more updates as we continue our mission of education, remembrance, and advocacy on a local level!

—————————————————————————–

Резиме на младинската размена во Берлин од проектот ”From Oblivion To Awareness – Youth and the Roma Holocaust”

„РРОМА организираше младинска размена во Берлин како дел од проектот ”From Oblivion To Awareness – Youth and the Roma Holocaust”. Овој настан обедини учесници од Северна Македонија, Србија и Германија за инспиративно и трансформативно искуство. Учесниците имаа можност да го зголемат своето знаење преку различни работилници и активности.

Активностите вклучуваа:

 • Игри за релаксација и енергија за подобро запознавање.
 • Дискусија за клучните термини и Пирамидата на омразата, што резултираше со значајни разговори за овие теми и учење на нови термини и Пирамидата на омраза .
 • Сесија за Ромскиот геноцид и Антициганизмот, каде што беа истражени историјата и тековните проблеми поврзани со овие прашања.

Интерактивните активности вклучуваа:

 • Детективска игра поврзана со темата на проектот.
 • Креативни работилници каде што учесниците работеа во групи фокусирани на различни области: уметност, пишување песни и поеми, пеење, кампања за социјални медиуми, истражување и анализа. Сите работилници беа насочени кон темата на 16 мај – Денот на отпорот на Ромите.

Едукативните активности вклучуваа:

 • Патување во Меморијалниот центар Заксенхаузен, каде што учесниците научија за неговата историја и значење.

Размената заврши со кратка евалуација, во која се размислуваше за искуствата и научените лекции.

Оваа младинска размена претставуваше моќно искуство што нè доближи до разбирање и сеќавање на отпорот на Ромите и важноста на борбата против антициганизмот. Благодарност до нашите неверојатни партнери „Amaro Drom“ од Германија, „Point of View“ од Србија и поддршката од Фондацијата ЕВЗ. Останете во тек за повеќе ажурирања додека ја продолжуваме нашата мисија за образование, сеќавање и застапување на локално ниво!

Categories
Uncategorized Новости

Одржана првата средба во рамки на проектот ”From Oblivion To Awareness”

Од 19 до 21 април во Скопје, ја одржавме првата партнерска средба во рамки на проектот ”From Oblivion To Awareness – Youth and the Roma Holocaust” поддржан од Federal Foreign Office и од EVZ Foundation.

На средбата присуствуваа нашите партнери од Amaro Drom и Point of view , меѓутоа со неговото присуство нѐ почести и претставник од EVZ фондацијата Helge Theil.

На средбата разговаравме за сите аспекти на проектот, од улогата на учесниците до стратегијата за имплементација, видливоста па и за потенцијалните ризици и можните решенија.

Краток осврт кон проектот:

Преку работилници посветени на историјата, и учење како да се бориме против антициганизмот како и кои се ефектите од овој феномен, овој проект ќе ја подигне свеста за овие прашања со тоа што ќе ги мобилизира младите учесници заедно со нивните врсници, да го продолжат сеќавањето на ужасите на Ромскиот геноцид користејќи дигитални и креативни алатки.

Во текот на две младински средби во Берлин и во Белград како и едукативни работилници, младите учесници ќе разменуваат искуства и мислења споделувајќи информации и учејќи за историјата на Ромите и антициганизмот. До крајот ќе создадеме дигитални брошури, едукативни материјали и поткасти, со што ќе ја продолжиме нашата посветеност за еднаков третман и сеќавање. Заедно, ќе ја одбележиме историјата, ќе ги премостуваме генерациите и ќе промовираме позелена, дигитално-инклузивна иднина.

Categories
Uncategorized Конкурси Новости

Заврши семинарот „ROMA YOUTH TOGETHER 2024“

Регионална Ромска Образовна Младинска Асоцијација – РРОМА присуствуавше на семинарот „ROMA YOUTH TOGETHER 2024“ во периодот од 04.04.24 до 08.04.24 во European Youth Centar (CoE), Стразбург, Франција.

Семинарот „ROMA YOUTH TOGETHER 2024“ ги обедини младите кои се младински лидери или младински работници во заедниците и организациите на Ромите. Како и претходните години, активноста беше коорганизирана со Европскиот ромски институт за уметност и култура (ERIAC), Меѓународната ромска младинска мрежа – TernYpe, ЕРГО мрежата(ERGO) и Phiren Amenca.

Цели на проектот беа:

 • да се споделат искуства и реалности на ромската младеж во цела Европа, особено во врска со значајното учество на младината;
 • да овозможи на ромската младина и ромското граѓанско општество да дејствуваат како агенти на промени и мултипликатори во нивните заедници;
 • да ги поддржи можностите на учесниците за изразување на културниот идентитет и гордост, акција и видливост, и онлајн и офлајн;
 • да ги поврзе младите Роми со работата на Советот на Европа во областа на учеството на ромската младина, особено во светлината на 75-тата годишнина на Советот на Европа;
 • да се прослави Меѓународниот ден на Ромите со ромската младина како предводници во формирањето на истото;
 • да го засили чувството на заедница на ромската младеж и да се поврзе со европските младински организации и мрежи во областа на учеството на Ромите.

Покрај многубројните и креативни активности на овој семинар, одбележан беше и Меѓународниот ден на Ромите. Исто така младите имаа можност први да разговараат со новоизбраниот евро комесар за човекови права Мајкл О’Флаерти (Michael O’Flaherty) и да бидат дел од оние кои ќе можат да помогнат во донесување на одлуки и докуменети кои се поврзани со Ромите и нивните права.

Categories
Uncategorized Конкурси Новости

Повик за младинска размена „Vote for you!”

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација објавува повик за младинската размена, „Vote for you!“ која што ќе се одржи  од 22.05.2024 мај до 31.05.2024 мај ( 22ри и 31ви мај се денови за патување) во Бребу, Романија.

Проектот се спроведува во рамките на 10-дневна младинска размена од 22 до 31 мај 2024 година во Романија, со активно учество на 48 млади луѓе од 7 земји (Германија, Португалија, Шведска, Шпанија, Грција, Романија и Северна Македонија).

Целта на нашиот проект “Vote for you!” е да ги мотивира младите да учествуваат во гласањето, изразувајќи ја својата желба да изберат и да бидат избрани како европски граѓани, активно вклучени и одговорни во животот на нивната заедница.

Цели на проектот:

 1. Да се збогати знаењето на учесниците за избирачите и за улогата на институциите/телата кои произлегуваат од гласањето;
 2. Да се олесни дијалогот меѓу учесниците за избори, учество во процесот и нивно вклучување како активни европски граѓани;
 3. Да се развие капацитетот на учесниците да организираат конкретни локални информативни кампањи за да ги мотивираат младите активно да се вклучат во нивните локални заедници.

На повикот може да се пријават:

 • Млади Роми и не-Роми од 18 до 24 години (можни се исклучоци)
 • средношколци, младински работници, волонтери
 • Mотивирани да се вклучат во преобликувањето на стратегијата за младинско ангажирање на нивните
 • организации
 • Работен јазик е англискиот јазик, но со можност за меѓусебна поддршка од страна на останатите учесници.

Трошоци поврзани со младинската размена и предвидените активности се покриени од страна на организаторите:

 • Патни трошоци од закажаното место на поаѓање до местото на пристигнување и од местото на пристигнување до местото на поаѓање
 • Сместување
 • Храна
 • Предвидени активности за време на младинската размена
 • Изберените учесници НЕ плаќаат партиципација за учество на проектот.

Обврска на учесниците:

 • Валиден пасош
 • Патничко осигурување
 • Патните трошоци од местото на живеење до местото на поаѓање.

Заинтересираните учесници можат да се пријават потполнувајќи ја апликацијата најдоцна до 7ми мај 2024 година, најдоцна до 18:00 часот!

*ЗАДОЛЖИТЕЛНО пријавените учесници да имаат соодветни, нови (важечки) патни исправи (Пасош со новиот назив – Северна Македонија)

Categories
Uncategorized Конкурси Новости

Повик за младинска размена „My Next Job“

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација објавува повик за младинската размена, „My Next Job“ која што ќе се одржи  од 19.06.2024 јуни до 29.06.2024 јуни ( 19ти и 29ти април се денови за патување) во Бребу, Романија.

Целта на овој проект е да се обезбеди можност за младите луѓе од обесправени средини да стекнат информации и да искусат нови вештини специфични за кариерно насочување и советување, како и пристап до информации на интернет за да се подготват за интервјуа за работа и документација за апликации за работа.

Овој проект е насочен кон млади луѓе на возраст од 14 до 19; и 20 до 30 години кои треба да откријат и искусат специфични аспекти на кариерно насочување и советување со цел да ги идентификуваат образовните и професионалните патеки што треба да ги следат. Оваа активност вклучува млади луѓе на кои им е потребна помош за пристап до онлајн информации специфични за апликациите за работа со цел да присуствуваат на интервју за работа и да изготват документација за вработување.

На повикот може да се пријават:

 • Млади Роми и не-Роми од 18 до 24 години (можни се исклучоци)
 • средношколци, младински работници, волонтери
 • Mотивирани да се вклучат во преобликувањето на стратегијата за младинско ангажирање на нивните
 • организации
 • Работен јазик е англискиот јазик, но со можност за меѓусебна поддршка од страна на останатите учесници.

Трошоци поврзани со младинската размена и предвидените активности се покриени од страна на организаторите:

 • Патни трошоци од закажаното место на поаѓање до местото на пристигнување и од местото на пристигнување до местото на поаѓање
 • Сместување
 • Храна
 • Предвидени активности за време на младинската размена
 • Изберените учесници НЕ плаќаат партиципација за учество на проектот.

Обврска на учесниците:

 • Валиден пасош
 • Патничко осигурување
 • Патните трошоци од местото на живеење до местото на поаѓање.

Заинтересираните учесници можат да се пријават потполнувајќи ја апликацијата најдоцна до 21ви мај 2024 година, најдоцна до 18:00 часот!

*Избраниот лидер и уште еден придружник од групата потребно е да учествуваат на APV Meeting (заеднички состанок со сите лидери) во Бребу, Романија во периодот од 25-28.04 април 2024 .

*ЗАДОЛЖИТЕЛНО пријавените учесници да имаат соодветни, нови (важечки) патни исправи (Пасош со новиот назив – Северна Македонија)

Categories
Uncategorized Новости

Градоначалникот Пекевски во Брисел ја доби наградата „Најпријателски Ромски Градоначалник“ – 2024

Градоначалникот на општина Берово г-дин Звонко Пекевски беше прогласен за најпријателски Ромски градоначалник од Република Северна Македонија во Брисел на церемонијата која што се оддржа во Европскиот парламент на 09. Април, 2024 година. Тој го доби официјалното признание и наградата од претставниците на Европскиот парламент и Европската комисија. На настанот присуствуваа сите градоначалници-добитници на наградата од регионот на западен Балкан и Турција.

Во рамките на проектот „Зајакнување на ромските жени – моќ на промената во Западен Балкан и Турција“ (Europe Aid/162473/DH/ACT/Multi) со проектен број 2019/413-758 заеднички имплементиран од Roma Active Albania, ERGO Network и Регионална Ромска Образовна Младинска Асоцијација се објави конкурс за избор на „Најпријателски Ромски градоначалник“

Изборот за „Најпријателски Ромски градоначалник“ се организира за подобрување на дијалогот на локалните власти и Ромската заедница, и добрите пракси на дијалог да станат видливи. Целта на изборот е да биде конструктивна алатка за подобрување на состојбата на Ромската заедница, фокусирајќи се на позитивните примери, без обвинувања на останатите. Фокусирајќи се на филозофијата на зајакнување, мобилизација и еднаков дијалог помеѓу локалните власти и Ромската заедница, изборот може да помогне гласот на Ромската заедница да биде слушнат!

РРОМА во соработка со коалицијата “Khetane” внимателно го организираше изборот во Република Северна Македонија, која што го прогласи градоначалникот Пекевски со освоени 238 поени, наспроти Битола со 164 поени и Гостивар со 156 поени.

Како градоначалник на Берово Звонко Пекевски се залага за вклучување на граѓаните во процесите на одлучување и управување со општината во делот на буџетирањето и транспарентното и одговорно владеење.  позитивен соживот и вклучување на сите етнички заедници. Секогаш е достапен за граѓаните за решавање на колективните но и лични индивидуални проблеми и потреби, со посветеност при реализација на активности со кои ќе им обезбедат подобри услови за живеење, намлување на социјалните разлики, зголемување на вработеноста преку пример со вработување на граѓани од ромската заедница, како и стимулација и поттикнување на традиционалното занаетчиство кое може да допринесе за поголем развој на туризмот како еден од столбовите за локален развој на Општина Берово.

Брошура од сите добитници – Most Roma Friendly Mayors 2024

2024 Most Roma Friendly Mayor Award – North Macedonia from  EU Neighbourhood & Enlargement on  Vimeo.

Categories
Uncategorized

ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА ПРОЕКТОТ ”FROM OBLIVION TO AWARENESS”

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација објавува повик за учество на проектот, “From Oblivion To Awareness – Youth and the Roma Holocaust”.

Преку нурнување во историјата, и учење како да се бориме против антициганизмот како и кои се ефектите од овој феномен, овој проект ќе ја подигне свеста за овие прашања со тоа што ќе ги мобилизира младите учесници заедно со нивните врсници, да го продолжат сеќавањето на ужасите на Ромскиот геноцид користејќи дигитални и креативни алатки.

Во текот на две младински средби во Берлин и во Белград како и едукативни работилници, младите учесници ќе разменуваат искуства и приказни онлајн, споделувајќи информации и учејќи за историјата на Ромите и антициганизмот. До крајот ќе создадеме дигитални брошури, едукативни материјали и поткасти, со што ќе ја продолжиме нашата посветеност за еднаков третман и сеќавање. Заедно, ќе ја одбележиме историјата, ќе ги премостуваме генерациите и ќе промовираме позелена, дигитално-инклузивна иднина.

Цели:

 1. Зголемување на свеста и разбирањето за геноцидот извршен над Ромите и Синтите меѓу младите учесници од Северна Македонија, Германија и Србија.
 2. Негување на емпатија и интеркултурен дијалог меѓу
  учесниците преку изразување на солидарност и почит кон различните култури.
 3. Продолжување и промовирање на сеќавањето кон историјата на Ромите и Синтите за да се спречи нејзин заборав.

Активности:

Младинска размена во Берлин, Германија – 14.05 – 18.05.2024

Младинска размена во Белград, Србија – 30.07 – 03.08.2024

Учесниците кои ќе бидат селектирани се должни да присуствуваат на двете младински размени како и да учествуваат активно во локални работилници.

На повикот може да се пријават:

 • Млади Роми и не-Роми од 18 до 23 години
 • средношколци, младински работници, волонтери
 • Mотивирани да се вклучат во преобликувањето на стратегијата за младинско ангажирање на нивните
 • организации
 • Работен јазик е англискиот јазик, но со можност за меѓусебна поддршка од страна на останатите учесници.

Трошоци поврзани со младинската размена и предвидените активности се покриени од страна на организаторите:

 • Патни трошоци од закажаното место на поаѓање до местото на пристигнување и од местото на пристигнување до местото на поаѓање
 • Сместување
 • Храна
 • Предвидени активности за време на младинската размена
 • Изберените учесници НЕ плаќаат партиципација за учество на проектот.

Обврска на учесниците:

 • Валиден пасош
 • Патничко осигурување
 • Патните трошоци од местото на живеење до местото на поаѓање.

Заинтересираните учесници можат да се пријават потполнувајќи ја апликацијата најдоцна до 20ти април 2024 година, најдоцна до 18:00 часот!

Пакетот со повеќе информации може да го најдете тука.

Овој проект е поддржан од страна на EVZ фондацијата и Federal Foreign Office како дел од програмата Young People Remember International.

Categories
Uncategorized Конкурси Новости

Заврши младинската размена „Youth Volunteer“ во Италија

Волонтери на Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација зедоа учество на младинската размена, „Youth Volunteer“ која што се одржа од 22.03.2024 март до 30.03.2024 март во Бриндиси ди Монтања, Италија.

Целта на овој проект беше да ги поттикне младите учесници да станат активни чинители на позитивни промени во нивните заедници. Овој проект ги поттикна да ја негува култура на волонтеризам кај младите и да го искористат нивниот потенцијал за решавање на итни социјални прашања преку значаен ангажман. Преку серија работилници, сесии за обука и практични волонтерски искуства, учесниците се стекнаа вредни вештини, знаења и перспективи кои ќе ги оспособат да направат разлика во светот околу нив. Проектот се фокусираше на различни аспекти на волонтерството, вклучувајќи го неговото значење, придобивки и различни форми на ангажман, како што се општествено корисна работа, зачувување на животната средина, хуманитарна помош и многу повеќе.

Цели на проектот:

 1. Промовирање на младинскиот ангажман: Примарната цел на проектот беше да се поттикне вклучувањето на младите во волонтерските активности преку обезбедување на потребните вештини, ресурси и можности за значаен придонес во нивните заедници.
 2. Градење поинклузивен, сочувствителен и одржлив свет за идните генерации.
 3. Градење капацитети и лидерски вештини: Проектот имаше за цел да ги опреми учесниците со основни лидерски, организациски и интерперсонални вештини неопходни за ефективен волонтеризам и ангажман во заедницата. Преку работилници, сесии за обука и практични искуства, учесниците ги развија своите способности за планирање, координирање и спроведување на волонтерски иницијативи, а со тоа го зајакнаа нивниот капацитет да водат позитивни иницијативи за социјални промени во нивните заедници.

Овој проект е поддржан од Еразмус+ програмата.

Categories
Uncategorized Конкурси Новости

Повик за тренинг курс ”I Have A Dream – Empowering Change Cross Borders Through HRE”

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација објавува повик за тренинг курс, “I Have A Dream – Empowering Change Cross Borders Through HRE” која што ќе се одржи  од 21.05.2024 мај до 28.05.2024 мај ( 21ви и 28ми мај се денови за патување) во Берлин, Германија.

Поради недостаток на свест и активен ангажман на младите лидери, особено меѓу маргинализираните групи како што се младите Роми, во промовирањето на демократските вредности и човековите права, овој проект е инициран. Проектот има за цел да ги искористи методите на неформално образование за да ги поттикне овие млади лидери да ги едуцираат своите врсници за клучни теми како што се демократијата, човековите права, пристапот до информации од јавен карактер, гласачките права, слободата на избор и важноста на граѓанското учество. Проектот се фокусира на поттикнување креативно и политичко вклучување кај младите, со цел да се негува чувство на сопственост и одговорност за демократските процеси.

Цели на проектот:

 1. Зголемување на знаењето на младите луѓе во областа на човековите права и образованието за човекови права, вклучувајќи практично знаење за активности и методи кои промовираат вклучување и учество на младите со помалку можности
 2. Олеснување на размената на информации за конкретни ситуации со човековите права во осум европски земји, поттикнувајќи подлабоко разбирање меѓу учесниците и промовирајќи заеднички напори за решавање на овие прашања
 3. Да се зајакне соработката и да се зајакнат односите меѓу 32 млади Роми и нероми, како и осум младински и про-младински организации, за промовирање на меѓукултурниот дијалог, човековите права, зајакнувањето на младите, демократијата и активното граѓанство.

На повикот може да се пријават:

 • Млади Роми и не-Роми од 18 до 33 години (можни се исклучоци)
 • средношколци, младински работници, волонтери
 • Mотивирани да се вклучат во преобликувањето на стратегијата за младинско ангажирање на нивните
 • организации
 • Работен јазик е англискиот јазик, но со можност за меѓусебна поддршка од страна на останатите учесници.

Трошоци поврзани со младинската размена и предвидените активности се покриени од страна на организаторите:

 • Патни трошоци од закажаното место на поаѓање до местото на пристигнување и од местото на пристигнување до местото на поаѓање
 • Сместување
 • Храна
 • Предвидени активности за време на младинската размена
 • Изберените учесници НЕ плаќаат партиципација за учество на проектот.

Обврска на учесниците:

 • Валиден пасош
 • Патничко осигурување
 • Патните трошоци од местото на живеење до местото на поаѓање.

Заинтересираните учесници можат да се пријават потполнувајќи ја апликацијата најдоцна до 1ви мај 2024 година, најдоцна до 18:00 часот!

Categories
Uncategorized Конкурси Новости

Почеток на нов проект “From Oblivion to Awareness: Youth and the Roma Holocaust”

🌟 Exciting News!🌟

We are thrilled to announce the launch of our new project”From Oblivion to Awareness: Youth and the Roma Holocaust” in collaboration with our esteemed partners “Amaro Foro” from Germany and “Point of View” from Serbia, supported by the EVZ Foundation.🤝

Over the next few months, we will be embarking on a journey to shed light on the significance of historical memorials as tools for preserving the memory of the Roma Genocide.

🕯️🌹 In a world where there is a lack of information about the Roma Genocide in schools, our project aims to fill this gap by creating a comprehensive booklet containing pivotal historical information and insights into antigypsyism. This booklet will be shared with governmental and non-governmental institutions to ensure widespread awareness.

📚 Stay tuned for more updates and join us on this meaningful journey of remembrance and education!🌍

…………………………………………………………………………………………………………………..

🌟 Возбудливи вести! 🌟

Возбудени сме што можеме да го објавиме започнувањето на нашиот нов проект „From Oblivion to Awareness: Youth and the Roma Holocaust“ во соработка со нашите ценети партнери „Amaro Foro“ од Германија и „Point of View“ од Србија, поддржан од Фондацијата ЕВЗ. 🤝

Во текот на следните неколку месеци, ќе тргнеме на патување за да го расветлиме значењето на историските споменици како алатки за зачувување на сеќавањето на Ромскиот геноцид.

🕯️🌹Во свет каде што има недостиг на информации за геноцидот на Ромите во училиштата, нашиот проект има за цел да ја пополни оваа празнина преку создавање на сеопфатна брошура која содржи клучни историски информации и сознанија за антициганизмот. Оваа брошура ќе биде споделена со владините и невладините институции за да се обезбеди широка свест.

📚Останете во тек за повеќе ажурирања и придружете ни се на ова значајно патување на сеќавање и образование! 🌍